Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімія елементів VI А групи. Оксиген.До р-елементів VI групи належать типові елементи – Оксиген, Сульфур та елементи підгрупи Селену – Se, Te, Po:

O 1s22s22p4

S 2s22p63s23p4

Se 3s23p63d104s24p4

Перші чотири елементи мають неметалічну природу, їх об’єднують під назвою халькогенів, що означає “ті, що утворюють руди”. Найбільшу неметалічну природу мають Оксиген і Сульфур. Селен і Телур займають проміжне положення між неметалами і металами.

Оксиген – найпоширеніший елемент земної кори. У вільному стані він знаходиться в атмосфері повітря, в зв’язаному стані входить в склад води, мінералів, гірських порід і всіх речовин, з яких побудовані організми рослин і тварин. Загальна кількість Оксигену в земній корі близька до половини її маси (близько 47%). Природній кисень складається з трьох стабільних ізотопів з масовими числами 16 (99,76%), 17 (0,04%) і 18 (0,2%).

Біологічна роль кисню. Використання озону та кисню в медицині та фармації.

Особлива біологічна роль кисню пов’язана з його здатністю підтримувати дихання всіх живих істот і розкладати продукти їхньої життєдіяльності під час процесів тління і окиснення. У клітинах живих організмів (рослин і тварин) за участю кисню відбуваються процеси окиснення вуглеводів, жирів. Ці процеси є основним джерелом енергії, необхідної організмам для їхньої життєдіяльності.

Oxygenum (чистий кисень) в медицині застосовуються для вдихання при різних типах кисневого голодування тканин, наприклад, при отруєнні чадним газом, хлором, при недостатньому живленні крові киснем повітря внаслідок запальних процесів або інших захворювань органів дихання, при асфіксії.

Мінеральні води: вуглекислі; лужні – лужно-вуглекислі і лужно- хлоридні; залізовмісні; сірчисті; вапнякові; мінеральні води штучні.

Пероксиду водню розчин 3% – зовнішній засіб як антисептик. Пероксиду водню розчин 30% – пергідроль, у косметології застосовують як відбілювач, депігментуючий засіб. Антисептична дія Н2О2 обумовлена його окисними властивостями, Н2О2 виділяє кисень в присутності ферментів – каталази крові. Каталаза швидко розкладає пероксид з бурхливим виділенням кисню, що створює видимість піни.

Пероксид магнію – суміш MgO + MgO2 (останнього не менше 25%). Застосовують внутрішньо при захворюваннях шлунка і кишечника як антацидний, дезінфікуючий засіб, який запобігає бродінню.

Гідроперит CO(NH2)2H2O2 – тверда форма пероксиду гідрогену, бактерицидний засіб.

Озон О3 – сильний окисник, який вбиває бактерії і тому застосовується для знезаражування води і для дезинфекції повітря. Озон – отрута, гранично допустимий його вміст в повітрі = 10-5%.

Хімія елементів VII А групи. Гідроген і галогени.

 

Хлор міститься у вигляді аніону солей натрію, калію, кальцію, магнію та марганцю у всіх рідинах організму людини та тварин. Аніони хлору разом з іонами натрію та калію відіграють основну роль у підтриманні сталості осмотичного тиску плазми крові, лімфи та інших рідин. Більша частина (65-70%) всього осмотичного тиску плазми крові забезпечується хлоридами, Вони відіграють важливу роль у підтриманні іонної рівноваги, а отже, i регуляції концентрації водневих іонів. Іонам хлору та хлоридам взагалі належить також важлива роль в утворенні соляної кислоти шлункового соку.

До елементів головної підгрупи VII групи належать Гідроген, Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат. Їх електронні формули:

H 1s1

F 1s22s22p5

Cl 1s22s22p63s33p5

Br 3s23p63d104s24p5

I 4s24p64d105s25p5

За електронною конфігурацією, а відповідно і за властивостями Гідроген займає в головній підгрупі VII групи особливе положення. Згідно електронної конфігурації атомів (однакова структура зовнішнього і передостанього електронних шарів) бром, йод і астат об’єднують в підгрупу брому; фтор і хлор належать до типових елементів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.