Здавалка
Главная | Обратная связь

ФУНКЦІОНУВАННЯ АСК НА ДІЛЬНИЧНІЙ СТАНЦІЇ 

7.1 Завдання АСК та їх інформаційне забезпечення

 

Станція обладнана засобами персональної електронної обчислювальної техніки, що взаємодіє з інформаційно - планувальною системою залізниці. Всі засоби персональної електронної обчислювальної техніки сполучені з сервером додатків, що є основою всієї інформаційно - планувальної системи залізниці. Зв`язок з віддаленими абонентами здійснюється через концентратор інформації. АСК забезпечує підвищення продуктивності праці операторів СТЦ за рахунок автоматизації функцій обробки і збереження інформації та видавання документів на поїзди, оперативності та обґрунтованості прийняття рішень по управлінню станцією за рахунок оптимізації планування, надання необхідних оброблених даних для прийняття рішень по управлінню станцією.

АСК є системою організаційного управління перевезеннями і функціонують в основному на базі інформації, що вводиться в АСК користувачами - працівниками станції (оператором СТЦ). Частина інформації надходить автоматично з ІОЦ, а також з Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень.

У складі АСК на базі обробки оперативних повідомлень, що вводяться, функціонує оперативна інформаційна модель - фотографія поточного стану перевізного процесу. Вона включає відомості про прибуття поїздів, що очікуються, та їх состави в обсязі натурного листа поїзда, дані про поїзди, які знаходяться на станції та про їх состав, пономерні відомості про кожний вагон. Крім того система накопичує архівну інформацію про виконану роботу.

На основі цих даних організовано інформаційне обслуговування користувачів.

Таблиця 7.1.1 - Перелік і функції задач управління, що вирішуються АСК

 

№ п/п Завдання Основний користувач Функція , що виконується
Обробка інформації про підхід поїздів і підготовка составів до розформування. Розрахунок і видача розміченої ТГНЛ Оператор СТЦ Передача вивіреної інформації про состави поїздів
Підготовка довідки про наявність в засобах персональної електронної обчислювальної техніки ТГНЛ і телеграм - зведень на поїзди Оператор СТЦ Сповіщення ДСП про наявність ТГНЛ на поїзди

Продовження таблиці 7.1.1

 

Підготовка довідки про розходження даних ТГНЛ та результатів перевірки складу поїзда Оператор СТЦ Виявлення невідповідності переліку вагонів состава , що прибув за даними, які передані завчасно
Пошук бездокументних вагонів Оператор СТЦ Видача відомостей, що зберігаються
Розрахунок і видача натурного листа на сформований поїзд Оператор СТЦ Підготовка документів на поїзд в автоматичному режимі
Підготовка ТГНЛ на поїзд, що відправляється Оператор СТЦ Завчасне інформування працівників станцій розформування про состави поїздів, що відправлені в їх адресу
Підготовка довідки про відправлений поїзд для ДНЦ Оператор СТЦ Інформування ДНЦ про состав поїзда
Підготовка довідки про відправлений поїзд для ДГП Оператор СТЦ Інформування ДГП про состав поїзда
Формування довідки про наявність на станції транзитних вагонів з переробкою, порожніх по родах вагонів Оператор СТЦ Підготовка інформації про наявність вагонів на станції
Формування довідки про наявність місцевих вагонів на станції Оператор СТЦ Підготовка інформації про наявність вагонів на станції
Видача даних про вагон, який запитується, в обсязі даних натурного листа Оператор СТЦ Одержання повної інформації про вагон
Підготовка довідки про вагони з пломбами (пломби) Оператор СТЦ Підготовка інформації про наявність вагонів на станції
Підготовка довідки про вагони, які потрібно супроводити воєнізованої охороною (охорона) Оператор СТЦ Підготовка інформації про наявність вагонів на станції
Планування роботи станції
Підготовка початкових даних для рішення завдань планування роботи станції в ІСЦ Оператор СТЦ Забезпечення необхідною інформацією завдання планування поїздоутворення в ІСЦ  
Закінчення таблиці 7.1.1
Складання станційної звітності
Розрахунок і видача звіту про вагонний парк (ДО - 2 ) Оператор СТЦ Підготовка звіту встановленої форми, дозволяє аналізувати роботу станції
Розрахунок і видача звітів про час знаходження вагонів вантажного парку на станції (ДО - 6 ) Оператор СТЦ Підготовка звіту встановленої форми, що дозволяє аналізувати роботу станції
Розрахунок і видача звіту про прийом навантаження та наявність ( ДО - 15 ) Оператор СТЦ Підготовка звіту встановленої форми, що дозволяє аналізувати роботу станції
Розрахунок і видача звіту про виконання вагонопотоків за призначенням плану формування (ДО - 17 ) Оператор СТЦ Підготовка звіту встановленої форми, що дозволяє аналізувати роботу станції
Розрахунок і видача звітів про вантажну роботу ( ГО - 1, ГО - 2, ГО - 3 ) ДСП Виявлення випадків порушення плану формування поїздів

7.2 Поточне планування поїздоутворення і відправлення поїздів©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.