Здавалка
Главная | Обратная связь

Експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень.1. Визначення факторів, які можуть значною мірою вплинути на успішність виконання проекту (характеристики, представлені вище).

2. Розташування факторів в порядку убування пріоритетності. Для цього визначається, який з факторів найбільшою мірою вплине на хід реалізації проекту. Далі визначається найбільш істотний фактор із тих, що залишилися і т.д.

3. Оцінка вагомості (рангу кожного з факторів). Сума рангів повинна дорівнювати 1.

4. Оцінка варіантів проекту або проектів по кожному з факторів (критеріїв оцінки). Максимальний бал по будь-якому з факторів дорівнює 100, мінімальний - 0.

5. Експертна оцінка впливу кожного фактора (перемножевання рангу кожного фактора на оцінку цього фактора для кожного варіанта проекту) та визначення інтегральної оцінки пріоритетності варіантів.

 

Фактор Ранг Номер проекту або варіанта Інтегральна оцінка проекту
п/п     ... ...
                           
                           
                           
                           
...                            
Всього   1,0 х х х х х х            

Дана методика може застосовуватися як для попереднього відбору найбільш перспективних варіантів здійснення проекту, так і для попереднього визначення здійсненності проекту. У першому випадку для подальшого розгляду залишаються альтернативи, що одержали найвищі результати, у другому - отримана інтегральна експертна оцінка проекту порівнюється із заздалегідь визначеним «обмеженням знизу». Якщо отримане експертним шляхом значення вище встановленого мінімального рівня, проект визнається здійсненним.

Якщо ідея проекту схвалена, визначається склад даних, які будуть потрібні для подальшої розробки, включаючи:

§ маркетинг;

§ інженерно-геологічні дослідження;

§ оцінку навколишнього середовища і зовнішніх джерел сировини;

§ політичне становище в регіоні;

§ соціокультурну та демографічну ситуацію в регіоні.

Концепція проекту багато в чому визначається стратегічними цілями його ініціаторів. Формування концепції великого проекту - це складний процес, що вимагає всебічної підготовки. Для розробки різних аспектів концепції проекту формуються робочі групи:

- Група з маркетингу, в її завдання входить визначення ціни та обсягів реалізації кінцевої продукції;

- Виробнича група, що оцінює ймовірну собівартість виробу та вимоги до сировини, яка буде використовуватися для її виробництва;

- Фінансова група, яка повинна оцінити витрати на реалізацію проекту, визначає джерела та обсяги фінансування;

- Інші групи, які збирають інформацію про обстановку навколо проекту, законодавчих актів, податків, а також інші відомості, що мають відношення до конкретного проекту.

На першій стадії розробки концепції проекту, як правило, використовуються послуги незалежних консультаційних фірм, яким доручається підготовка економічного обгрунтування, в якому аналізується попит на продукцію з оцінкою можливостей існуючих і потенційних конкурентів у виробництві аналогічної продукції, а також прогнозуються ціни на продукцію з урахуванням вимог, перерахованих вище.

При розробці та обгрунтуванні альтернативних варіантів проекту необхідно врахувати, що інвестори повинні бути впевнені, що на продукцію, що є результатом функціонування проекту, протягом усього терміну інвестицій буде триматися стабільний попит, достатній для встановлення такої ціни, яка б забезпечувала б покриття витрат на експлуатацію та обслуговування виробничих об'єктів проекту, виплату заборгованостей і задовільну окупність проекту. З метою забезпечення продажу продукції за цінами, що задовольняють вимоги проекту, інвестори часто вважають за краще охопити від 50 до 100% обсягу виробництва довгостроковими контрактами з фінансово надійними замовниками. Такі контракти повинні, якщо це можливо, поєднувати в собі як умову збільшення ціни для покриття зростання експлуатаційних витрат (ковзаючі ціни), так і значення мінімальної ціни для покриття потреби в оборотному капіталі.

