Здавалка
Главная | Обратная связь

Заступник командира батальйону з озброєння (технічноїчастини), начальник автомобільної служби батальйону
(технік батальйону)

 

3.3.3. Заступник командира батальйону з озброєння (технічної
частини), начальник автомобільної служби батальйону (технік
батальйону) відповідає за технічне забезпечення батальйону та
виконує свої обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього
Положення. { Абзац перший пункту 3.3.3 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

своєчасно подавати заявки на бронетанкове, автомобільне,
ракетно-артилерійське та інше майно;

забезпечувати економні витрати пального, запасних частин і
матеріалів, мастильних матеріалів та спеціальних рідин, правильне
оформлення шляхових листків (робочих листів агрегатів), книг
обліку роботи машин та витрат пального, а також своєчасне подання
підрозділами звітності про витрати пального;

вживати заходів щодо усунення причин наднормативних витрат
пального та мастильних матеріалів внаслідок технічних
несправностей машин.

 

Командир взводу тилового забезпечення батальйону

3.3.4. Командир взводу тилового забезпечення батальйону
виконує свої обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього
Положення. { Абзац перший пункту 3.3.4 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Командир взводу тилового забезпечення підпорядкований
командиру батальйону, а зі спеціальних питань виконує вказівки
заступника командира частини по тилу.

Крім того, він повинен:

знати наявність та стан запасів матеріальних засобів, які
повинні знаходитись в автотранспорті взводу тилового забезпечення,
порядок їх завантаження та вивезення;

контролювати правильне використання, утримання автотранспорту
взводу, техніки та майна тилу, а також інших матеріальних засобів,
які знаходяться у взводі тилового забезпечення, та не менше двох
разів на місяць проводити їх огляд, перевірку наявності та стану;

організовувати готування гарячої їжі, її доставку та видачу
особовому складу батальйону, отримання, зберігання та видачу
підрозділам боєприпасів, пального та майна на навчаннях і польових
заняттях та виконання санітарно-гігієнічних вимог на пункті
господарського забезпечення;

брати участь у виконанні господарських заходів, що
здійснюються у батальйоні.

 

Фельдшер батальйону

3.3.5. Фельдшер батальйону відповідає за проведення
лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів та
здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у
підрозділах батальйону, за забезпечення підрозділів медичним
майном, за підготовку особового складу медичного пункту
батальйону.

Він підпорядкований командиру батальйону, а зі спеціальних
питань виконує вказівки начальника медичного пункту частини.

3.3.6. Фельдшер батальйону повинен:

надавати медичну допомогу особовому складу батальйону та
направляти хворих, які потребують лікарської допомоги, у медичний
пункт частини;

брати участь в амбулаторних прийомах хворих та у медичному
обстеженні особового складу підрозділів батальйону, що
здійснюється начальником медичної служби частини;

організовувати медичне забезпечення особового складу на
заняттях з бойової підготовки та при проведенні спортивних
заходів;

вести облік осіб, що потребують систематичного лікарського
нагляду, своєчасно направляти їх на обстеження, здійснювати
контроль за умовами роботи особового складу;

піклуватись про здоров'я особового складу та контролювати
виконання ним правил особистої гігієни;

контролювати санітарний стан району розташування та приміщень
батальйону, а також доброякісність води, яка використовується;

контролювати якість харчування особового складу на навчаннях,
польових заняттях та в стаціонарних умовах;

доповідати командиру батальйону про випадки та характер
захворювань, а також про кількість хворих, направлених у медичний
пункт частини;

проводити заняття з військово-медичної підготовки та
проводити санітарно-просвітню роботу в підрозділах батальйону;

керувати роботою санітарних інструкторів рот;

знати комплекти медичного майна та медичну техніку, що
закріплені за батальйоном відповідно до норм та табелів;

дотримуватись правил зберігання, витрат ліків та використання
медичного майна, контролювати виконання цих правил санітарними
інструкторами та санітарами;

проводити огляд особового складу батальйону під час миття у
лазні;

здійснювати санітарно-гігієнічний контроль за
лазнево-пральним обслуговуванням особового складу батальйону;

вести облік медичного майна батальйону та подавати
встановлену звітність.

