Здавалка
Главная | Обратная связь

Ініціація бізнес-ідеї та розробка концепції інвестиційного проекту.На стадії розробки (передінвестиційній фазі) виконуються такі види робіт:

§ визначення інвестиційних можливостей і висунення бізнес-ідеї;

§ аналіз альтернативних варіантів проекту і попередній вибір проекту;

§ підготовка проекту - розробка попереднього техніко-економічного (ПТЕО) і техніко-економічного обґрунтування (ТЕО);

§ функціональні дослідження проекту;

§ висновок на проект і рішення про інвестування (оцінний висновок).

Таке постадійне виконання передінвестиційної фази дозволяє провести поетапну перевірку бізнес-ідеї та оцінити альтернативні варіанти рішень.

Можна виділити наступні причини появи інвестиційного задуму (ідеї проекту):

§ незадоволений попит;

§ надлишкові ресурси;

§ ініціатива підприємців;

§ інтереси кредиторів;

§ реакція на політичну ситуацію.

При висуванні бізнес-ідей величезне значення мають творчі здібності задіяного в цьому процесі персоналу. Тому доцільно на цьому етапі використовувати методи творчого мислення.

№ п/п Група методів Ознаки методу Компоненти методу
1. Метод мозкової атаки і його варіації Необмежена дискусія, в ході якої забороняється висловлювати будь-яку критику та відхиляти навіть нереальні ідеї та спонтанні асоціації Мозкова атака Дискусія 66.
2. Методи відображення ідей на папері Відображення спонтанних ідей на спеціальних формулярах та обіг цих формулярів Метод Дельфі  
3. Методи творчого орієнтування Дотримання певних принципів при пошуку рішення Евристичні принципи Біоніка (застосування до проектів особливостей функціонування живих організмів)
4. Методи творчої конфронтації Стимулювання знаходження рішень проблем шляхом розгляду важливих за змістом елементів, які безпосередньо не пов'язані з цими проблемами Синектика Семантична інтуїція
5. Методи системного структурування Розгляд проблеми за окремими складовими; рішення цих підпроблем і об’єднання цих рішень воєдино; систематизація можливостей вирішення Морфологічна матриця Функціонально-вартісний аналіз Дерево рішень
6. Методи системного виділення проблем Виявлення суті проблеми або області проблеми шляхом системного та ієрархічно-структурованого підходу Дерево проблем Матриця гіпотез Прогресивне абстрагування  

 

Бізнес-ідея в загальному вигляді відображає основні цілі проекту.

Таким чином, процес розробки проекту починається з формування його концепції.

Процес формування концепції проекту прийнято поділяти на наступні етапи:

1. Формулювання цілей, досягнення яких забезпечується реалізацією проекту.

2. Формулювання попередніх альтернативних варіантів (сценаріїв розвитку проекту), що задовольняють цілі інвестора.

3. Відбір варіантів проекту, прийнятних з точки зору термінів реалізації та інших умов.

Розробка концепції проекту передбачає виконання наступних дій:

- Обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку і аналізу виробничих резервів;

- Попередня оцінка вартості проекту і прогноз збільшення оборотного капіталу;

- Оцінка тривалості інвестиційного процесу та власне реалізації проекту, терміну початку експлуатації проекту;

- Прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту;

- Визначення джерел (інвесторів) і розмірів фінансування;

- Визначення основних характеристик проекту. До числа останніх можна віднести:

· наявність альтернативних технічних рішень;

· попит на продукцію проекту;

· тривалість проекту, і в тому числі, його інвестиційної фази;

· оцінку рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію або послуги проекту;

· перспективи експорту продукції проекту;

· складність проекту;

· обсяг і склад нормативної і проектно-кошторисної документації;

· інвестиційний клімат в районі реалізації проекту;

· співвідношення витрат і результатів проекту.

На основі цих характеристик проводиться попередній аналіз здійсненності проекту. Для цієї мети можна використовувати різного роду експертні системи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.