Здавалка
Главная | Обратная связь

Якою проводкою у бухгалтерському обліку відображаються витрати на проведення проектних робіт з капітального будівництва?



1)

Дт Кт 631;

2)

Дт Кт 15;

3)

Дт Кт 631;

4)

Дт Кт 361.

 

Яка бухгалтерська проводка складається при списанні будівельних матеріалів для потреб капітального будівництва?

1)

Дт Кт 201;

2)

Дт Кт 208;

3)

Дт Кт 209;

4)

Дт Кт 205.

Ким обмежується гранична сума готівкового розрахунку?

1) Підприємством;

2) Установою банку;

3) Постановою Правління національного банку України;

4) ваша відповідь.

Які методи нарахування амортизації основних засобів використовуються в сільськогосподарських підприємствах?

1) вибірковий метод, кумулятивний метод, виробничий метод;

2) кумулятивний метод, вибірковий метод, спрощений метод;

3) виробничий метод, прямолінійний метод, прискорений метод;

4) спрощений метод, прямолінійний метод, кумулятивний метод.

 

72. Визначити кореспонденцію рахунків на „суму орендної плати при оперативній оренді(у орендаря) основних засобів галузі рослинництва”

1) Дт 641 Кт 631;

2) Дт 372 Кт 301;

3) Дт 631 Кт 311;

4) Дт 91 Кт 685.

 

73. Визначити кореспонденцію рахунків по „нарахуванню амортизації виробничих основних засобів”

1) Дт 131 Кт 10;

2) Дт 631 Кт 131;

3) Дт 231 Кт 131;

4) Дт 15 Кт 131.

 

Основні засоби на баланс підприємства оприбутковуються за

1) середньозваженою собівартістю;

2) договірною вартістю придбання;

3) первісною вартістю;

4) ідентифікованою собівартістю.

 

Первісна вартість придбаних основних засобів складається з

1) повної собівартості;

2) вартості за договором (без ПДВ);

3) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й встановлення (без ПДВ);

4) ідентифікованої собівартості.

 

76. Придбані у постачальника основні засоби оприбутковуються на підставі:

1) Акта на списання основних засобів;

2) Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

3) Виписки банку;

4) Інвентарної картки обліку основних засобів.

 

Згідно якого з методів нарахування амортизації річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: (Первісна вартість – Ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання?

1) виробничого;

2) прямолінійного;

3) кумулятивного;

4) податкового.

 

78. Згідно якого з методів нарахування амортизації річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: фактичний річний обсяг виробництва продукції * виробнича ставка амортизації?

1) виробничий;

2) податковий;

3) прямолінійний;

4) прискореного зменшення залишкової вартості.

 

Згідно якої кореспонденції рахунків нараховують амортизацію на комп’ютери?

1) Дт 10 Кт 13;

2) Дт 13 Кт 10;

3) Дт 23 Кт 13;

4) Дт 92 Кт 13.

 

Яким стандартом бухгалтерського обліку регламентується методологія обліку основних засобів?

1) П(С)БО №7;

2) П(С)БО №11;

3) П(С)БО №6;

4) П(С)БО №15.

 

Згідно з ПСБО №7 яка зі складових не включається до первісної вартості основних засобів?

1) витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

2) амортизація;

3) сума ввізного мита;

4) витрати зі страхування ризиків, доставки основних засобів.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.