Традиційний підхід до цього питання сформувався в країнах з розвиненою ринковою економікою. У Росії, де ринкові відносини, перебувають у стадії формування, забезпечити замовленнями з боку надійного партнера весь обсяг виробництва за проектом, практично неможливо. Виняток становлять випадки, коли мова йде про довгострокове співробітництво з закордонними замовниками.

Якщо проект відноситься до галузі промисловості, де не практикуються гарантовані ковзаючі ціни, а також на випадок розірвання контрактів через неконкурентоспроможність цін, інвестори повинні бути впевнені, що фінансові операції учасників проекту будуть економічно ефективними. Для цього інвестори можуть вимагати гарантії у вигляді відрахування частини прибутку зацікавлені, щоб зазначені нормативні акти були стабільними і максимально зобов'язуючими. Це пов'язано з тим, що учасники проекту повинні взяти на себе відповідальність щодо того, що в ході реалізації проекту будуть виконуватися всі вимоги та положення, виставлені при наданні того чи іншого дозволу з боку органів влади.

Необхідно також передбачити страхування основних видів ризику, пов'язаних з форс-мажорними обставинами або негативними наслідками для екологічної ситуації внаслідок реалізації проекту.

Для проектів за участю іноземних інвесторів необхідно в кожному окремому випадку домовитися про принципи розподілу між учасниками проекту, третіми сторонами та інвесторами, таких ризиків, як можливість націоналізації інвестиційного об'єкта, право уряду на участь у прибутковому підприємствами або неконвертованість валюти. У випадку, якщо існує значна ймовірність виникнення ризикованих ситуацій внаслідок політичного клімату, слід передбачити з боку уряду, або агентів, що його представляють, можливість надання гарантій захисту від ризику політичного характеру.

Результати, отримані на етапі формування концепції, оформляються у вигляді резюме проекту. Це аналітична записка, викладає суть проекту за наступними аспектами:

¨ мета проекту;

¨ основні особливості й альтернативи проекту;

¨ організаційні, фінансові, політичні та інші проблеми, які потрібно враховувати у подальшому;

¨ необхідні заходи з розробки проекту.

Прийнято вважати, що бізнес-ідея проекту визначена, і концепція сформована, якщо:

· визначено основні варіанти і альтернативи проекту;

· виявлено основні проблеми, які можуть вплинути на реалізацію і ефективність проекту;

· вибір варіантів підкріплений попередньою оцінкою витрат і результатів;

· є підстави припускати, що проект отримає необхідне фінансування;

· створено конкретну програму розробки проекту.

Основними критеріями прийнятності бізнес-ідеї виступають:

§ технологічна здійсненність;

§ довгострокова життєздатність; е

§ кономічна ефективність;

§ політична, соціальна та екологічна прийнятність;

§ організаційно-адміністративна забезпеченість.

 

Практичне завдання

Підготувати резюме проекту, яке повинно містити:

- назва проекту;

- мета проекту;

- тип проекту;

- учасники проекту;

- цілі учасників проекту та критерії їх досягнення;

- обмеження на проект;

- вимоги до результату проекту;

- особливості проекту;

- альтернативи реалізації проекту;

- попередня оцінка вартості та довготривалості кожної альтернативи проекту.

Проект обирається студентом із таблиці варіантів:

 

№ варіанту Проект
Розробка і впровадження інформаційної системи управління підприємством
Розробка інформаційної системи бухгалтерського обліку
Створення локальної комп’ютерної мережі на підприємстві
Розробка і впровадження автоматизованого робочого місця керівника організації
Розробка системи підтримки прийняття рішень в сфері бізнесу
Створення експертної системи в сфері медицини
Впровадження корпоративної системи управління проектами
Створення корпоративної комп’ютерної мережі

Звіт з лаб. роботи повинен містити:

1. Назву та мету роботи.

2. Теоретичні відомості з визначення проекту (3-5 стор.).

3. Резюме проекту (3-5 стор.)

4. Висновки.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.