Здавалка
Главная | Обратная связь

Формування загальної стратегії аудиту.Після укладення договору на проведення аудиту починається процес безпосереднього планування аудиторської перевірки. МСА 300 «Планування» визначає, що в основі розробки плану аудиторської перевірки знаходиться документ, який має назву «Загальна стратегія аудиту».

Така загальна стратегія аудиту встановлює обсяг, час та напрямок аудиту та допомагає в розробці більш детального плану аудиту.

Загальна стратегія аудиту – це документ, який обов’язково повинен містити:

1. Встановлений обсяг, час та напрямок аудиту – це допомагає в розробці більш детального плану аудиту.

2. Визначення характеристики завдання, яку встановлюють його обсяг, специфічні вимоги галузі до звітності, місцезнаходження підрозділів підприємства.

3. Уточнює цілі надання висновку з завдання для планування часу аудиту та характеристики необхідного інформування, ключові дати очікуваного інформування управлінського та найвищого управлінського персоналу.

4. Розглядає важливі фактори, що визначають головні напрямки зусиль з завдання. Наприклад, визначення відповідних рівнів суттєвості.

5. Процес розробки загальної стратегії аудиту допомагає аудиторові встановити час, характер та обсяг ресурсів необхідних для перевірки.

План аудиту

План аудиту — це документ, який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. Зокрема, він розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

МСА 300 «Планування» визначає обов'язковість складання спеціального документа, який розкриває зміст запланованих робіт, тобто плану аудиту.

План аудиту включає:

• Опис характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінювання ризиків, достатніх для оцінювання ризиків суттєвих викривлень, як це вказано в МСА 315

• Опис характеру, часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів, як це вказано в МСА 330

• Інші аудиторські процедури, які необхідно виконати під час проведення перевірки для забезпечення відповідності Міжнародним стандартам аудиту (наприклад, пряме спілкування з юристами суб'єкта господарювання).

План аудиту не має раз і назавжди сформованого змісту, його зміст перебуває в процесі постійного розвитку.

 

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ПЛАНІВ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 22

Правильно складені план та програма містять перелік чітко сформованих інструкцій для асистентів та дозволяють оптимізувати затрати на проведення аудиту при заданому допустимому рівні аудиторському ризику. Оптимізація затрат досягається шляхом правильного вибору та впорядкування процедур перевірки, спрощення взаємодії членів робочої групи між собою та керівництвом і персоналом об'єкта перевірки, скорочення часу на обробку результатів аудиторських процедур та формування на їх основі висновків.

Основні вимоги до планування аудиторської перевірки та його етапи визначено МСА 300 «Планування».

Таблиця 4.1. - Складові стратегії та зміст процесу планування аудиту

Складові стратегії Зміст процесу планування
Мета планування Визначення проблем і напрямків перевірки, що вимагають особливої уваги і глибокого вивчення
Процедури Визначення процедур вивчення конкретних питань
Правила і прийоми Методики здійснення аудиторських процедур
Загальне керівництво діями Процес контролю за ходом перевірки, виконанням графіка, роботою асистентів
Прийняття рішень Прийняття рішень про призначення співробітників, залучення консультантів, визначення термінів перевірки окремих розділів і т.д.

Планування — це визначення головної стратегії, конкретних методів та термінів проведення аудиту, яке допомагає розподілити та контролювати роботу.

 

Аудитор повинен розробити й документально оформити загальний план, описавши очікуваний обсяг і хід аудиторської перевірки. Загальний план має бути досить детальним, бо це інструкція для розроблення програми аудиту. Його точна форма і зміст залежатимуть від розмірів суб'єкта господарювання, складності аудиторської перевірки, а також від конкретних методик і технологій, які застосовуються аудитором

Якщо процедура попереднього планування проводиться для підприємства, фінансова звітність якого буде перевірятися не в перший раз, то вона проводиться в скороченому обсязі, тобто досліджуються лише зміни, що відбулися з часу минулого аудиту.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.