Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇЕфективний податковий контроль - необхідна умова успішного функціонування самої податкової системи в цілому, оскільки він охоплює всю систему оподаткування, а також здійснюється в розрізі кожного окремого податку.

Чинним законодавством України встановлено, що саме Міністерство доходів і зборів здійснює контроль за додержанням за­конодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків із споживачами з використанням реєстраторів розра­хункових операцій, комп’ютерних систем, розрахункових книжок і книжок обліку розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, а також контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприєм­ницької діяльності і ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Таке ши­роке коло відносин, які контролює податкова служба, потребує по­стійного підвищення ефективності організації податкового контролю та удосконалення прийомів і методів його проведення.

Розширення прийомів та методів контрольної роботи за ра­хунок використання спеціальних економічних знань та уточнення нормативно-правових актів щодо організації перевірок податкового законодавства податковими органами точніше ви­значить їхній статус у фінансовій системі держави, підвищить якість податкового контролю та зменшить кількість конфліктних ситуацій з платниками податків при проведенні перевірок їхньої діяльності по­датковою службою.

Розв’язання проблеми підвищення ефективності податкового контролю необхідно здійснювати на засадах системного підходу:

– визначення цільових орієнтирів і норм контролю;

– встановлення ефективної взаємодії між суб’єктами податкового контролю з метою попередження паралелізму в діяльності та дублювання контрольних функцій;

– окреслення підконтрольних об’єктів та забезпечення цілісності суцільного чи вибіркового їх охоплення контрольними діями;

– чіткого спрямування контрольних дій у фінансово-економічне середовище;

Контрольно-аналітична робота є найважливішою складовою податкового контролю. Вдосконалення контрольно-аналітичної роботи податкового контролю повинно в першу чергу спрямовуватися на досягнення позитивних зрушень на користь платників податків, а саме:

- зменшення податкового тиску за рахунок розширення бази оподаткування, зниження ставок, виведення з «тіньового» обігу оподатковуваних капіталів;

- зменшення кількості перевірок та підвищення їх якості шляхом більш ефективного відбору підприємств для перевірок (посилений контроль має здійснюватися за недисциплінованими підприємствами та підприємствами з більшим ризиком ухилення від сплати податків);

- зменшення контролю за діяльністю малого та середнього бізнесу;

- зменшення контролю за дисциплінованими платниками податків;

- покращання якості обслуговування клієнтів;

- запровадження відповідальності адекватної виявленим порушенням;

-запровадження податкових компромісів з використанням механізмів роз-строчення чи відстрочення, договірних податкових кредитів.

Отже, подальше реформування законодавства у сфері оподаткування має відбутися таким чином, щоб забезпечити не тільки повне і своєчасне надходження коштів до бюджетів та державних цільових фондів, а й дотримання прав усіх суб’єктів податкових відносин та можливість ефективного використання ними юридичних засобів захисту своїх прав, як це має відбуватися у правовій демократичній країні.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.