Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімія елементів ІІА групи. Лужноземельні метали.До s – елементів ІІ групи належать типові елементи – берилій, магній, кальцій, стронцій, барій, радій. Деякі константи цих сполук наводимо:

  Be Mg Ca Sr Ba Ra
Валентні електрони 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2

Головні представники цієї підгрупи – кальцій, стронцій і барій відомі під загальною назвою лужноземельних металів. Назву “лужноземельні” ці метали отримали тому, що їх оксиди за своїми хімічними властивостями є проміжними між лугами (тобто оксидами і гідроксидами лужних металів) і “землями” (тобто оксидами таких елементів, типовим представником яких є алюміній – головна складова частина глин). Внаслідок цього перехідного положення оксидам кальцію, стронцію і барію і дали назву “лужні землі”.Всі елементи головної підгрупи другої групи утворюють безколірні іони, які мають заряд +2:

Be2+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, Ra2+.

Безколірними є всі солі лужноземельних металів, якщо вони не є похідними аніонів.

Багато солей лужноземельних металів є важкорозчинними у воді. У зміні розчинності цих солей часто виявляється певна закономірність: так, у сульфатів розчинність швидко зменшується у підгрупі зверху вниз. Більшість солей, утворених лужноземельними металами із слабкими кислотами і з кислотами середньої сили, розчиняються важко, наприклад, фосфати, оксалати, карбонати; деякі з них, однак, легко розчинні; до останніх належить сульфіди, ціаніди, роданіди і ацетати. Внаслідок ослаблення основного характеру гідроксидів при переході від Ва до Ве в цій же послідовності зростає ступінь гідролізу їх іонів в сполуках, наприклад, карбонатів. В цьому ж напрямку змінюється і їх термічна стійкість. Тоді як карбонат барію навіть при температурі білого каління розкладається далеко не повністю, карбонат кальцію можна повністю розкласти на СаО і СО2 вже при порівняно слабкому прожарюванні, а карбонат магнію розкладається ще легше.

Карбонати кальцію і магнію:

1. CaCO3 – (мармур)

2. CaSO4 – агідрит

3. BaSO4 – важкий шпат

4. CaCO3 – (вапняк, крейда)

5. CaCO3  MgCO3 – доломіт

6. MgCO3 – магнезит, гіркий шпат або тальковий шпат

7. CaSO4  2H2O – (гіпс, алебастр)

8. 3Ca3(PO4)2  Ca(F,Cl)2 – апатит

9. BeAl2[Si6O18] – берил, смарагд і аквамарин – різновиди берилу

Радій міститься в мізерних кількостях в рудах урану.

Прості речовини. Елементи головної підгрупи ІІ групи представляють собою сірі або білі метали (блискучі на свіжому розрізі або зломі, які швидко тм’яніють на повітрі. Хімічна активність металів зростає від Ве до Ва, і тому вже Са, Ва, Sr зберігають в посуді під шаром гасу, тоді як магнійова стружка та Ве захищаютьсебе оксидними плівками.

Магній (у вигляді стрічки або порошку) при займанні горить сліпучо білим полум’ям з виділенням білого диму. Світло, яке вилучається магнієм при горінні, багате фотохімічно активним промінням. Це використовується у фотографії (миттєва зйомка при світлі магнію).

Дуже важлива особливість магнію помічена в розчині ефіру:

СН3

СН3І + Mg  Mg©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.