Здавалка
Главная | Обратная связь

Чіткого визначення цього терміну – немає. Кожен з вчених-економістів дає свою інтерпритацію терміну «управління ланцюгом постачань».Автор Визначення: «Управління ланцюгами постачань – це …»
Крикавський Є.В. Концепція планування, управління та контролю за допомогою ланцюга постачань, який охоплює всі фази доставки та створення вартостей – від місця отримання сировини через виробництво до кінцевого споживача для пропозиції відповідних товарів, у відповідному місці та часі, відповідній кількості та якості, за обгрунтованих витрат, з використанням сучасних інформаційних технологій.
Родніков А.Н. Впорядкування різних логістичних операцій та правил їх виконання.
Стівенс Дж.С. Синхронізація вимог споживача з потоком матеріалів від постачальника для збалансування завдань обслуговування споживачів на високому рівні економічного управління запасами та низьких витрат виробництва на одиницю продукції.
Мничка Р. Трент Хендфілд Р. Концепція, головне завдання якої полягає в інтеграції постачання та контролю над матеріальним потоком, використовуючи перспективу автоматизованої системи управління в усіх функціях та на всіх рівнях поставок.
Бернард Дж Мастерс Дж.М. Стосунки двох або більше підприємств в ланцюгу постачань, які укладають один з одним довгострокові угоди; пеерхід від недовіри та обов’язків до налагодження взаємовигідних відносин; інтеграція логістичної діяльності, котра передбачає обмін даними про попит та пропозицію; можливості зміни місця розташування контролю над логістичними процесами поставок.
Хохліхан Дж.В. 1) Єдиний процес; відповідальність за різні ділянки ланцюга не поширюється і не передається в такі функціональні сфери, як виробництво, дистрибуцію, продаж, закупівлю тощо. 2) Потребує і в підсумку залежить від стратегічного прийняття рішення. «Постачання» - це загальна функція практично кожного ланцюга, вона відіграє особливу стратегічну роль внаслідок свого впливу на загальні витрати та частку на ринку. 3) По-новому розглядає управління залишками, використовуючи як баланс останнє, а не перше рішення. Необхідний є новий підхід до бізнес-систем – інтеграція, а не взаємозв’язок.
Рішай Дж. Даніель В. Займається повним управлінням матеріальним потоком від постачальника до кінцевого споживача.
Купер М.С. Ламберт Д.М. Інтегрована філософія управління повним потоком продукції дистрибуційного каналу від постачальника до кінцевого споживача.
Смиричинський В.В. Смиричинський А.В. Сталий (постійний) контроль та координація діяльності постачальників.

 

Ми ж, в подальшому викладі матеріалу, будемо використовувати аступну дефініцію (визначення): управління ланцюгом постачань (УЛП) – це система, що характеризується інтегрованістю процесів, які полегшують процедури обміну та виконуються централізовано координованою групою підприємств.

Рис.2.2.1 Схематичне зображення інтегрованих процесів управління ланцюгом постачань

Завдання управління ланцюгом постачань – володіння повною, достовірною та оперативною інформацією щодо наявності торговельних залишків у всіх ланках ланцюга постачань; координація їх фізичного розподілу для економії затрат та підвищення рівня обслуговування.

Управління ланцюгом постчань являє собою процес планування, виконання та контролю з точки зору зниження затрат потоку сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, сервісу та зв’язаної інформації від точки зародження замовлення до точки споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні та зовнішні переміщення).

Управління ланцюгом постачань являє собою стратегію бізнесу, що забезпечує ефективне управління матеріальними, фінансовими, кадровими та інформаційними потоками для забезпечення їх синхронізації в розподілених організаційних структурах.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.