Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімія натрію та його сполук.За хімічними властивостями натрій – дуже активний метал. На повітрі одразу окиснюється, утворюючи пухкі продукти окиснення. При звичайній температурі самозаймається в атмосфері хлору і брому. При невеликому нагріванні енергійно взаємодіє з рідким бромом, S, I2, H2. з металами утворює інтерметалічні сполуки:NaSn6, NaSn4, NaSn3 та інші.

Для натрію (І) найбільш характерні іонні сполуки. Його сполуки мають кристалічну будову, в розплавленому і розчинному стані є електролітами, добре розчиняються у воді. Важкорозчинними є нечисленні похідні із складними аніонами, наприклад Na[Sb(OH)6], порівняно незначно розчинним є гірокарбонат натрію.

Оскільки поляризуюча дія іона Na+ незначна, то комплексні сполуки для натрію нехарактерні. Навіть аквакомплекси малостійкі. Тому більшість його солей кристалогідратів не утворюють. Відносно стійкими є кристалогідрати: Na2SO4  10H2O, Na2CO3  10H2O; але є тектогідратами, тобто мають структуру льоду, яка стабілізується внаслідок стягування електростатично взаємодіючих між собою позитивно і негативнозаряджених іонів.

1. Гідриди (взаємодія з воднем):

(при невеликому нагріванні).

2. Взаємодія з киснем.

Утворення пероксидів характерно:

(пероксид);

(оксид).

Оксид утворюється тільки при відновленні пероксиду натрію металічним натрієм.

Із сполук з киснем відомі малостійкі азонід NaO3 і надпероксид NaO2.

 

Пероксиди реагують з водою і кислотами:

Реагує з моно- і диоксидами вуглецю:

Остання реакція використовується в дихальних апаратах, які використовуються пожежниками і водолазами, а також для збагачення або оновлення повітря в приміщеннях, наприклад на підводних човнах.

3. Взаємодія з водою.

 

З інших хімічних методів гідроксид натрію отримують вапновим способом:

Гідроксид натрію – сильна основа, добре розчинна у воді, етанолі; не розкладається при нагріванні (на відміну від LiOH).

Солі натрію.

Добре розчинні у воді (за винятком NaHCO3, який слабо розчинний). Отримати солі можна багатьма хімічними реакціями. Солі всі безбарвні.

Гідрокарбонат натрію розкладається при нагріванні:

Аналітична реакція на Na+.

При дії гексагідроксоантимонату калію на нейтральний або слабколужний розчин солі Na+ випадає білий зернистий осад гексагідроксоантимонату (V) натрію:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.