Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімічні властивості магнію та його сполук.Магній – активний метал. Легко взаємодіє з галогенами, при нагріванні згоряє на повітрі, окиснюється сіркою і азотом. З холодною водою взаємодіє дуже повільно, так як гідроксид магнію, який утворюється в результаті реакції, є погано розчинним і захищає металічний магній від подальшої взаємодії з водою. При нагріванні взаємодія з водою значно пришвидшується, внаслідок зростання розчинності гідроксиду магнію в гарячій воді. З кислотами магній енергійно реагує за винятком HF, H3PO4, H2CO3, які утворюють малорозчинні сполуки. З лугами, на відміну від берилію, магній практично не реагує. Концентрована сірчана кислота та її суміші з азотною кислотою пасивують метал (за рахунок утворення оксидної плівки). Сполуки магнію (ІІ).

Оксид магнію MgO. Білий пухкий порошок, який в техніці отримують розкладанням карбонату:

MgCO3 = MgO + CO2­

Він хімічно активний і проявляє основні властивості:

MgO + H2O = Mg(OH)2,

MgO + CO2 = MgCO3,

MgO + HCl = MgCl2 + H2O.

Прожарений оксид магнію втрачає хімічну активність, стає дуже твердим.

Гідроксид магнію Mg(OH)2. У воді розчиняється незначно; є основою середньої сили. Добувають при дії лугів на розчинні солі магнію:

MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

При взаємодії з кислотами утворює солі, катіонами яких в розчині є [Mg(H2O)6]2+ ; ці іони входять в склад твердих кристалогідратів: MgCl2  6H2O, Mg(NO3)2  6H2O, Mg(ClO4)2  6H2O, MgSiF6  6H2O.

Хлорофіл. Іон Mg2+ може використовувати свої 3d орбіталі для утворення донорно–акцепторних зв’язків. Саме тому Mg2+ своїми 3d-орбіталями входить в чотирипіральне кільце порфірину і утворює систему хлорофілу.

Хімічні властивості елементів підгрупи кальцію.

Кальцій, стронцій і барій на відміну від раніше розглянутих елементів мають відносно великі атомні радіуси і низькі значення потенціалів іонізації. Тому в умовах хімічної взаємодії кальцій і його аналоги легко втрачають валентні електрони і утворюють прості іони Е2+. Оскільки ці іони мають електронну конфігураціюs2p6 і великі розміри (тобто слабо поляризуються), то комлпексні іони з неорганічними лігандами у елементів підгрупи кальцію нестійкі. Хімічні активність зростає в ряду Ca – Sr – Ba.

Оксиди. Отримують в лабораторії термічним розкладом відповідних карбонатів або нітратів:

CaCO3  CaO + CO2­

2Ba(NO3)2  2BaO + 4NO2 + O2­

Гідроксиди Е(ОН)2.

Гідроксиди елементів підгрупи кальцію – сильні основи, які за силою поступаються лише гідроксидам s – елементів І групи. В ряду Са(ОН)2 – Sr(OH)2 –Ba(OH)2 посилюється основний характер гідроксидів. В цьому ж напрямку по силюється розчинність і термічна стійкість. Про посилення основних властивостей оксидів при переході від Be(OH)2 до Ва(ОН)2 можна говорити по значеннях вільної енергії Гіббса реакції утворення СО3 карбонатів:

Гіпсові матеріали – палений гіпс або алебастр, гідрат складу 2CaSO4  2H2O. При взаємодії з водою утворюється тверда маса, яка закристалізовується:

2[CaSO4  0,5H2O] + H2O = 2[CaSO4  2H2O]

Біологічна роль кальцію. Застосування сполук магнію, кальцію та барію в медицині і фармації.

Сульфат магнію застосовують в медицині як послаблюючий препарат.

Біологічна функція кальцію полягає у створенні кісткового скелету організму (у вигляді гідроксилфторапатиту); у регулюванні осмотичного тиску в клітинах і регулюванні роботи ферментних систем (наприклад, процесів згортання крові). Засвоєння кальцію організмом, який росте активно відбувається в присутності вітаміну Д. У медицині застосовуються великі кількості кальцію у складі різних фармпрепаратів, як солі кальцію: глюконати, карбонати, малати, сукцинати; кальцієві солі багатьох органічних кислот, які самі нерозчинними, використовуються для виготовлення водорозчинних лікарських форм (ін’єкції, інфузорні розчини, краплі). Сульфат барію має здатність поглинати рентгенівське проміння. Тому ця сіль використовується як рентгеноконтрасний препарат в рентгеноскопії шлунково–кишкового тракту. Сульфат барію нерозчинний ні у воді, ні в слабкій соляній кислоті (середовище шлунка) і завдяки такій низькій розчинності знайшов застосування в ренгенології.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.