Здавалка
Главная | Обратная связь

Технічна характеристика роботи станції 

Таблиця 6.1.1 – Загальна характеристика станції та підходів до неї

№ з/п Найменування показника Значення Примітка
Код ЄСР  
Клас станції  
Параграфи, за якими працює станція Б (продаж квитків на всі пасажирські поїзди. Приймання та видача багажу не проводиться)  
Прилеглі перегони:    
4.1 - у непарному напрямку:    
4.1.1 Станція Сухачівка - станція Баглій    
Кількість головних колій  
Засоби зв’язку Двостороннє тризначне автоблокуванням з тональними рейковими колами  
Основний вид тяги Електровозний  
4.1.2 Станція Сухачівка - станція Карнаухівка    
Кількість головних колій  
Засоби зв’язку Релейне напівавтоматичне блокування системи ГТСС  
Основний вид тяги Електровозний  
4.2 - у парному напрямку:    
4.2.1 Станція Сухачівка - станція Діївка    
Кількість головних колій:  
4.2.1.1 І колія    
Засоби зв’язку Одностороннє тризначне кодове автоблокування з локомотивною сигналізацією  
Основний вид тяги Електровозний  

Закінчення таблиці 6.1.1

4.2.1.2 ІІІ колія    
Засоби зв’язку Двостороннє тризначне кодове автоблокування з локомотивною сигналізацією  
Основний вид тяги Електровозний  
4.2.2 Станція Сухачівка – колійний пост 175 км    
Кількість головних колій:  
Засоби зв’язку Двостороннє автоматичне блокування  
Основний вид тяги Електровозний  
4.2.3 Колійний пост 175 км – станція Діївка    
Кількість головних колій:  
Засоби зв’язку     Одностороннє тризначне кодове автоблокування з локомотивною сигналізацією  
Основний вид тяги Електровозний  
4.2.4 Колійний пост 175 км – станція Обвідна    
Кількість головних колій:  
Засоби зв’язку Двостороннє тризначне кодове автоблокування з локомотивною сигналізацією  
Основний вид тяги Електровозний  
Сортувальні пристрої: -  
5.1 - сортувальна гірка: -  
  Тип гірки -  
  Кількість колій насуву -  
  Локомотиви та їхня кількість -  
5.2 - витяжні колії, їх номери № 12, 16  
  Місткість витяжних колій 15, 7  
  Локомотиви та їхня кількість -  

 

Таблиця 6.1.2 – Характеристика колійного розвитку

№ з/п Назва парку Кіль-кість колій Номери колій та їх призначення Місткість (в ум. вагонах) Корисна довжина в (м)
- І - Го­лов­на для прий­ман­ня, від­прав­лення, про­пус­кан­ня па­сажирсь­ких та ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
ІІ - Го­лов­на для прий­ман­ня, від­прав­лення, про­пус­кан­ня па­сажирсь­ких та ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
ІІІ - Го­лов­на для прий­ман­ня, від­прав­лення, про­пус­кан­ня па­сажирсь­ких та ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
4 - Прий­маль­но-від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
5 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення па­сажирсь­ких та ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
6 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення па­сажирсь­ких та ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
7 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
8 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках
9 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення ван­тажних по­їз­дів в обох нап­рямках

Закінчення таблиці 6.1.2

      10 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення пар­них ван­тажних по­їз­дів, від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів, гос­по­дарсь­ких по­їз­дів
11 - Прий­маль­но - від­прав­на для прий­ман­ня, від­прав­лення пар­них ван­тажних по­їз­дів, від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів, гос­по­дарсь­ких по­їз­дів
12 - Ви­тяж­на
13 - Від­прав­на для не­пар­них ван­тажних по­їз­дів
14 - На­ван­та­жуваль­но - ви­ван­та­жуваль­на для на­ван­та­жуван­ня, роз­ван­та­жуван­ня ва­гонів, екі­піру­ван­ня теп­ло­возів
15 - Від­стій­на для ко­лій­них ма­шин, ва­гонів, теп­ло­возів
16 - Ви­тяж­на

 

Таблиця 6.1.4 – Дані з розміщення споруд та будівель на станції

Назва Кіль-кість Район розташування Ким обслуго-вується Примітка
Пост маршрутно релейної централізації блочного типу (БМРЦ), акумуляторна Західна частина станції, навпроти 14 колії БМЕУ - 5  
Пасажирська будівля Вісь станції, біля ІІ колії БМЕУ - 5 У пасажирська будівлі знаходяться: зал очікування для пасажирів, квиткова каса, службово – технічні приміщення, приміщення СТЦ, приміщення ПТО, кабінети начальника та заступника начальника станції
Низька пасажирська платформа Між 5 та 6 коліями ПЧ - 9  
Низька пасажирська платформа Вздовж ІІ колії ПЧ - 9  
Пішохідний міст Над ІІ, ІІІ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коліями ПЧ - 9  
Висока навантажувально -розвантажувальна платформа Біля 14 колії БМЕУ - 5  
Приміщення складача поїздів Західна частина станції, навпроти 9 колії БМЕУ - 5  
Приміщення сигналіста поста № 1 Східна частина станції, між 5 та 6 коліями БМЕУ - 5  
Приміщення станційного працівника Західна частина станції, біля пішохідного мосту БМЕУ - 5  

