Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика системи менеджменту та маркетингової політики на підприємствіПроцес управління підприємством громадського харчування являє собою сукупність взаємопов'язаних заходів та дій, спрямованих на забезпечення оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних і фінансових ресурсів.

Найважливіший елемент управління - організація праці, яка включає моральне і матеріальне стимулювання працівників кафе. Сутність оперативного планування полягає в складанні програми підприємства. Питаннями планування виробничої програми займаються завідувач виробництвом, бухгалтер.

У структуру штату підприємства входять: директор, зам.директора, головний бухгалтер, зав. виробництвом, виробничий персонал, персонал складу.

 

Структура управління кафе "Мрія" характеризується наявністю тільки вертикальних лінійних зв’язків. Кожен робітник виконує вказівки і звітує керівнику наступного вищого рівня, а з керівником підприємства він пов’язаний тільки через безпосереднього керівника. Перевагами цієї структури є простота і забезпечення швидкого проходження інформації, наказів та розпоряджень. Однак, при такій структурі управління керівник повинен мати глибокі знання за усіма питаннями діяльності підприємства.

Власник кафе висловлює свої побажання щодо напряму діяльності підприємства, контролює директора кафе, розподіляє чистий прибуток на свій розсуд.

Директор здійснює керівництво виробничо-господарської діяльності, організовує роботу і ефективну взаємодію цехів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості обслуговування споживачів.

Бухгалтер виконує роботу по різних ділянках бухгалтерського обліку, здійснює прийом, і контроль первинної документації здійснює їх первинну обробку, відображає пов'язані з рухом грошових коштів.

Завідуючий виробництвом організує нормальну роботу виробництва: складає замовлення на сировину, напівфабрикати i продовольчі товари, складає на основі попиту план-меню, розподіляє обов’язки між кухарями відповідно до їх квалiфiкацiї, складає необхідні звіти i надає їх до бухгалтерії, веде бракераж готової продукції, контролює кількість сировини i дотримання норм закладки, правил технології, слідкує за санітарним станом виробництва, за експлуатацією обладнання, дає пропозиції директору підприємства щодо покарання або заохочення робітників виробництва.

Адміністратор керує роботою офiцiантiв, контролює виконання цієї роботи на уcix її етапах, вирішує конфліктні ситуації між офіціантами i споживачами. Адміністратор відповідальний за схоронність столового посуду, скла та приладдя, столової білизни на підприємстві харчування. Biн складає графіки виходу на роботу офiцiантiв, контролює виконання цієї роботи на уcix її етапах, вирішує конфліктні ситуації між офіціантами i споживачами. Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, організує їх проведення. Забезпечує гарантію безпеки харчування.

Офіціант. Сервіровка столу відповідно до встановлених стандартів. Контроль за чистотою, станом і комплектністю приладів, посуду та скатертинами і серветками на закріплених переплутати з офіціантом столами. Вивчення меню, знання основних і сезонних страв і напоїв, пропонованих гостям. Консультування гостей ресторану про особливості страв і напоїв, пропонованих гостям. Прийом замовлень від клієнта ресторану. Подача страв і напоїв відповідно до встановлених правил обслуговування. Вживання заходів, в рамках своєї компетенції, з дозволу проблем, що виникли у клієнта. Створення атмосфери гостинності.

Бармен обслуговує відвідувачів за барной стійкою готовими до вживання алкогольними та безалкогольними напоями, кондитерськими виробами та іншими виробами. Оформляє вітрини та барну стійку, містить їх у зразковому стані. Повинен становити і надавати в бухгалтерію звіти про рух та залишок товарів, які обліковуються в сумовому вираженні. Надання рахунку гостям. Отримання плати за рахунками.

Шеф-кухар здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю підрозділу підприємства громадського харчування. Спрямовує діяльність трудового колективу на забезпечення ритмічного випуску продукції власного виробництва необхідного асортименту та якості відповідно до виробничого завдання. Складає заявки на необхідні продовольчі товари та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження в реалізацію. Складає меню. Здійснює постійний контроль за технологією приготування їжі, нормами закладки сировини і дотриманням працівниками санітарних вимог і правил особистої гігієни. Складає графік виходу кухарів роботу. Організовує облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність, впровадження передових прийомів і методів праці. Контролює правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників.

Кухар забезпечує підготовку робочого місця до початку робочого дня. Дотримуватися правил товарного сусідства і ротації продуктів, контролювати терміни реалізації продуктів. Відпускати готові страви строго за чеками. Підтримувати чистоту і порядок на кухні і на своєму робочому місці відповідно до вимог СЕС. Проводити планові інвентаризації. Своєчасно інформувати адміністрацію про відсутність продуктів, про несправності інвентарю, сантехніки.

Мийник посуду. Мийка столового посуду із застосуванням миючих засобів протягом усього робочого дня. Очищення тарілок і склянок від харчових відходів. Доставка чистого посуду на роздавальні столи. Утримання в чистоті та дотримання правил експлуатації посудомийної машини.

