Здавалка
Главная | Обратная связь

Ключові слова та поняття, з якими студент повинен ознайомитисяОперативно-календарне планування – це вид планування, що полягає в подальшій конкретизації плану виробництва у вигляді завдань у натуральній кількості на коротші відрізки часу й за конкретними виконавцями: цехами, ділянками та робочими місцями.

Календарне планування –розробкакалендарно-планових нормативів, планів-графіків руху предметів праці в часі та просторі у процесі виробництва, розрахунок завантаження устаткування та площ (об’ємні розрахунки) та доведення виробничих завдань до конкретних виконавців.

Диспетчерське регулювання –контроль за виконанням планів-графіків, поточна координація роботи спряжених цехів, дільниць і робочих місць у процесі виконання завдання.

Темп виробництва – кількість виробів, виготовлених за одиницю часу.

Серія виробів – кількість однакових виробів, що запускаються у виробництво.

Партія деталей – кількість заготовок, деталей, що виробляються з однієї наладки.

Випередження – це відрізок часу, на який кожний поперед­ній частковий процес має випереджати наступний.

Міжцехове планування – встановлення цехам взаємозв’язаних виробничих завдань, розроблених за даними виробничої програми підприємства, і забезпечення узгодженості в роботі цехів з виконання цієї програми.

Внутрішньоцехове планування – розроблення виробничих програм і планів-графіків для виробничих дільниць, ліній, робочих місць, складання планових завдань на місяць і корот­ші відрізки часу (декаду, тиждень, добу, зміну).

Комплект – це група деталей, об’єд­наних за певними ознаками.

Рівномірне виробництво – це виготовлення й випуск продукції відповідно до плану-графіка.

Ритмічне виробництво – це виробництво за однакові проміжки часу однакового або рівномірно збільшеного обсягу продукції на всіх стадіях і операціях виробничого процесу.

Одиничне виробництво – виготовлення різних виробів одиницями або невеликими серіями за окремими замовленнями без регулярної повторюваності в плановому періоді.

Серійне виробництво – виготовлення більш обмеженої, порівняно з одиничним виробництвом, номенклатури виробів періодично повторюваними серіями.

Масове виробництво – стійкий випуск обмеженої номенклатури виробів, характеризується великим обсягом випуску, високим рівнем безперервності й ритмічності виробничого процесу, широким застосуванням методів потоку.

 

 


Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте значення оперативно-календарного планування в забезпеченні ритмічного виробництва.

2. Які економічні наслідки має нерівномірна та неритмічна робота підприємства?

3. Опишіть основні показники рівномірного й ритмічного процесу виробництва та методи їх визначення.

4. Які особливості притаманні оперативно-календарному плануванню в одиничному виробництв та який порядок проходження замовлення на виготовлення виробів?

5. Опишіть головне завдання оперативно-календар­ного планування в серійному виробництві.

6. Які розрахунки виконують у процесі оперативно-кален­дарного планування на підприємствах серійного типу вироб­ництва?

7. Опишіть системи оперативно-календарного планування, що застосовуються в масовому виробництві.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.