 

На прилягаючих дільницях обертаються:

- у вантажному русі - електровози серії ВЛ - 8, ДЕ - 1

- у пасажирському русі - електровози ЧС - 2, ЧС - 7

- у приміському русі - електросекції серії ЕР - 1, ЕР - 2, ЕПЛ - 2Т.

На дільниці Дніпропетровськ - Сухачівка виконується підштовхування непарних поїздів, парних поїздів на дільниці Сухачівка – колійний пост 175 км – Обвідна.

Підштовхування поїздів зі станції Сухачівка на станцію Обвідна здійснюється лише зі стоянки поїзда з постановкою штовхача у хвіст парного поїзда на головних або приймально – відправних коліях станції Сухачівка. Під’їзд штовхача здійснюється за дозволяючими показаннями маневрових світлофорів, а у разі необхідності – керуючись Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України.

Таблиця 6.1.5 - Вагові норми вантажних поїздів.

Перегін Парний напрямок Непарний напрямок
Станція Сухачівка – станція Діївка 4000 тонн 4600 тонн вагою більш 3800 тонн з підштовхувачем
Станція Сухачівка –станція Обвідна 4000 тонн 3200 тонн
Колійний пост 175 км – станція Обвідна 4000 тонн 3200 тонн
Станція Сухачівка – станція Баглій 4000 тонн 4000 - 4600 тонн
Станція Сухачівка – станція Правда 3500 тонн 3200 тонн Карнаухівка на ходу 4000 тонн

Станція Сухачівка обладнана маршрутно - релейною централізацією блочного типу із управлінням стрілками і сигналами з пульта - маніпулятора та індикацією на виносному табло.

Колійний пост 175 км обладнаний пристроями лінійної централізації з кодовим управлінням стрілками та сигналами системи МСКУ “Навігатор” зі станції Сухачівка і резервним індивідуальним управлінням з пульта - табло.

Колійний пост 175 км приймає участь у русі парних поїздів зі станції Сухачівка на станції Діївка та Обвідна.

Колійний розвиток станції складається з головних приймально - відправних та інших колій.

Для виконання маневрової роботи по розформуванню та формуванню составів поїздів та роботи з класними вагонами на станції існують два маневрових локомотива:

- електровоз серії ВЛ - 8, приписаний до локомотивного депо Н –Д - Вузол;

- тепловоз серії ЧМЕ - 3, приписаний до локомотивного депо Дніпропетровськ.

Екіпірування маневрового локомотива дизельним паливом здійснюється з бензовоза на станційній колії № 14.

Маневровий тепловоз виконує:

- формування та розформування пасажирських составів, подачу та прибирання на та з бази відстою класних вагонів

- у необхідних випадках виконує формування вантажних составів, причеплення та відчеплення груп вагонів.

Маневровий електровоз виконує:

- причеплення та відчеплення груп вагонів, формування та розформування вантажних составів

- формування та розформування пасажирських составів

- вивезення готових складів свого формування на станції Правда, Карнаухівка, Обвідна, Дніпропетровськ - Вантажний, Зустрічний, Діївка, Горяїнове, Дніпропетровськ

- підштовхування составів на дільниці Дніпропетровськ - Сухачівка.

Для оперативного керівництва роботою перший ДСП має:

- прямий телефонний зв’язок з: з керівництвом станції, сигналістом, працівниками ПТО, складачем поїздів, другим ДСП, електромеханіком СЦБ, черговими по переїздам 168 км + 641 м, 171 км + 960 м, 174 км + 382 м.

- телефон АТЗ;

- диспетчерський зв’язок з ДНЦ Верхівцевської, Вузловської, Синельниковської дільниць, ДГП, ДНЦВ, енергодиспетчером;

- міжстанційний зв’язок з ДСП Баглій, Карнаухівка, Діївка, Обвідна, колійний пост 175 км;

- маневровий радіозв’язок з машиністами маневрових локомотивів та складачами поїздів;

- поїзний радіозв’язок з машиністами поїзних локомотивів;

- двосторонній парковий зв’язок;

- інформаційний зв’язок з ІСЦ.

До колії № 13 станції примикає колія «Бази відстою пасажирських вагонів».

До колії № 16 станції стрілкою № 50 примикає колія № 17 (ЕЧК - 10).

Продовженням 14 колії є колія № 18 (ЕЧЕ - 13).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.