Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливістю бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані переносяться з бухгалтерських рахунків і підтверджені документально.Тема: Рахунки бухгалтерського обліку.

План

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст і побудова.

Синтетичні і аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та взаємозв’язок між ними.

- 1 -

Ведення бухгалтерського обліку полягає у письмовій фіксації інформації в бухгалтерських первинних документах. Для управління господарською діяльністю підприємства ця інформація не може бути використана без відповідної систематизації і комплексного підрахунку. Тому для забезпечення системного обліку і контролю за господарськими засобами і джерелами їх утворення використовують бухгалтерські рахунки.

Бухгалтерський рахунок - це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства. Кожен рахунок має назву, що відповідає об’єкту, який на ньому обліковується, і кодове позначення. За своєю формою він нагадує таблицю, ліва частина якої називається "дебет", (з латинського debet - він винен), а права називається "кредит" (з латинського credit - він вірить).

У бухгалтерському рахунку та сума котру ми записуємо в рахунок з балансу називається "залишком" або "сальдо" (з італійської saldo - розрахунок, залишок). Сальдо - це різниця між підсумками записі в по дебету і кредиту рахунків. Цей залишок ми використовуємо при складанні балансу на початок наступного за звітним періоду (місяця, кварталу, року). Підсумок записів на дебеті і кредиті без включення до цього підсумку початкового сальдо називається оборотом по бухгалтерському рахунку.

В залежності від поділу бухгалтерського балансу на актив і пасив, бухгалтерські рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів (1, 2, 3, 8, 9 кл. Плану рахунків), а пасивні рахунки - для обліку джерел утворення господарських засобів (4, 5,6, 7 кл. Плану рахунків).

Бухгалтерські рахунки відкриваються на місяць. Для відкриття рахунків в них записують початковий залишок (сальдо), використовуючи дані балансу на початок звітного періоду. Після того, як рахунки відкриті, в них заносять відповідні суми по дебету і кредиту згідно здійснюваних господарських операцій.

На активних рахунках початковий залишок (сальдо) відображають по дебету. В свою чергу збільшення господарських засобів показують в дебеті, а зменшення в кредиті. В кінці місяця, після запису всіх господарських операцій визначають кінцевий залишок (сальдо). Щоб визначити кінцеве сальдо активного рахунку необхідно: початкове сальдо + дебетовий оборот - кредитовий оборот.

Наприклад: Початкове сальдо по рахунку 30 "Каса" на 01 листопада складає 300 грн. На протязі місяця відбулися наступні господарські операції:

Отримано гроші у касу із поточного рахунка банку в сумі 4000 грн.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.