Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Аудит оплати праціПлан заняття

1. Об’єкти аудиту оплати праці.

2. Нормативно правове регулювання обліку і аудиту оплати праці.

3. Процедура аудиту оплати праці.

4. Типові порушення при обліку оплати праці.

Питання для перевірки звань.

1. Які інформаційні джерела використовує аудитор при проведенні аудиту використання фонду заробітної плати.

2. Які основні напрямки перевірки правильності відображення у бухгалтерському обліку витрат на оплату праці.

3. Як встановити правильність утримання прибуткового податку з громадян та своєчасність його перерахування до бюджету.

4. Як визначити правильність нарахування обов'язкових платежів в Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування , інші фонди та своєчасність перерахувань до бюджету.

5. Скласти програму перевірки використання фонду оплати праці.

Ситуаційні вправи

На прикладі приведених практичних ситуацій скласти перелік порушень та зловживань, визначити суму причиненого збитку та розробити рекомендації щодо ефективного використання фонду оплати праці.

1. За даними ф.№1 "Баланс підприємства" залишок по статті "Розрахунки по оплаті праці " складає 152 тис.грн., у Головній книзі залишок по рахунку 661 складає 166 510 грн., а в книзі обліку заробітної плати працівникам підприємства – 154 095 грн 09 коп.

 

2. Головний інженер підприємства отримав ізкаси премію в сумі 980 грн, що була витрачена на прийом делегації. Виплачена премія в наказах по підприємству не відмічена.

 

3. Економісту планового відділу Слободяник Л.Д. за наказом та заявою була надана щорічна відпустка строком на 30 календарних днів з 1 березня по 30 березня. Слободяник Л.Д. відпрацювала на підприємстві 8 місяців, заробітна плата за цей період склала 25 436 грн. Бухгалтерія нарахувала відпускні в розмірі 2179,50 грн. (перевірте правильність нарахування). У зв'язку з виробничою необхідністю Слободяник була відізвана з відпустки, а її робота оплачена у відповідності з табелем робочого часу у поточному місяці. В бухгалтерському обліку були відображені тільки вказані дані, додаткові розрахунки не зроблені.

 

4. По розрахунковій відомості була виплачено суму депонованої заробітної плати 1850 грн. у липні 201_р. В книзі обліку депонованої заробітної плати на цей період вказана сума 1510 грн.

 

5. Дані первинних документів по нарахуванню заробітної плати за березень відображені в облікових регістрах за квітень на суму 3497грн.

 

6. Водію підприємства, що звільнений за порушення трудової дисципліни нарахована та виплачено вихідна допомога в сумі 1446 грн.

 

7. Доярці Гостевій Н.В. за червень 201_р. було нараховано заробітної плати в сумі 2610 грн. Аудитор перевірив "Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва" де вказано, що Гостевій Н.В. нараховано:

- за надоєне молоко - 210 ц по 8 грн.60 коп. за 1ц на суму 1806 грн.

- за одержаний приплід 5 гол. по 50 грн. за одну голову на суму 250 грн.

- за догляд 32 гол, худобипо 9 грн.50 коп. за голову на суму 304 грн.

- премія за економію прямих витрат 250 грн.

Підмінній доярці Семеновій Р.В. в цьому місяці було нараховано заробітну плату в сумі 2349 грн., з розрахунку 90 % від суми, нарахованої основній доярці. На виплату премій розрахунків немає. Документ підписали бригадир молочно-товарної ферми Петренко Р.Т. і керуючий відділком Васильченко М.С.

Зустрічною звіркою документів (вказати яких) встановлено, що доярки одержали за місяць:

Гостева Н.В, - молока 160 ц, приплоду 4 гол. Семенова Р.В. - молока 120 ц, приплоду 2 гол. "Положенням про оплату праці" підприємства встановлено, що оплата праці доярок у стійловий період здійснюється за продукцію і обслуговування корів, а в пасовищний тільки за продукцію. Розцінки за продукцію вказано правильно.

Домашнє завдання

1. Навести основні положення Кодексу законів про працю, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.