Здавалка
Главная | Обратная связь

Підвищити якість обслуговування споживачів за рахунок оперативності та гнучкості процесу постачання. 

Процеси управління ланцюгом постачань можна розділити на групи:

1. Supply Chain Planning (SCP) – планування ланцюга постачань, що включає в себе стратегічне планування ланцюга або операційне планування бізнес-процесів в окремих його ланках.

2. Supply Chain Execution (SCE) – реалізація планів і оперативне управління ланками ланцюга постачань в режимі реального часу.

Для початку важливо визначити ціль та SMART-завдання, які потрібні для досягнення зазначеної цілі. При цьому варто врахувати обмеження, які є та виникнуть. Обмеження слід розглянути як внутрішні, так і зовнішні.

Аналіз будь-якої ситуації або дії завершується визначенням «ключової проблеми». Далі розробляється оперативний план виходу із ситуації з поглядом на перспективу – уникнення подібних ситуацій в майбутньому.

Кінцевим результатом процесу управління ланцюгом постачань повинна бути переорієнтація уваги керівників з оперцій, які проходять в середині підприємства на взаємодію з постачальниками та споживачами щодо вдосконалення своїх систем прогнозування, планування, організації, контролю (управління). Результатом таких вдосконалень є перехід від постачання великих об’ємів товарів до постачання під замовлення.

Управління ланцюгом постачань робить акцент на отримання прибутку всіма підприємствами (ланками) ланцюга постачань. Прибуток кожного підприємства визначається отриманим прибутком всього логістичного ланцюга постачань та внеском кожного підприємства.

Показником сучасного розвитку SCM є зростання кількості інформаційних мереж. Для успішного використання логістичної інформації в ланцюгу є потреба в розміщенні комунікаційних мереж, що орієнтовані на логістичні процеси. Інформаційні та комунікаційні мережі створюють основу для інтеграції вантажних, товарних, та інформаційних потоків, а також бізнес-процесів.

Нова концепція управління ланцюгами постачань – це:

· По-перше, інфорамційні та комунікаційні мережі, що включають постачальників та споживачів.

· По-друге, швидкість та комплексність обробки інформації.

· По-третє, розширення проблеми гнучкості на основі застосування модульного принципу.

Інформаційний інструментарій SCM повинен забезпечити швидкий та правильний обмін інформацією між партнерами про реальний та прогнозований попит з боку споживачів, про зміни в залишках, про транспортно-складські потужності. Заданням такого обміну є заміна фізичних запасів на інформацію про них.

Облік залишків, контроль переміщення товару як в середині підприємства, так і ланках логістичного ланцюга постачань вимагає фіксації інформації в інформаційній системі підприємства. До сьогоднішнього дня найбільш поширеним був ручний спосіб реєстрації даних в інформаційній системі. Одним з найбільш поширених способів ідентифікації товару є сканування штрих-кодів. Проте, останнім часом великої популярності набуває технологія радіочастотної ідентифікації (RFID). Слід зазначити, що RFID-система зазвичай складається з наступних основних компонентів:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.