 

Інструктор служби РХБ захисту батальйону

3.3.7. Інструктор служби РХБ захисту батальйону відповідає за
правильне використання та зберігання озброєння і засобів РХБ
захисту, що знаходиться у підрозділах батальйону.

Він підпорядкований начальнику штабу батальйону, а зі
спеціальних питань виконує вказівки начальника РХБ захисту
частини.

3.3.8. Інструктор служби РХБ захисту батальйону повинен:

слідкувати за правильним використанням та зберіганням
озброєння та засобів РХБ захисту;

особисто перевіряти, не менше одного разу на тиждень, стан
індивідуальних засобів захисту, комплектів та приладів у кожному
підрозділі батальйону;

контролювати технічний стан виробів та, при необхідності,
укомплектовувати їх витратним майном і приладдям;

знати наявність озброєння та засобів РХБ захисту у
батальйоні, своєчасно вилучати з користування несправні
індивідуальні засоби захисту, комплекти, приладдя та направляти їх
у ремонт.

 

3.4. Обов'язки заступника командира окремого батальйону
(дивізіону) з тилу, який не має у підпорядкуванні начальників
служб

3.4.1. Заступник командира окремого батальйону (дивізіону) з
тилу відповідає за господарство батальйону та виконує свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього Положення. { Абзац
перший пункту 3.4.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

перевіряти наявність, стан та комплектність матеріальних
засобів, що знаходяться на складі батальйону (дивізіону) і в
підрозділах, з такою частотою: продовольства, пального, мастильних
матеріалів та спеціальних рідин - один раз на місяць, речового
майна - один раз на два місяці, квартирного майна - один раз на
три місяці, роблячи відповідні записи у книгах (картках) обліку;

організовувати облік матеріальних засобів по службах та
своєчасно подавати встановлену звітність відповідно до переліків
обов'язків начальників служб пального і мастильних матеріалів,
продовольства, речової та квартирно-експлуатаційної служб.

 

3.5. Обов'язки посадових осіб авіаційної частини

 

Командир авіаційної частини

3.5.1. Командир авіаційної частини відповідає за організацію
матеріального, аеродромного, аеродромно-технічного і медичного
забезпечення польотів та виконує свої обов'язки згідно з вимогами
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і
пункту 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший пункту 3.5.1 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від
04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

забезпечувати правильну експлуатацію аеродромів базування,
економне та раціональне використання матеріальних засобів для
забезпечення польотів;

своєчасно ставити завдання командиру авіаційно-технічної
частини щодо матеріального та аеродромно-технічного забезпечення
авіаційної частини.

 

Заступник командира авіаційної частини з
інженерно-авіаційної служби

3.5.2. Заступник командира авіаційної частини з
інженерно-авіаційної служби відповідає за роботу підпорядкованих
служб та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
заступника командира військової частини з озброєння
(інженерно-авіаційної служби), викладених у пунктах 3.1.9, 3.2.11
цього Положення, а також керується вимогами відповідних настанов
по авіації Збройних Сил України.

Крім того, він повинен брати участь у розробці річних
звітів-заявок на витребування матеріальних засобів по
підпорядкованих службах, забезпечувати своєчасне направлення у
авіаційно-технічну частину вимог на їх одержання, а також
організовувати їх облік, зберігання та доцільне використання
(витрати).

 

Начальник медичної служби авіаційної частини

3.5.3. Начальник медичної служби авіаційної частини
відповідає за службу і виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків начальника медичної служби частини, викладених у пункті
3.2.17 цього Положення, а також керується вимогами відповідних
настанов по авіації Збройних Сил України.

Крім того, він повинен:

організовувати медичне забезпечення польотів;

здійснювати проведення заходів з лікувально-профілактичної та
протиепідемічної забезпеченості авіаційної частини та контролювати
виконання санітарно-гігієнічних вимог у підрозділах частини.

Начальник медичної служби авіаційної частини підпорядкований
командиру авіаційної частини, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальника медичної служби вищого штабу.

