Здавалка
Главная | Обратная связь

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ НА ДІЛЬНИЧНІЙ СТАНЦІЇ 

Згідно з «Загальним положенням про залізничні станції» керівництво виробничою і господарчою діяльністю станції, організація та контроль виконання добових та змінних планів роботи, контроль за забезпеченням безпеки руху, безпеки праці, використанням технічних засобів, організація поїзної та маневрової роботи відповідно до затвердженого технологічного процесу роботи станції Сухачівка, діючого графіка руху поїздів та плану формування здійснюється ДС та по встановленому розподілу обов’язків між ДС та ДСЗ.

Аналіз роботи станції, розробка та впровадження технологічного процесу, впровадження передових методів праці, а також забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці здійснюється заступником начальника станції під керівництвом начальника станції.

Оперативне керівництво роботою зміни здійснюється двома ДСП, які працюють за пультом по 6 годин.

Перший ДСП керує своєчасним і безпечним прийманням, відправленням та пропуском поїздів у межах станції, а також маневровими пересуваннями, дає вказівку оператору при ДСП на приготування маршрутів на колійному посту 175 км через систему кодового управління “Навігатор” та контролює його дії.

Другий ДСП веде книги: для запису попереджень на поїзди, розбіжностей між машинними бланками попереджень форми ДУ – 61 та записами у книзі попереджень форми ДУ – 60, пред’явлення вагонів до технічного обслуговування форми ВУ - 14, видає під розпис машиністам локомотивів попередження та дозволи на зайняття перегону, встановленої форми, по вказівці першого ДСП. Відмічає маршрути машиністів. Перевіряє документи у машиністів дрезин. Записує попередження на бланках форми ДУ – 61.

Розпорядження ДСП є обов’язковими для робітників усіх

служб, що пов’язанні з обробкою, прийманням та відправленням поїздів.

Схема оперативного керівництва роботою станції Сухачівка наведена у Додатку Р.

ДСП у процесі роботи забезпечують:

- виконання змінного плану по прийманню, відправленню, пропуску поїздів, розформуванню та формуванню составів;

- виконання технологічних норм по обробці поїздів і вагонів, максимальне скорочення між операційних інтервалів і загального часу знаходження вагонів на станції;

- швидкісну обробку транзитних поїздів;

- формування поїздів відповідно плану формування;

- раціональне розподілення роботи між маневровими районами;

- постійний контроль за дотриманням робітниками станції вимог безпеки руху і безпеки праці при проведенні маневрової роботи;

- координацію дій працівників інших служб, що забезпечують роботу станції.

Для забезпечення оперативного планування поїзної роботи станція отримує два види інформації: попередню і точну.

Для приймання i передавання інформації в ІОЦ – у станційному технологічному центрі обробки поїзної інформації та перевізних документів встановлено засоби персональної електронної обчислювальної техніки.

Попередню інформацію про підхід поїздів, яка використовується ДСП для планування поїзної роботи, одержує оператор СТЦ по повідомленню – запиту 213 (довідка 43) із ІОЦ.

По повідомленню запиту 212, станція одержує інформацію про підхід поїздів з усіх напрямків, а також про поїзди, сформовані на залізниці призначенням на станцію Сухачівка (довідка 46).

Попередня інформація містить:

- номер і індекс поїзда;

- кількість та номера вагонів;

- коди вантажів та вантажоодержувачів;

- місце дислокації вагонів;

- передбачуваний час прибуття.

Запит про поїзди, що слідують у розформування на станцію, береться по 4 годинним періодам, для планування роботи ДСП. Отриману довідку оператор СТЦ передає оператору при ДСП або ДСП особисто для подальшого планування роботи. Точну інформацію про підхід поїздів, оператор при ДСП одержує від ДНЦ та передає цю інформацію першому ДСП, а оператор СТЦ із ІОЦ у вигляді телеграм – натурного листа (далі ТГНЛ) – довідка 02.

Оператор СТЦ 0 17 - 00 та 7 - 00 обов’язково запитує повідомлення 212 (довідка 5066) про вагони належності СНД і країн Балтії (по потребі і вибірково).

При необхідності інформацію можливо доповнити довідками:

118 - наявність у составі вагонів, що потребують ремонту;

70 - довідка про охорону;

204 – картотечні дані про вагони у составі поїзда

Про всі операції з поїздами і вагонами оператор СТЦ передає дані в ІОЦ згідно наказу начальника ДН.

Маневрова робота на станції виконується складачем поїздів та локомотивною бригадою. До маневрової роботи може залучатись сигналіст.

Розрахунок потреби в маневрових локомотивах наведено на Рисунку В.1 Додатку В.