Прибиральник. Проводить прибирання приміщень ресторану. Витирає пил, підмітає і миє підлоги, сходи, вікна, стіни, плінтуса, стелі в приміщеннях ресторану. Розставляє урни для сміття, своєчасно очищає і дезінфікує їх. Прибирає та дезінфікує туалети та інші місця загального використання.

На діяльність кафе "Мрія" впливають фактори зовнішнього середовища (макросередовища i мiкросередовища). Ці фактори можуть, впливати на підприємство харчування як позитивно, так і негативно. 3овнiшнє середовище вивчається з метою виявлення факторів несприятливого впливу i факторів сприятливого впливу.

До макросередовища входять фактори, які не контролюються підприємством, керівництво підприємства не може на них впливати, але ці фактори слід враховувати у діяльності закладу харчування. До макросередовища відносять фактори: демографічні, екологічні, економiчнi, соціальні, політичні, кліматичні, географічні.

Несприятливі екологічні умови промислових регіонів України, до яких входить Донецька область, негативно позначаються на здоров’я громадян i потребують харчування, яке б послабляло негативний вплив забрудненого повітря.

Демографічна ситуація в Україні також негативно позначається на діяльності підприємств харчування, оскільки кількість жителів України щороку зменшується (смертність перевищує народжуваність). Слід також відзначити, що зменшується показник відношення працюючого населення до людей пенсійного віку, скорочується середня тривалість життя людини. Зазначена демографічна ситуація прогнозує зменшення потенційних споживачів загострюватиме у подальшому конкуренцію між підприємствами харчування.

Економічні фактори єнайбільш впливовішими на попит населення. Iнфляцiйнi процеси та зниження грошових доходів громадян, зростання цін на продукти та комунальні послуги зменшують платоспроможність основної частини населення, а отже, і можливість громадян користуватися послугами підприємства харчування. Непродумана податкова система ускладнює роботу самих підприємств харчування, а іноді робить її неможливою. Послабити негативний вплив економічних факторів керівництво кафе "Літо" може, почавши деякі дії:

- впроваджуючи ефективну політику;

- здійснюючи благодійну діяльність, що у свою чергу надасть пільги по оподаткуванню.

Можна продумати ефективну рекламну кампанію та ряд інших заходів по поліпшенню діяльності підприємства в умовах економічної нестабiльностi.

Елементи мiкросередовища підприємство харчування може контролювати та впливати на них за допомогою системи маркетингу. Мікросередовище підприємства представлене постачальниками, посередниками, споживачами, конкурентами.

Постачальниками є підприємства, фірми або iндивiдуальнi підприємці, які забезпечують підприємства харчування необхідними ресурсами. Ефективність постачання у більшості випадків залежить від того, наскільки успішно підприємство використовує принципи маркетингу при встановленні взаємозв’язків з постачальниками. Підприємству слід прогнозувати діяльність своїх постачальників: їх платоспроможність, ціни, стабільність роботи. Для запобігання залежності від невеликої кількості постачальників, бажано мати справу з кількома постачальниками.

Маркетингові посередники - це підприємства, організації або oкpeмi особи, якi забезпечують для підприємства просування, розподіл і продаж продукції на ринку. До них відносять агентів, брокерів, оптових та роздрібних продавців, транспортні та складські організації, кредитні або рекламні організації. Однією з функцій маркетингових посередників є допомога підприємству знайти своїх споживачів.

Споживачі – кінцева мета для підприємства харчування з маркетинговою орієнтацією. Повсякчасне вивчення попиту споживачів сприятиме кращому задоволенню їх потреб.

У кафе «Мрія» використовується зовнішня реклама представлена ​​вивіскою підприємства, оформлена мерехтливими вогнями. На вторинних стеклах намальований перелік пропонованих кафе страв. Іноді керівництво розміщує рекламу свого підприємства в газетах міста. У рекламній діяльності кафе «Мрія» не використовуються інші методи реклами (ТV, радіо), у тому числі і сучасні (sms-реклама, Інтернет, флаєра).

Кафе «Мрія» терміново потрібно розробити рекламну політику підприємства. Вивчити сучасні види реклами. Використовувати радіо рекламу, відеорекламу, роздавати флаєри. Зробити сучасної зовнішню рекламу підприємства. Виявлення основних конкурентів підприємства кафе «Мрія». Основним конкурентом підприємства в реалізації продукції на території ринку є приватні підприємці. Які виграють за рахунок більш низьких цін. При дослідженні поблизу лежить території навколо кафе в радіусі 300м. виявило, що інших підприємств громадського харчування здатних скласти конкуренцію - ні. Ознайомлення керівника кафе «Мрія» із закордонним досвідом аналогічних підприємств відбувається через засоби масової інформації, а так само друк (зарубіжна література). Інші засоби, такі як службові відрядження, взаємні контакти і т. д. керівником не використовуються.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.