 

Командир авіаційно-технічної частини

3.5.4. Командир авіаційно-технічної частини відповідає за
матеріальне, аеродромно-технічне, технічне, медичне,
торговельно-побутове, квартирно-експлуатаційне та фінансове
забезпечення авіаційної та авіаційно-технічної частини та виконує
свої обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби
Збройних Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.3 цього Положення.
{ Абзац перший пункту 3.5.4 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Командир авіаційно-технічної частини підпорядкований
заступнику командира (командуючого) авіаційного з'єднання,
з'єднання ППО (об'єднання) по тилу, а в оперативному відношенні -
командиру авіаційної частини, яка забезпечується.

3.5.5. Командир авіаційно-технічної частини, крім того,
виконує обов'язки відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення і
повинен:

забезпечувати закріплені аеродроми у постійній
експлуатаційній готовності;

забезпечувати контроль за справністю автомобільної,
електрогазової та аеродромно-експлуатаційної техніки, за її
раціональним використанням і безаварійною роботою;

організовувати всебічне та безперервне забезпечення
авіаційної, авіаційно-технічної та інших частин (підрозділів), які
знаходяться на забезпеченні в авіаційно-технічній частині;

забезпечувати перевезення автомобільним транспортом наземного
ешелону авіаційної частини при її розосередженні та перебазуванні;

вживати заходів щодо економних витрат моторесурсів і
проводити заходи щодо розвитку та удосконалення засобів наземного
забезпечення польотів;

доповідати командиру авіаційної частини про стан аеродромів,
наявність матеріальних засобів;

здійснювати контроль за харчуванням особового складу
авіаційної, авіаційно-технічної та інших частин (підрозділів), що
знаходяться на забезпеченні в авіаційно-технічній частині;

здійснювати контроль за торговельно-побутовим забезпеченням
та лазнево-пральним обслуговуванням особового складу авіаційної та
авіаційно-технічної частини, а також за роботою підсобного
господарства частини;

керувати ремонтно-будівельними та іншими роботами, які
виконуються частиною господарським способом, а також проводити
контроль за виконанням ремонтно-будівельних робіт, які виконуються
у частині будівельно-квартирними та іншими органами;

при виявленні втрати, розкрадання, псування та незаконної
витрати матеріальних засобів і коштів призначати службове
розслідування, вживати заходів щодо стягнення збитків згідно з
чинним законодавством, а при виявленні злочинів, пов'язаних із
вказаними вище незаконними діями, повідомляти про це військового
прокурора;

забезпечувати охорону літаків, складів та інших об'єктів на
аеродромі, здійснювати контроль за утриманням у справному стані
сховищ для особового складу, авіаційної техніки, запасів
матеріальних засобів та об'єктів наземної оборони аеродромів.

 

Начальник штабу авіаційно-технічної частини

3.5.6. Начальник штабу авіаційно-технічної частини відповідає
за організацію виконання наказів командира авіаційно-технічної
частини з питань ведення військового господарства та виконує свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.5 цього Положення. { Абзац
перший пункту 3.5.6 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

знати стан аеродромів, наявність та стан автомобільного
транспорту і засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів,
а також запасів матеріальних засобів та можливостей їх поновлення;

постійно мати дані про укомплектованість і можливості
авіаційної технічної частини щодо забезпечення авіаційної частини
та своєчасне віддавати від імені командира необхідні розпорядження
відносно матеріального і аеродромно-технічного забезпечення
польотів;

підтримувати у постійній готовності до використання та
удосконалювати укриття для особового складу і об'єкти наземної
оборони своєї частини.

 

Заступник командира авіаційно-технічної
частини - начальник комендатури

3.5.7. Заступник командира авіаційно-технічної частини -
начальник комендатури виконує свої обов'язки згідно з вимогами
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і
пунктів 3.1.4, 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший пункту 3.5.7
в редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від
04.08.2009 }

Крім того, заступник командира авіаційно-технічної частини як
начальник комендатури повинен:

забезпечувати постійну готовність комендатури до
перебазування, розгортання та всебічного забезпечення авіаційної
частини (підрозділів) на запасному аеродромі;

організовувати на запасному аеродромі створення, зберігання
та своєчасне поповнення запасів боєприпасів, пального,
продовольства, авіаційно-технічного та іншого майна.