Переміщення маневрового локомотива (з вагонами або без вагонів) з одного маневрового району в інший, із однієї станційної колії на іншу допускається лише з дозволу ДСП.

Маневри на головних коліях чи з перетинанням їх, а також із виходом за вихідні стрілки можуть допускатися в кожному випадку лише з дозволу першого ДСП за умови забороняючих показань відповідних вхідних світлофорів, що огороджують вхід на колії та стрілки, на яких виконуються маневри.

При потребі заїзду маневрового локомотиву на колії Бази відстою класних вагонів, району контактної мережі, тягової підстанції перший ДСП попередньо узгоджує можливість подавання чи забирання вагонів.

 

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯРОБОТИ НА ДІЛЬНИЧНІЙ СТАНЦІЇ

План - завдання роботи станції на добу

Оперативне планування роботи станції здійснюється з метою виконання завдань по прийманню, розформуванню і формуванню, відправленню поїздів і вагонів, а також виконання графіку руху, плану формування поїздів і основних якісних показників роботи.

Оперативне керівництво роботою станції, контроль за виконанням добових та змінних планів, обробкою поїздів і вагонів відповідно до технологічного процесу роботи станції Сухачівка покладено на ДСЗ, змінних керівників - ДСП.

ДС забезпечує складання плану роботи станції на добу і зміну, в тому числі з приймання і відправлення поїздів, узгодження його з черговим по ДН, складання плану маневрової роботи, виконання змінного плану із приймання, формування і відправлення поїздів.

Розробка і впровадження технологічного процесу роботи станції Сухачівка, заходів, щодо раціонального використання технічних засобів, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці, аналіз роботи станції здійснюється ДСЗ.

До кінця чергування ДСП повинен створити зміні, що заступає на чергування, умови для нормальної роботи, у т.ч. забезпечити наявність вільних колій для безперешкодного приймання поїздів у розформування згідно оперативному плану і графіку руху поїздів, готує состави до відправлення і групи вагонів для подачі їх на під’їзні колії на початку зміни.

Добовий план роботи станції розробляється ДН і передається на станцію за 3 години до початку доби, що планується .

Він містить слідуючи дані:

- загальну кількість поїздів, що мають прийматися станцією з кожного напрямку, з розподілом на транзитні і розбірні поїзди;

- загальну кількість поїздів, що повинні бути відправленні зі станції на кожний напрямок;

- завдання на формування пасажирських составів;

- спеціальні завдання.

Добовий план уточнюється і корегується на початку другої половини доби в залежності від оперативних обставин, які склались, результатів роботи за першу половину доби і передається у Дирекцію для затвердження начальником відділу перевезень.

 

9.2 Змінний план

Метою змінного планування є розробка завдань колективу кожної зміни станції, що забезпечують виконання добового плану роботи, з урахуванням становища, яке склалося в поїзній роботі на станції та підходах до неї.

Змінним планом Дирекції для станції встановлюються ті ж показники експлуатаційної роботи, що і добовим планом, а також інші завдання, які витікають із вимог оперативних обставин.

На основі інформації про підхід поїздів і локомотивів у змінному плані встановлюються для станції розміри відправлення поїздів по напрямкам на всю зміну.

На перші 4 - 6 годин у плані указується: призначення, індекс поїзда, номер локомотиву. Згідно графіку руху поїздів кожному поїзду надається номер.

План роботи станції на зміну складається ДС або ДСЗ, виходячи із положення добового плану роботи станції по всім його показникам, завдання Дирекції на зміну, графіка руху і плану формування поїздів, положення на станції до початку періоду, який планується, інформації про поїзди, технологічних норм на обробку поїздів, вагонів, а також одержаних спеціальних завдань.

План роботи зміни, яка заступає на чергування у другій половині доби, складається з урахуванням підсумків роботи першої зміни і забезпечення виконання добового плану роботи одержаного з Дирекції. Змінний план - завдання видається у письмовому вигляді керівнику зміни і повідомляється робітникам, що заступають на чергування. Підсумки його виконання розглядаються по закінченню чергування ДС або ДСЗ і враховуються при підведенні підсумків змагання між змінами. По результатам розбору дається оцінка роботи зміни і намічаються необхідні заходи по усуненню виявлених недоліків.

До кінця чергування ДСП повинен створити зміні, що заступає на чергування, умови для нормальної роботи, у т.ч. забезпечити наявність вільних колій для безперешкодного приймання поїздів у розформування згідно оперативного плану і графіку руху поїздів, готує состави до відправлення на початку зміни.

Станція закрита для виконання комерційних операцій по параграфу 3 тарифного керівництва 4 (телеграфне розпорядження УЗ № 000378/ ЦМ від 25.10.05р.)

Розрахунок часу знаходження вагонів на станції Сухачівка наведено у Додатку Г.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.