Здавалка
Главная | Обратная связь

Який розмір штрафних санкцій передбачений за не оформлення, не повне оформлення або несвоєчасне оформлення надходження готівки в касу, наприклад 100,00 грн.?1) 200,00 грн.;

2) 25 грн.;

3) 100 грн.;

4) 500 грн.

 

28. При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:

1) враховуються;

2) не враховуються;

3) враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат;

4) враховуються лише фактичні названі виплати.

 

На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження та видатків грошових коштів?

1) прибуткові та видаткові касові ордери;

2) чекові книжки;

3) розрахунково-платіжні відомості;

4) векселі.

 

Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?

1)

Дт Кт 301;

2)

Дт Кт 301;

3)

Дт Кт 301;

4)

Дт Кт 372.

 

Яким записом оформляється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва?

1)

Дт Кт 661;

2)

Дт Кт 661;

3)

Дт Кт 311;

4)

Дт Кт 311.

 

Яким документом оформлюють перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємств?

1) платіжна вимога;

2) платіжне доручення;

3) розрахунковий чек;

4) фіскальний чек.

 

33. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операцій по оплаті з поточного рахунку в національній валюті постачальникам за отримані товари:

1)

Дт Кт 301;

2)

Дт Кт 331;

3)

Дт Кт 631.

4)

Дт Кт 311.

 

34. Записи на синтетичному рахунку 30 „Каса” виконуються на основі:

1) прибуткових і видаткових касових ордерів;

2) касової книги;

3) первинних документів по надходженню і витратах грошей;

4) відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів.

 

Яким бухгалтерським записом оформляється надходження безготівкових коштів за реалізовану вітчизняним покупцям продукцію?

1)

Дт Кт 27;

2)

Дт Кт 361;

3)

Дт Кт 631;

 

4)

Дт Кт 631.

 

36. Запис по синтетичному субрахунку 311 „Поточний рахунок в національній валюті” виконується на основі таких первинних документів:

1) платіжних доручень, рахунків;

2) виписок з поточного рахунку;

3) виписок з поточного рахунку з прикладеними до них первинними документами;

4) довідок бухгалтерії.

 

37. Видача готівки з каси не підтверджена розпискою отримувача в залишок по касі не включається. Ця сума:

1) вважається збитком та списується за рахунок прибутку підприємства;

2) вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира;

3) вважається витратами обігу та списується на витрати в межах встановлених норм;

4) є доходом підприємства.

 

Яка кореспонденція рахунків складається при отримані в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби обслуговуючих виробництв?

1)

Дт Кт 372;

2)

Дт Кт 372;

3)

Дт Кт 311;

4)

Дт Кт 311.

 

39. Грошові кошти це:

1) готівка, депозити;

2) готівка, кошти на рахунках у банках;

3) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

4) ваша відповідь.

 

Одержано готівку в банку за чеком для виплати заробітної плати

1) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 301

2) Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 311

3) Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 661

4) Ваша відповідь

Видана з каси допомога з догляду за дітьми до трьох років

1) Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 661

2) Дебет рахунку 378 Кредит рахунку 301

3) Дебет рахунку 661 Кредит рахунку 301

4) Ваша відповідь©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.