 

Заступник командира авіаційно-технічної частини з тилу

3.5.8. Заступник командира авіаційно-технічної частини з тилу
відповідає за господарство частини у підпорядкованих службах та
виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків заступника
командира військової частини з тилу, викладених у пункті 3.2.1
цього Положення.

Крім того, він повинен організовувати своєчасне та повне
матеріальне забезпечення авіаційної та авіаційно-технічної частин
у підпорядкованих йому службах, а також харчування особового
складу авіаційної, авіаційно-технічної та інших частин
(підрозділів), які стоять на забезпеченні у авіаційно-технічній
частині.

Заступник командира авіаційно-технічної частини з тилу
підпорядкований командиру авіційно-технічної частини.

 

Начальник авіаційно-технічної служби
авіаційно-технічної частини

3.5.9. Начальник авіаційно-технічної служби
авіаційно-технічної частини відповідає за забезпечення
авіаційно-технічної частини авіаційно-технічним майном та виконує
свої обов'язки відповідно до обов'язків заступника командира
частини з озброєння (інженерно-авіаційної служби), викладених у
пункті 3.2.11 цього Положення.

Крім того, він повинен:

знати призначення, комплектність агрегатів та устаткування,
встановлених на літальних апаратах авіаційної частини, яка
знаходиться на забезпеченні, табелі та норми витрат запасних
частин і матеріалів;

своєчасно вести облік та постійно знати наявність літальних
апаратів авіаційної частини, які простоюють через відсутність
запасних частин та агрегатів, і вживати заходів для їх відновлення
у найкоротший строк;

своєчасно забезпечувати електрогазову техніку
авіаційно-технічним майном, необхідним для її експлуатації,
обслуговування та ремонту;

проводити поновлення та поповнення авіаційно-технічного
майна, що входить у комплекти військового ремонту, за рахунок
надходження майна за цільовими нарядами та поточним постачанням;

контролювати законність використання майна, виданого у
підрозділи, а також своєчасно подавати щомісячні акти, що
підтверджують витрати матеріальних засобів;

організовувати роботу складу авіаційно-технічного майна
частини і не менше одного разу на три місяці перевіряти наявність,
комплектність, своєчасність консервації та переконсервації майна
на складі, а також відповідність облікових даних діловодства
служби даним обліку на складі та у підрозділах авіаційної і
авіаційно-технічної частини, роблячи відповідні записи у книгах
(картках) обліку;

приймати на зберігання ремонтний фонд та майно, на яке
надійшли рекламаційні акти; забезпечити їх окреме зберігання і
своєчасне відправлення в ремонт;

організовувати збирання і здавання відпрацьованого срібла та
виробів, до складу яких входять дорогоцінні метали, а також
металобрухту.

 

Начальник служби авіаційного озброєння, ракет та
боєприпасів авіаційно-технічної частини

3.5.10. Начальник служби авіаційного озброєння, ракет та
боєприпасів авіаційно-технічної частини відповідає за забезпечення
авіаційно-технічної частини матеріальними засобами встановленої
номенклатури та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника служби ракетно-артилерійського озброєння частини,
викладених у статті 3.2.16 цього Положення.

Начальник служби авіаційного озброєння, ракет та боєприпасів
підпорядкований командиру авіаційно-технічної частини, а зі
спеціальних питань виконує вказівки начальника служби авіаційного
озброєння, ракет та боєприпасів вищого штабу.

Крім того, він повинен:

забезпечити зберігання та своєчасну видачу у підрозділи
авіаційних ракет, боєприпасів, авіаційного та артилерійського
озброєння, інженерних боєприпасів і майна, що містить
вибухонебезпечні елементи;

організовувати роботу складів авіаційних ракет та боєприпасів
авіаційного і артилерійського озброєння, інженерного та хімічного
майна;

перевіряти не менше одного разу на три місяці комплектність
ракет, боєприпасів, озброєння та інших матеріальних засобів
служби, що зберігаються на складі, у підрозділах і частинах, які
стоять на забезпеченні, та робити про це відповідний запис в
книгах (картках) обліку;

