Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без визначення ліміту каси, то ліміт каси...1) ...вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на кінець робочого дня, визначається понадлімітною;

2) ...автоматично встановлюється банком у розмірі 10 нмдг;

3) дорівнює 941 грн.;

4) встановлюється на рівні 10 нмдг.

 

Якщо юридична особа хоче використати при безготівкових розрахунках розрахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їх гарантованої оплати?

1) за бажанням юридичної особи;

2) так, обов’язково, при отриманні чекової книжки;

3) ні, не повинні;

4) так, повинні при видачі розрахункового чека продавцю продукції (товарів, робіт, послуг).

 

В якому випадку підпис керівника (або особи, яка його заміщає) на видатковому касовому ордері не є обов’язковим?

1) у випадку його відсутності через відрядження;

2) у випадку, коли виплата коштів здійснюється на видатки, пов’язані з обставинами форс-мажору;

3) у випадку, коли на доданих до видаткового касового ордеру документах є дозвільний напис керівника;

4) підпис керівника є обов’язковим завжди.

 

Яким бухгалтерським проведенням відображається депонування грошових коштів, невиплачених з каси працівнику під час встановленого терміну виплати заробітної плати?

1)

Дт Кт 662;

2)

Дт Кт 301;

3)

Дт Кт 301.

4)

Дт Кт 301.

 

Чи має право касир видати заробітну плату працівника підприємства Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.?

1) має право тільки за письмовою вказівкою керівника підприємства;

2) не має права;

3) має право тільки за умови отримання розписки від Кравцової К.В;

4) має право за умови прикріплення копій згаданих документів.

 

21. Для отримання з валютного рахунку готівкових коштів для видачі авансу на відрядження за кордон до банку подається:

1) чек;

2) видатковий касовий ордер, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати;

3) заявка, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати;

4) доручення на отримання валюти.

 

Який документ не підписує керівник підприємства?

1) видатковий касовий ордер;

2) платіжну відомість;

3) звіт про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт;

4) прибутковий касовий ордер.

 

23. Термін зберігання касових документів на підприємстві становить:

1) три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

2) один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

3) зберігаються постійно;

4) 5 років.

 

Приватним підприємством “А” на рахунок іншого приватного підприємства “Б” внесено 10000 грн. через касу банку. Для кого із учасників розрахунків дана операція є готівковою, а для кого - безготівковою?

1) “А” - безготівковою, “Б” - готівковою;

2) для обох - безготівковою;

3) для обох - готівковою;

4) “А” - готівковою, “Б” - безготівковою.

 

25. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою на підприємстві згідно з нормативними документами покладається на:

1) керівника підприємства;

2) касира;

3) головного бухгалтера підприємства;

4) голову ревізійної комісії.

 

26. Незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати установами банків здійснюється видача готівкових коштів суб’єктам господарської діяльності для розрахунків:

1) річних премій;

2) компенсації за невикористану відпустку і інших виплат при звільнені працівника;

3) допомоги по тимчасовій втраті працездатності;

4) матеріальної допомоги.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.