Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Аудит грошових коштівПлан заняття

1. Об’єкти аудиту грошових коштів.

2. Нормативно правове регулювання обліку і аудиту грошових котів.

3. Процедура аудиту грошових коштів.

4. Типові порушення при обліку грошових коштів.

Запитання для перевірки знань

1. Назвати та охарактеризувати основні нормативні документи , які регулюють касові, валютні та безготівкові операції з грошовими коштами.

2. Які основні види порушень та зловживань пов'язані з касовими операціями. Які при цьому методичні прийоми використовуються аудиторами.

3. Назвати ознаки неефективного внутрішнього контролю за рухом коштів у касі.

4. Назвати аудиторські процедури щодо виявлення прямої крадіжки коштів.

5. Назвати аудиторські процедури виявлення неоприбуткованих і привласнених коштів, що надійшли від різних, фізичних і юридичних осіб та з банку.

6. Назвати основні аудиторські процедури перевірки дотримання встановленого ліміту залишку каси.

7. Послідовність та особливості проведення аудиту операцій за поточним рахунком.

8. Послідовність та особливості проведення аудиту операцій на валютному рахунку.

9. Які робочі документи можуть створюватись при аудиті грошових коштів.

Ситуаційні вправи

За даними практичних ситуацій встановити порушення, виявлені аудитором та їх наслідки, вказати порушені нормативні документи, розробити рекомендації по їх усуненню, вказати корективи, які треба внести у регістри бухгалтерського обліку та звітність. Скласти робочі документи аудитора.

1. 2 лютого 201_ р. при проведенні інвентаризації каси, касир ТзОВ "Новий шлях" Сидоренко І.К. пред'явила аудитору Саєнко П.Т. у присутності головного бухгалтера готівку купюрами:

500 грн. - 1 шт. 10 грн. - 8 шт.
200 грн. - 4 шт. 5 грн. - 15 шт.
100 грн. - 5 шт. 2 грн, - 20 шт.
50 грн. - 12 шт. 1 грн. - 15 шт.
20 грн. - 6 шт. копійки - 2 грн. 40 коп.

Документи по касових операціях на момент аудиту:

• прибутковий касовий ордер № 128 на суму 520 грн. (виручка за реалізовану продукцію населенню);

• прибутковий касовий ордер № 129 на суму 420 грн. (повернення заборгованості по підзвітних сумах);

• прибутковий касовий ордер № 130 на суму 160 грн. (погашення нестачі з зав. складом Голуб Т.Т,);

• прибутковий касовий ордер № 131 на суму 530 грн. (отримано по чеку № 0438321 на виплату витрат на відрядження);

• видатковий касовий ордер № 186 на суму 400 грн. (у підзвіт експедитору Петрову І.І. на господарські потреби);

• видатковий касовий ордер № 187 на суму 3500 грн. (по платіжній відомості депонована заробітна плата працівникам);

• залишок в касі на початок дня (по даних бухгалтерії та звіту касира)складає 680 грн.

Касиром також подані розписки на видачу зкаси грошей: інженеру Сорокіну А.А. 150 грн. по розписці 9 січня та економісту Потапову А. А. від 12 січня - 120 грн. Підписів керівника та головного бухгалтера на розписках про видачу грошей немає, на касових документах їх також немає.

 

2. При аудиті касових документів аудитор встановив:

− 18 квітня 201_ року отримані по чеку № 042 435 для виплати заробітної плати працівникам підприємства 6265 грн.;

− 4 травня 200_ року отримано по чеку № 042436 для цих же цілей 5300 грн.

Списані на підставі платіжних відомостей на виплату заробітної плати по звітах касира:

за 18 квітня - 1265 грн.; за 19 квітня - 1000 грн.; за 20 квітня - 2000 грн.; за 22 квітня - 1000 грн. Здано в банк невикористана сума одержана для виплати заробітної плати в сумі 150 грн. 25 квітня.

У травні списані по відомостях на виплату зарплати:

4 травня - 1300 грн.

5 травня - 2000 грн.

6 травня - 1000 грн.

За цими даними перевірте цільове використання коштів, дотримання встановленого ліміту залишку коштів. Примітка: Ліміт залишку готівки в касі становить 170,00 грн.

3. По видатковому касовому ордеру № 200 від 24 березня 201_ року виплачено громадянину Сидоренко І.В за ремонтні роботи корівника. В поданому рахунку №31 від 12 березня вказані дані: дата, характер виконаної роботи, сума, № паспорта Сидоренко І.В. та підпис пред'явника рахунку. Інших даних в рахунку немає. Розпорядження про виплату грошей підписано керівником.

 

4. По видатковому касовому ордеру № 263 від 05.04.201_ року видана допомога бухгалтеру Скляренку А.А. на суму 2500 грн. за рахунок коштів спеціальних фондів. За обліковими даними залишок грошових коштів спеціальних фондів на перше квітня складає 2200 грн. Розпорядження на виплату грошей підписано керівником.

 

Домашнє завдання

1. Законспектувати основні засади «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.