організовувати виконання регламентних та профілактичних робіт
на ракетах та авіаційному озброєнні, проводити контрольно-технічні
огляди боєприпасів, а також огляди, обробку, консервацію та
розконсервацію інших матеріальних засобів служби;

вести облік якісного стану ракет, їх елементів та боєприпасів
за залишками гарантійного чи технічного ресурсів;

організовувати доставку ракет та авіаційних боєприпасів
другого і наступних боєкомплектів у встановленому ступені
готовності на позицію попередньої підготовки ракет та до літальних
апаратів;

забезпечувати своєчасне розгортання пункту підготовки
боєкомплекту патронів;

організовувати відправку в ремонт та на доробку за бюлетенями
промисловості ракет, боєприпасів, озброєння та інших матеріальних
засобів служби зі складів, частин і підрозділів, які перебувають
на забезпеченні;

знати наявність та технічний стан запасів авіаційних засобів
ураження, які зберігаються;

організовувати своєчасний метрологічний контроль та перевірку
приладів, перевірочної апаратури, посудин високого тиску та
вантажопідйомних засобів, що утримуються на складі ракетного
озброєння та боєприпасів частини;

забезпечувати надійну охорону та дотримування правил пожежної
безпеки на складі ракетного озброєння та боєприпасів.

 

Начальник автомобільної і електрогазової служби - інженер по
електрогазовій техніці авіаційно-технічної частини

3.5.11. Начальник автомобільної і електрогазової служби -
інженер по електрогазовій техніці авіаційно-технічної частини
відповідає за утримання у справному стані, раціональне
використання та безаварійну роботу автомобільної і електрогазової
техніки частини та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника автомобільної служби військової частини, викладених у
пункті 3.2.12 цього Положення.

Начальник автомобільної і електрогазової служби
авіаційно-технічної частини підпорядкований командиру
авіаційно-технічної частини, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальників відповідних служб вищого штабу.

Крім того, він повинен:

забезпечити правильне використання, технічну справність,
своєчасне проведення технічного обслуговування, регламентних робіт
і ремонту шасі автомобільного типу всієї спеціальної техніки (у
тому числі вантажопідйомних машин), об'єктів держтехнагляду, а у
авіації ВМС - і плавзасобів;

організувати в авіаційно-технічній частині паркову службу;

своєчасно та якісно забезпечувати авіаційну частину
стисненими і зрідженими газами, а підрозділи - автомобільним
майном.

 

Помічник начальника автомобільної і електрогазової
служби - інженер по електрогазовій техніці

3.5.12. Помічник начальника автомобільної і електрогазової
служби - інженер по електрогазовій техніці керує обліком,
експлуатацією та ремонтом електрогазової техніки (ЕГТ) і
відповідає за технічно правильне використання, своєчасне та якісне
проведення контролю якості стиснених і зріджених газів, а також
пусконалагоджувальних, регламентних робіт і ремонту ЕГТ.

Помічник начальника автомобільної і електрогазової служби -
інженер по ЕГТ підпорядкований начальнику автомобільної і
електрогазової служби авіаційно-технічної частини.

Він повинен:

досконально знати устрій, правила експлуатації і ремонту ЕГТ
частини;

знати потребу літальних апаратів авіаційної частини у засобах
аеродромно-технічного обслуговування і вимоги до автомобільної
техніки, ЕГТ і газів, що виділяються для забезпечення польотів;

знати про укомплектованість підрозділів частини фахівцями з
ЕГТ та ступінь їх підготовленості; не допускати до роботи на ЕГТ
непідготовлений особовий склад;

знати про технічний стан ЕГТ у підрозділах частини, залишок
моторесурсів до ремонту і строки проведення регламентних робіт на
ЕГТ;

здійснювати раціональне і ефективне використання стаціонарних
електротехнічних засобів на аеродромі, забезпечувати постійну
готовність їх до роботи;

організовувати технічно правильне використання ЕГТ та
виконання на ній пусконалагоджувальних та регламентних робіт;

керувати своєчасним і якісним проведенням доробки на ЕГТ
згідно з бюлетенями заводів-виготовлювачів;

