Здавалка
Главная | Обратная связь

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо порядку покриття працівником шкоди, заподіяної роботодавцю2) покриття шкоди працівниками в розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, провадиться за рішенням суду

№ 727

Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих судів здійснюють:

2) кваліфікаційні комісії суддів

№ 728

Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше (*6*) міс. після виявлення дисциплінарного проступку.

№ 729

До прокурорсько-слідчих працівників можуть бути застосовані наступні дисциплінарні стягнення:

1) пониження в класному чині

2) пониження в посаді

№ 730

1) догана

2) пониження в посаді

№ 731

Обов’язок працівника чи роботодавця відшкодувати шкоду, заподіяну іншій стороні трудового договору внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків, у встановленому законом розмірі та порядку – це:

3) матеріальна відповідальність

№ 732

Видами матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом є:

5) повна

6) обмежена

№ 733

За загальним правилом, здатність суб’єкта нести матеріальну відповідальність за трудовим правом настає з (*16*)років.

№ 734

Метою матеріальної відповідальності за трудовим правом є:

3) відшкодування шкоди роботодавцю, заподіяної працівником

№ 735

Суб’єктами матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю, не можуть бути:

5) особи, які працюють за договором підряду

№ 736

Працівники несуть матеріальну відповідальность тільки за:

3) пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених трудовим законодавством

5) умови, коли пряма дійсна шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника

№ 737

На працівників не може бути покладена матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю:

5) у стані крайньої необхідності

№ 738

Обов’язок доказування вини працівника, який заподіяв шкоду роботодавцю, покладається на:

2) роботодавця

№ 739

На працівників не може бути покладена матеріальна відповідальність за

1) шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо - господарського ризику

4) шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності

№ 740

Основним видом матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю, є:

3) обмежена матеріальна відповідальність

№ 741

Втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для роботодавця здійснити затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати – це

3) пряма дійсна шкода

№ 742

За загальним правилом працівники, з вини яких заподіяно шкоду роботодавцю, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше:

3) свого середнього місячного заробітку

№ 743

Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за:

1) зіпсуття через недбалість виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні

№ 744

6) знищення через недбалість інструментів та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування

№ 745

Згідно з КЗпП України обмежену матеріальну відповідальність несуть:

2) працівники за зіпсуття через недбалість спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування

3) керівники підприємств, установ, організацій, якщо шкоду заподіяно зайвими грошовими виплатами

№ 746

4) заступники керівників підприємств, установ, організацій, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей

6) керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно невжиттям необхідних заходів до запобігання розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей

№ 747

Матеріальна відповідальність працівника у розмірі, який перевищує його середньомісячний заробіток:

3) допускається у випадках, передбачених законодавством

№ 748

До зайвих грошових виплат не відносяться суми:

2) своєчасно виплаченої заробітної плати

6) не отриманих підприємством доходів

№ 749

Працівники несуть повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю:

5) у нетверезому стані

6) не при виконанні трудових обов’язків

№ 750

Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, у випадках, коли:

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю

6) між працівником і підприємством, установою, організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших ціле

№ 751

3) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків

5) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані

№ 752

1) згідно з законодавством на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків

6) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні

№ 753

2) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу

4) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування

№ 754

2) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством

4) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу

№ 755

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені:

2) якщо виконувана працівником робота безпосередньо пов’язана із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей

4) якщо виконувана працівником робота передбачена спеціальним переліком посад і робіт

№ 756©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.