Здавалка
Главная | Обратная связь

Виплачено із каси заробітну плату в сумі 4250 грн.Повернено в касу суму невикористаного авансу підзвітною особою в сумі 100 грн.

Відобразим дані господарські операції на бухгалтерському рахунку.

Дебет 30 "Каса" Кредит
Сальдо початкове 01. 11.    
1) 2)
3)    
Оборот Оборот
Сальдо кінцеве 01. 12.    

На пасивних рахунках початковий залишок (сальдо) відображають по кредиту. В свою чергу збільшення джерел господарських засобів показують по кредиту, а зменшення - по дебету.

Щоб визначити кінцеве сальдо пасивного рахунку необхідно: початкове сальдо + кредитовий оборот - дебетовий оборот. Наприклад: початкове сальдо по рахунку 60 "Короткострокові позики" на 01 листопада становить 10000 грн. На протязі місяця відбулись наступні операції:

Отримано короткострокову позику банку в сумі 5000 грн.

Погашено банку заборгованість за позикою у сумі 12000 грн.

Оплачено постачальникам заборгованість за рахунок позики банку у сумі 2000 грн.

Відобразити дані господарські операції на бухгалтерському рахунку.

Дебет 60 "Короткострокові позики" Кредит
    Сальдо початкове 01. 11.
2) 1)
    3)
Оборот Оборот
    Сальдо кінцеве 01. 12.

- 2 -

Бухгалтерський облік має велику кількість об’єктів. Щоб отримати інформацію про ці об’єкти, необхідно їх згрупувати на бухгалтерських рахунках. Система рахунків бухгалтерського обліку включає в себе три види рахунків:

- синтетичні (рахунки першого порядку);

- субрахунки (рахунки другого порядку);

- аналітичні (рахунки третього порядку).

Синтетичними рахунками називаються рахунки, які містять узагальнені дані про стан справ на підприємстві. Основним є те, що інформація на синтетичних рахунках відображається лише в грошовому вимірнику відповідно до принципу єдиного грошового вимірника.

Облік, що здійснюється на синтетичних рахунках називається синтетичним (зведеним). Його дані використовують для ведення Головної книги, складання балансу, а також подачі різного роду звітності до фінансових органів. На практиці синтетичні рахунки представлені Планом рахунків.

Проміжною ланкою між синтетичними і аналітичними рахунками виступають субрахунки. Вони призначені для додаткового, проміжного групування даних про окремі об’єкти обліку в складі синтетичних рахунків. Як і на синтетичних рахунках так і на субрахунках відображається інформація тільки в грошовому вимірнику.

Наприклад: на синтетичному рахунку 20 "Виробничі запаси" міститься інформація про запаси, які знаходяться на підприємстві. Для більшої деталізації інформації по цьому рахунку передбачено ведення наступних субрахунків:

201 "Сировина і матеріали"

202 "Купівельні напівфабрикати"

203 "Паливо"

204 "Тара і тарні матеріали"

205 "Будівельні матеріали"

206 "Матеріали передані в переробку"

207 "Запасні частини"

208 " Матеріали сільськогосподарського призначення"

209 " Інші матеріали"

Облік конкретних виробів ведеться на аналітичних рахунках, які використовуються для деталізації інформації про об’єкти що обліковуються на синтетичному рахунку. На відміну від синтетичних рахунків, аналітичні рахунки можуть мати кодове позначення, а можуть і не мати. Облік на цих рахунках може вестись як у грошовому, так і натуральному виразі. Облік, що ведеться на аналітичних рахунках називається аналітичним обліком. Тільки за даними аналітичного обліку, які містять натуральні показники по кожному виду виробничих запасів, готової продукції основних засобів, можна порівняти залишки засобів в натурі. Таким чином, показники аналітичного обліку дають можливість проводити інвентаризацію, яка забезпечує точність та реальність облікових показників.

Наприклад: відкриємо до субрахунку 205 "Будівельні матеріали" наступні аналітичні рахунки:

2051 "Цегла біла"

2052 "Цегла червона"

2053 "Цемент М - 400"

2054 "Шифер" і т. д.

Між даними синтетичного і аналітичного обліку існує взаємозв’язок, а саме:

1) початкове сальдо по синтетичному рахунку дорівнює сумі початкових сальдо на аналітичних рахунках;

2) дебетовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі дебетових оборотів по аналітичних рахунках;

3) кредитовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі кредитових оборотів по аналітичних рахунках;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.