про проведені доробки робити записи у формулярах машин та
доповідати начальнику автомобільної та електрогазової служби
частини;

своєчасно витребовувати агрегати, запасні частини і
витрачений матеріал, необхідний для ремонту та обслуговування ЕГТ,
а також стиснені і зріджені гази для авіаційної та
авіаційно-технічної частини;

аналізувати причини дефектів та відмов ЕГТ, розглядати їх з
особовим складом підрозділів, не допускати передумов до льотних
пригод;

керувати роботою по контролю за якістю стиснених і зріджених
газів, призначених для заряджання систем літальних апаратів;

проводити заняття з технічної підготовки з особовим складом
автомобільної і електрогазової служби;

організовувати облік і звітність з ЕГТ;

здійснювати контроль за виконанням особовим складом
автомобільної і електрогазової служби правил техніки безпеки та
вживати заходів щодо запобігання нещасним випадкам при роботі на
ЕГТ;

здійснювати контроль за станом техніки, що відправляється у
капітальний ремонт, і за її відповідністю технічним умовам;

систематично проводити огляди ЕГТ з метою визначення її
технічного стану та правильності експлуатації.

 

Начальник медичної служби авіаційно-технічної
частини - начальник медичного пункту

3.5.13. Начальник медичної служби авіаційно-технічної
частини - начальник медичного пункту відповідає за медичне
забезпечення та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника медичної служби і начальника медичного пункту
військової частини, викладених у пунктах 3.2.17, 3.2.29, 3.2.30
цього Положення.

Начальник медичної служби авіаційно-технічної частини -
начальник медичного пункту підпорядкований командиру
авіаційно-технічної частини, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальника медичної служби вищого штабу.

Крім того, він повинен:

проводити лікувально-профілактичні та протиепідемічні заходи
з метою забезпечення здоров'я особового складу авіаційної,
авіаційно-технічної та інших частин, які знаходяться на медичному
забезпеченні, і здійснювати контроль за виконанням
санітарно-гігієнічних вимог;

виділяти медичний персонал і необхідні засоби для проведення
допольотного медичного огляду льотного складу, а також для надання
невідкладної медичної допомоги екіпажам літаків (вертольотів), що
зазнали аварії;

брати участь у проведенні заходів щодо медичного забезпечення
польотів;

розгортати на аеродромі під час польотів (парашутних
стрибків) медичний пост для надання постраждалим та хворим першої
медичної допомоги та їх евакуації до медичного пункту
авіаційно-технічної частини;

разом з начальником медичної служби авіаційної частини
здійснювати контроль за якістю медичного кисню;

брати участь у підготовці та проведенні передпольотних та
чергових медичних оглядів льотного складу;

організовувати роботу профілакторію (нічного санаторію)
льотного складу.

 

Начальник служби пального та мастильних матеріалів
авіаційно-технічної частини

3.5.14. Начальник служби пального та мастильних матеріалів
авіаційно-технічної частини відповідає за стан служби та виконує
свої обов'язки відповідно до обов'язків начальника служби пального
та мастильних матеріалів військової частини, викладених у пункті
3.2.3 цього Положення.

Крім того, він повинен:

забезпечувати необхідну кондиційність пального, мастильних
матеріалів і спеціальних рідин при їх отриманні та зберіганні на
складі частини;

здійснювати видачу пального зі складу для заправлення
літальних апаратів тільки у справні заправні засоби;

забезпечувати встановлений режим (цикл) фільтрації пального
при отриманні та при видачі на заправлення літальних апаратів;

здійснювати контроль за технічним станом спеціального
обладнання засобів заправлення та транспортування пального, за
якісним виконанням регламентних робіт і оформленням технічних
паспортів, формулярів та робочих журналів;

організовувати забезпечення ремонтних органів запасними
частинами до спеціального обладнання засобів заправлення та
транспортування пального;

здійснювати контроль за виконанням вимог, що забезпечують
якісний стан пального при заправленні та зберіганні його у баках
літальних апаратів;

контролювати виконання водіями (начальниками) засобів
заправлення та авіаційними техніками (механіками) встановлених
інструкцій перед заправленням і під час заправлення літальних
апаратів;

здійснювати разом з інженерно-авіаційною службою авіаційної
частини та автомобільною службою авіаційно-технічної частини
контроль за заправленням літальних апаратів та забезпеченням
кондиційності пального при його зберіганні в засобах
транспортування, заправлення і в баках літальних апаратів.

