Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання до лабораторного заняття №3Тема: Задача складання проектного списку кандидатів в експерти.

Мета: вирішити задачу складання попереднього списку кандидатів в експерти за допомогою ланцюгового методу.

Теоретичні відомості: Для проведення експертизи в деякій предметній області необхідно вибрати групу достатньо компетентних в цій галузі експертів. Оцінити їх компетентність і визначенню оптимальної їх кількості передує складання попереднього списку кандидатів в експерти. У випадках, коли важко зразу повністю скласти такий список, звертаються до ланцюгового методу, при якому кожний з не великого числа врахованих в початковий список кандидатів, називає інших кандидатів, а вони в свою чергу пропонують нових кандидатів. Цей процес закінчується після стабілізації сукупності рекомендованих експертів, тобто на тій ітерації, в результаті якої кінцевий список експертів не поповняється новими спеціалістами. Початковий список кандидатів формується в результаті початкового відбору, який може бути здійснений за допомогою співробітників органу, який керує даною галуззю.

За допомогою ланцюгового методу можна отримати великий список і підрахувати частоту згадування кожного кандидата усіма експертами-вибірниками.

Алгоритм складання попереднього списку кандидатів в експерти

1. Нехай Сексп – кошти, які виділяються для проведення експертизи.

2. Скласти початковий список кандидатів в експерти з S учасників.

Заповнити таблицю № 1.

Для кожного кандидата задається розмір коштів, які повинні бути витрачені на його опитування Сі

Нехай Х ={X1, X 2…XS} – множина кандидатів,

Де s – загальна кількість кандидатів початкового списку;

Xі, ПІБ кандидата, і = 1, s,

С={С1, С 2…СS} – множина витрат на опитування кандидатів.

Сі, - кошти на опитування і-ого кандидата.

Таблиця №1

Початковий список кандидатів

№ п/п ПІБ кандидата Витрати на його опитування Сі
  С1
  С 2
     
S   СS

 

3. Кожний із s кандидатів пропонує в свою чергу також кандидатів в експерти, тобто заповнює таблицю 2.

 

Таблиця 2 – Запропоновані кандидати

 

№ п/п ПІБ кандидата Витрати на його опитування Сі
  С1
  С2
. . .   . . .
Кі   Скі

 

Для кандидата Хі, і = 1,s,

Де Кі – кількість кандидатів, запропонованих кандидатом Хі .

Отримаємо s таких таблиць.

При цьому множини Х і С поповнюються новими членами:

С={C1 , C2 ,…, Cs },

Де загальне число кандидатів визначається за формулою:

,

Де Sу в лівій частині рівняння – загальне число кандидатів на новому кроці (на у – му кроці);

Sу-1 в правій частині рівняння – загальне число кандидатів на попередньому кроці (на у – 1 кроці);

Кі - кількість кандидатів, запропонованих кандидатом Хі ;

Кповт.і – кількість кандидатів, запропонованих кандидатом Хі на у – тому кроці, що входить до множини Х.

Кповт.і ≤ Кі .

4. Кожний з доданих на попередньому кроці в множину Х кандидатів знову заповнює табл. 2 (пропонує своїх кандидатів), тобто п. 3 повторюється до тих пір, доки до множини Х будуть додаватися нові кандидати. Процес пропозиції кандидатів закінчується, коли

тобто на у – му кроці не отримано нових кандидатів.

Розраховується частота згадування кожного кандидата усіма експертами – вибірниками:

Де - кількість згадувань і – го кандидата в процесі пропозицій;

niy - кількість згадувань i-го кандидата на у-му кроці(ітерації);

m – загальна кількість ітерацій в процесі визначення множини Х;

N – загальна кількість запропонованих кандидатів на протязі всього процесу обрання;

Де ny - кількість запропонованих кандидатів на у-му кроці; визначається за формулою:

Результати вибору кандидатів подати у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3

Кінцевий список кандидатів

№ п\п П.І.Б. кандидатів Витрати на його опитування Сі Частота його згадування Рі
     
     
       
       
Sm      

 

 

5. Розрахувати фактичні витрати на проведення експертизи:

 

6. У випадку, якщо Сфакт > Сексп., необхідно зменшити список кандидатів (в табл..3), щоб виконалась умова Сфакт < Сексп.. При цьому в першу чергу необхідно залишити тих кандидатів, для яких Рі більше.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.