Здавалка
Главная | Обратная связь

НАЯВНА ГРОШОВА МАСА В ОБІГУ УКРАЇНИТА її РОЗМІЩЕННЯ В 2003-2006 РОКАХ*

 

 

          (на кінець періоду, млн. грн.;
Показники    
січень лютий березень
НАЯВНА ГРОШОВА МАСА В ОБІГУ
  Готівка      
Гроші поза банками (МО)
Переказні кошти у національній            
валюті
Грошова маса (МІ)
Переказні кошти в іноземній валюті            
та інші кошти
Грошова маса (М2)
Цінні папери власного боргу банків
Грошова маса (МЗ)
РОЗМІЩЕННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ
Кошти суб'єктів господарювання
переказні: .29961
у національній валюті
в іноземній валюті
інші:
у національній валюті
в іноземній валюті
Кошти фізичних осіб
з них заощадження:
переказні:
у національній валюті
в іноземній валюті
інші:
у національній валюті
в іноземній валюті
Цінні папери власного боргу банків , 188
у національній валюті
в іноземній валюті
Довідково            
ГРОШОВА БАЗА
у тому числі:            
гроші поза банками (МО)
резервні кошти банків
інші кошти в НБУ
ГРОШОВА МАСА МЗза видами валют:            
у національній валюті
в іноземній валюті

*Бюлетень Національного банку України. – 2006. - № 5. – С. 70

 

 

Таблица 5

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ*

 

                 
Показники січень лютий бер.
Емісія готівки                  
у відсотках до попереднього періоду
Грошова маса (МЗ), мли. грн.
у відсотках до попереднього періоду
Швидкість обертання грошової маси 6.26 5.24 4.08 3.34 3.13 2.62 1.87 1.93 2.02
Грошовий мультиплікатор 1.92 1.98 2.11 2.37 2.34 2.34 2.51 2.50 2.59
Норматив обов'язкового резервування                  
коштів банків у НБУ на кінець періоду, % 6-14 0-12 0-12 6-7 6-8 6-8 6-8 6-«
Облікова ставка НБУ* *                  
(середньозважена річна), % 30.6 19.7 9.5 7.0 7.5 9.2 9.5 9.5 9.5
Процентна ставка рефінансування                  
(середньозважена річна за всіма                  
інструментами), % 29.6 20.2 9.2 8.0 16.1 14.7 13.0 13.0 12.3
- за ломбарді гами кредитами 30.9 _ _ - _ _ _ _
- за операціями РЕПО 28.0 22.0 11.7 8.0 13.5 12.0 - - -
- за кредитами овернайт - 20.4 10.7 8.0 17.1 14.9 13.0 13.0 13.0
- за кредитами, наданими на тендерній основі - 16.5 9.2 8.3 13.0 12.9 - 12.0 11.5
за кредитами, наданими для підтримання                  
довгострокової ліквідності банків - - 8.0 7.0 7.0 - - - -
- за стабілізаційними кредитами   - - - 14.9 15.0 - - -
- за іншими механізмами 21.0 _ _ _ _
1 Процентні ставки банків, %***                  
за кредитами у національній валюті 37.3 29.6 19.6 17.7 17.5 16.4 16.0 15.9 15.8
за депозитами у національній валюті 9.2 10.8 6.9- 8.0 7.9 8.0 8.1 7.8 7.3
Вимоги банків за наданими кредитами,                  
мли. гри.
у відсотках до попереднього періоду _131
Зобов'язання банків за коштами, залученими на                  
рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, мли. грн.
у відсотках до попереднього періоду
Зобов'язання банків за коштами, залученими на                  
рахунки фізичних осіб, мли. грн.
у національній валюті
у відсотках до попереднього періоду
в іноземній валюті
у відсотках до попереднього періоду
Первинний ринок державних цін. паперів                  
- обсяги продажу, тис. штук - - -
- сума коштів, залучених до бюджету,                  
млн. гри. - - -
Девальвація (-), ревальвація (+) грн щодо                  
долара СШЛ до попереднього періоду, % ^.18 +2.50 -0.6 0.0169 0.4895 4.8140 0.0000 0.0000 0.0000
Фінансовий результат діяльності банків за                  
період, млн. грн.                  
Доходи
Витрати
Чистий прибуток (- збиток) -ЗО

** З 10.06.2006 р.облікова ставка. встанолвлена на рівні 8,5%

*** Дані наводяться за останній місяць періоду.

* Бюлетень Національного банку України. – 2006, - № 5. – С.67

Составил доц. ЗАЕЦ А.В.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.