Начальник служби пального та мастильних матеріалів
авіаційно-технічної частини підпорядкований командиру
авіаційно-технічної частини, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальника служби пального та мастильних матеріалів
вищого штабу.

 

Начальник продовольчої служби авіаційно-технічної частини

3.5.15. Начальник продовольчої служби авіаційно-технічної
частини відповідає за стан служби та виконує свої обов'язки
відповідно до обов'язків начальника продовольчої служби військової
частини, викладених у пункті 3.2.4 цього Положення.

Начальник продовольчої служби авіаційно-технічної частини
підпорядкований заступнику командира авіаційно-технічної частини з
тилу, а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника
продовольчої служби вищого штабу.

Крім того, він повинен:

організовувати харчування особового складу авіаційної,
авіаційно-технічної та інших частин (підрозділів), які є на
забезпеченні у цій авіаційно-технічній частині;

організовувати зберігання, поновлення та облік запасів
продовольства, техніки і майна продовольчої служби на запасному
аеродромі.

 

Начальник речової служби авіаційно-технічної частини

3.5.16. Начальник речової служби авіаційно-технічної частини
відповідає за стан служби та виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків начальника речової служби військової частини,
викладених у пункті 3.2.5 цього Положення.

Начальник речової служби авіаційно-технічної частини
підпорядкований заступнику командира авіаційно-технічної частини з
тилу, а зі спеціальних питань виконує вказівки вищого начальника
речової та авіаційно-технічної служб.

Крім того, він повинен:

організовувати забезпечення авіаційної та авіаційно-технічної
частини льотно-технічним обмундируванням, штурманським і висотним
спорядженням, а також спеціальним одягом для захисту від дій
агресивних рідин, електромагнітного поля надвисокої частоти та
радіоактивних матеріалів;

контролювати правильність експлуатації та законність
використання льотно-технічного обмундирування, штурманського і
висотного спорядження та не рідше одного разу на два місяці
перевіряти організацію його експлуатації та зберігання на
службовій території аеродрому і у підрозділах авіаційної та
авіаційно-технічної частин;

контролювати здавання на речовий склад авіаційно-технічної
частини теплих речей і зимових предметів льотно-технічного
обмундирування по закінченні зимового сезону.

 

Начальник квартирно-експлуатаційної служби
авіаційно-технічної частини

3.5.17. Начальник квартирно-експлуатаційної служби
авіаційно-технічної частини відповідає за стан служби і виконує
свої обов'язки відповідно до обов'язків начальника
квартирно-експлуатаційної служби частини, викладених у пунктах
3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 цього Положення.

Він підпорядкований заступнику командира авіаційно-технічної
частини з тилу, а зі спеціальних питань виконує вказівки
начальника квартирно-експлуатаційної частини району (гарнізону).

 

Командир аеродромно-експлуатаційного
підрозділу - комендант аеродрому

3.5.18. Командир аеродромно-експлуатаційного підрозділу -
комендант аеродрому відповідає за утримання, ремонт і підготовку
аеродромів до польотів та виконує свої обов'язки згідно з вимогами
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і
пункту 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший пункту 3.5.18 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від
04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

утримувати в готовності до експлуатації льотне поле,
аеродромні споруди, наземні засоби аварійного гальмування літаків,
дренажно-водосточні мережі, внутрішньо-аеродромні автомобільні
дороги і під'їзні колії;

планувати та проводити роботи щодо утримання і поточного
ремонту льотного поля та аеродромних споруд, навчати особовий
склад виконанню робіт у нічних умовах;

підтримувати у постійній готовності аеродромно-експлуатаційну
техніку;

забезпечувати утримання та ремонт аеродромних споруд та
інженерних мереж;

удосконалювати засоби механізації робіт щодо утримання та
поточного ремонту льотного поля і споруд службово-технічної
забудови аеродрому;

контролювати використання земельних ділянок, відведених під
аеродром і аеродромні споруди;

вести облік виконаних робіт щодо підготовки, утримання і
ремонту аеродромів і своєчасно подавати звіт про витрачені кошти,
будівельні матеріали та інші матеріальні засоби;

контролювати проведення робіт щодо удосконалення закріплених
за підрозділами споруд і укриттів для особового складу, літаків та
спеціальної техніки.

