Здавалка
Главная | Обратная связь

Прогнозний розрахунок касових оборотівна квартал

______________________________________________________________________

(найменування територіального управління)

(тис.грн.)

 

 

 

 

Найменування показників Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року Очікуване виконання за квартал, що передує прогнозованому Прогноз  
на ______ квартал     у тому числі за місяцями  
 
 
НАДХОДЖЕННЯ ГОТІВКИ              
Надходження торговельної виручки Надходження виручки від усіх видів платних послуг              
Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб Надходження від підприємств поштового зв'язку              
Надходження за платіжними картками Надходження від продажу іноземної валюти              
Інші надходження              
Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси ВИДАЧА ГОТІВКИ              
Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці              
Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції              
Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань              
Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб              
Видача за придбану іноземну валюту Видача за платіжними картками Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку              
Видача на інші цілі              
Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей              

 

 

Додаток 61

до Інструкції з організації емісійно-касової роботи в системі НБУ

Прогнозний розрахунок касових оборотів

з надходження торговельної виручки

(тис.грн.)

 

 

 

 

Найменування показників Фактичне виконання за відповідний квартал ми­нулого року Прогноз
на ______ квартал у тому числі за місяцями
3
1 .Роздрібний товарооборот          
2. Надходження торговельної виручки у банк готівкою          
3. Перехідна виручка: 3.1. 3 минулого кварталу (+)          
3.2. На наступний квартал (-)          
4. Усього надходжень торговельної виручки (рядок 2 + рядок 3.1 - рядок 3.2.)          
6. Питома вага обсягу роздрібного товарообороту у загальних надходженнях торговельної виручки (у %) (рядок 1 : рядок 4)          

 

Додаток 62

до Інструкції з організації емісійно-касової роботи

в системі НБУ

Прогнозний розрахунок касових оборотів

З видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці

 

 

 

 

 

(тис. грн.)  
Найменування показників Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року Прогноз  
на _______ квартал у тому числі за місяцями  
 
 
1 .Фонд оплати праці - усього            
Мінус            
2. Безготівкові утримання із заробітної плати - усього            
2.1. Податку з доходів фізичних осіб            
2.2. Інші утримання            
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами в банках            
4. Усього за мінусом (рядок 2 + рядок 3)            
Плюс 5. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати            
6. Видача готівки на заробітну плату (рядок 1 - рядок 4 + рядок 5)            
Видача готівки на заробітну плату за вихідні дні за строками, що припадають на інші квартали 7. Сума, що виплачується у кварталі, що прогнозується (звітному), за строками, що припадають на наступний квартал (+)            
8. Сума, що виплачується в попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз (звітний) (-)            
10. Усього видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці (рядок 6 + рядок 7 - рядок 8)            

Додаток 63

до Інструкції з організації емісійно-касової роботи

в системі Національного банку України

Прогнозний розрахунок

касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги

і страхових відшкодувань на____ квартал

(тис.грн.)

 

 

 

 

Найменування показників Фактичне ви­конання за відповідний квартал минулого року Прогноз
На _______ квартал у тому числі за місяцями
1 .За Пенсійним фондом України:          
1 . 1 .Трудові та соціальні пенсії
1 .2. Пенсії та допомога військовослужбовцям і їх родинам          
1.3. Інші пенсії та допомога          
Усього:          
2. За Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності          
2. 1 .Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю          
2. 2. Допомога при народженні дитини          
2.3. Допомога по вагітності та пологах          
2. 4. Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку          
2. 5. Допомога на поховання          
Усього:          
3. Страхові відшкодування, що сплачують­ся населенню          
4. Усього пенсій, допомоги і страхових відшкодувань (1+2+3)          
Вираховуються під час розрахунку:: 5. Податки з допомоги у зв'язку з тимчасо­вою непрацездатністю          
6. Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового зв'язку          
7. Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань Усього (4-5-6)          
У тому числі: 7.1. Із кас банку          
7.2. Підприємствами поштового зв'язку          
7.3. За безготівковими перерахуваннями на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб          

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.