Здавалка
Главная | Обратная связь

Ферментативний аналізФерментативний аналіз, як принцип, вільний від недоліків і помилок, оскільки він представляє систему для вимірювань, яку успішно використовує жива клітина впродовж мільйонів років.

(Г.Бергман – засновник ферментативного аналізу)

Ферментативний аналіз –один з основних аналітичних інструментів у міжнародній та вітчизняній практиці наукових досліджень, сучасного виробничого та сертифікаційного контролю якості продуктів харчування, харчової сировини та біологічних матеріалів.

Ферментативний аналіз – складова частина ензимології та аналітичної хімії, використовується для специфічного визначення речовин за допомогою високо очищених препаратів ферментів.

В основі ферментативного аналізу лежать природні біохімічні процеси обміну речовин: реакція ферменту з субстратом, причому досліджувана речовина проби виступає як субстрат.

Переваги застосування ферментативних методів аналізу:

Ä специфічність, що забезпечує високу достовірність результатів;

Ä висока чутливість(дозволяє визначати слідові кількості речовин);

Ä прості способи підготовки проб, які виключають втрату досліджуваного компоненту: розведення, фільтрування (центрифугування), нейтралізація (підкислення), екстракція, знежирення, освітлення, знебарвлення. При абсолютній специфічності ферменту до досліджуваної речовини та при відсутності будь-яких заважаючи речовин використовують прямий аналіз проби без її попередньої підготовки.

Ä універсальність застосування, висока точність;

Ä швидка та проста процедура вимірювань, що не потребує використання дуже дорогого обладнання;

схема ферментативного методу аналізу: У фотометричній кюветі змішують всі компоненти + вимірюють початкову оптичну густину (спектрофотометр або ФЕК) + додають стартовий фермент (проходить біохімічна реакція) + повторно вимірюють оптичну густину + обчислюють концентрацію досліджуваного компонента.

Обладнання ферментативного методу аналізу: спектрофотометри и фотометри з інтервалом вимірювань від 325 до 800нм; кювети для фотометричних вимірювань, мірні піпетки та дозатори, терези, центрифуга, рН-метр, водяний термостат, фільтри.

Ä використання безпечних реактивів;

Ä низькі затрати на проведення аналізу.

Ферментативні методи аналізу широко застосовуються для аналізу харчових кислот в продуктах: 8виробничого контролю; 8системи забезпечення якості готової продукції; 8контролю сировини; 8оцінки гігієнічного статусу; 8аналізу складу з метою встановлення харчових властивостей та їх відповідності нормативним документам; 8виявлення небажаних компонентів; 8встановлення фальсифікації; 8визначення частки натуральної сировини; 8визначення автентичності.

Лекція №3. Механізми перетворення поживних речовин у травному тракті

Основні питання:

1. Харчування та процеси травлення.

2. Структура перетравлювальної системи людини.

3. Основні етапи перетравлювання і всмоктування макронутрієнтів у шлунково-кишковому тракті.

Харчування –початковий етап асиміляції харчових речовин, який полягає у перетворенні вихідних харчових структур складного хімічного складу в компоненти, позбавлені видової специфічності, легко засвоювані організмом.

Харчування представляє собою сукупність процесів, пов’язаних з розщепленням харчових речовин на прості розчинні сполуки, що здатні легко всмоктуватися та засвоюватися організмом.

Травлення– це фізична та хімічна обробка їжі, яка надійшла в організм, і всмоктування одержаних продуктів у внутрішньому середовищі.

 
 

 


 

Структура шлунково-кишкового тракту та функції його відділів Система травлення


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.