Здавалка
Главная | Обратная связь

РІШЕННЯ КОРИСТУВАЧІ ЗВІТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ 72Користувачі результатів аудиту – юридичні чи фізичні особи зацікавленні в достовірності інформації представлені у ФЗ яка підлягає аудиту. Користувачі будуть приймати відповідні управлінські рішення ґрунтуючись на матеріалах аудиту вважаючи звітну інформацію за достовірну. (користувачі ФЗ такі самі як з ФО). МСА 260 «Повідомлення інформації за результатами аудиту найвищому управлінському персоналу». МСА 260 дає рекомендації з питань аудиту управлінському персоналу.

МСА 260 визначає 2 форми повідомлення:

- Усна

- Письмова

Опис форми повідомлення інформації обов’язково зазначається у договорі аудиту. Зазначається перелік осіб яким аудитор повинен передати результати аудиту. В будь-якому випадку передана замовнику в усній чи письмовій формі інформація повинна бути зарекомендована, задокументована в робочій документації аудитора.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

1. придбання, продажу та володіння цінними паперами;

2. участі в капіталі підприємства;

3. оцінки якості управління;

4. оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

5. забезпеченості зобов’язань підприємства;

6. визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

7. регулювання діяльності підприємства;

8. інших рішень (ст. 6 Закону).

Сторони, зацікавлені в інформації про діяльність підприємства, в ринкових умовах можна поділити на дві основні категорії: внутрішні та зовнішні користувачі.

Користувачами фінансових звітів є:

інвестори — особи, які дають венчурний капітал, та їх консультанти, стурбовані ризиком, властивим інвестиціям, і доходам від цих інвестицій. їм потрібна інформація, яка допомагає визначити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери також зацікавлені в інформації, що дає їм змогу оцінити спроможність підприємства сплачувати дивіденди;

· працівники і групи їх представників, які зацікавлені в інформації щодо стабільності та прибутковості роботодавців. Вони також зацікавлені в інформації, яка дає їм змогу оцінити здатність підприємства забезпечувати оплату праці, пенсію та зайнятість;

· позикодавці, котрі зацікавлені в інформації, яка дає їм змогу визначити, чи будуть їхні позики та відсотки із суми позик сплачені своєчасно;

· постачальники та інші торгові кредитори, котрі зацікавлені в інформації, яка дає їм змогу визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані їм суми. Ймовірно, що торгові кредитори будуть цікавитися підприємством протягом більш короткого проміжку часу порівняно з позикодавцями, якщо тільки вони не залежать від існування підприємства як головного клієнта;

· клієнти, які виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довгострокові угоди з підприємством або залежать від нього;

· уряд та урядові установи, які зацікавлені у розміщенні ресурсів, а отже, і у діяльності підприємства. Інформація їм також потрібна для того, щоб регулювати діяльність підприємств, визначати податкову політику і як основа статистичних даних про валовий внутрішній продукт (ВВП) тощо;

· громадськість. Підприємства впливають на членів суспільства по-різному. Наприклад, підприємства можуть робити істотний внесок у місцеву економіку різними шляхами, у тому числі забезпечуючи зайнятість. Фінансові звіти можуть допомогти громадськості наданням інформації щодо останніх тенденцій і досягнень у соціальній сфері підприємства та обсягів його діяльності.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.