Командир аеродромно-експлуатаційного підрозділу - комендант
аеродрому підпорядкований командиру авіаційно-технічної частини.

3.5.19. При виконанні обов'язків коменданта аеродрому
командир аеродромно-експлуатаційного підрозділу, крім викладеного
у пункті 3.5.18 цього Положення, повинен також:

розподіляти роботу щодо догляду льотного поля між
авіаційно-технічними частинами, розміщеними на аеродромі;

організовувати роботу щодо утримання, поточного ремонту та
охорони запасних аеродромів;

розробляти режим експлуатації льотного поля аеродрому (місця
стартів і рулювання літаків), порядок руху спеціальних і
транспортних автомобілів та аеродромно-експлуатаційної техніки;
погоджувати час проведення експлуатаційних і ремонтних робіт на
аеродромі з командиром авіаційної частини через командира
авіаційно-технічної частини;

робити разом з керівником польотів перед початком польотів
кожної льотної зміни ретельний огляд та перевірку придатності
аеродрому та здавати керівнику польотів за журналом обліку
придатність до експлуатації злітно-посадочної смуги, руліжних
доріжок і місць стоянки літаків; всі виявлені несправності вносити
у журнал; дефекти, які заважають виконанню польотів, усувати
негайно;

підтримувати у справності та постійній готовності аварійні
засоби, стартове та спеціальне майно;

періодично перевіряти міцність грунту та рівність льотного
поля;

оформляти дефектні акти, складати річні та місячні плани
поточного ремонту і експлуатаційного утримання льотного поля та
аеродромних споруд;

перевіряти наявність і справність загороджувальних вогнів і
маркувальних знаків на висотних перешкодах;

не допускати без дозволу вищого командування побудову
висотних перешкод у зоні повітряних підходів до аеродрому та
будівництво будь-яких споруд, не передбачених генеральним планом;

організовувати облік, зберігання та утримання на аеродромі
металевих і залізобетонних плит (покладених у покриття і
запасних), а також інших матеріалів та інструментів;

доповідати командиру авіаційно-технічної частини про всі
порушення режиму експлуатації льотного поля та споруд і вживати
заходів щодо їх усунення.

 

Командир автотехнічного підрозділу
(підрозділу електрогазової техніки)

3.5.20. Командир автотехнічного підрозділу (підрозділу
електрогазової техніки) відповідає за підтримання у справному
стані автомобільної і електрогазової техніки, її правильну
експлуатацію, якісне обслуговування та ремонт і виконує свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.2.27 цього Положення. { Абзац
перший пункту 3.5.20 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Командир автотехнічного підрозділу (підрозділу електрогазової
техніки) підпорядкований командиру авіаційно-технічної частини.

Крім того, він повинен:

забезпечувати своєчасне виділення та підготовку автомобільної
і електрогазової техніки для аеродромно-технічного забезпечення
польотів;

організовувати та проводити заходи щодо попередження
дорожньо-транспортних пригод і ліквідації передумов до льотних
пригод;

своєчасно забезпечувати авіаційну частину стисненими та
зрідженими газами;

вивчати нову техніку, що надходить на укомплектування
підрозділу, її технічні можливості та особливості використання;

забезпечувати своєчасне проведення доробок автомобільної та
електрогазової техніки за бюлетенями підприємств-виготовлювачів;

організовувати роботу акумуляторно-заряджувальної і
компресорної станцій, утримання і технічне обслуговування
стаціонарних електротехнічних засобів на полковій технічній
позиції підготовки літаків.

 

Начальник автомобільної техніко-експлуатаційної
частини авіаційно-технічної частини

3.5.21. Начальник автомобільної техніко-експлуатаційної
частини авіаційно-технічної частини відповідає за експлуатацію та
ремонт автомобільної та електрогазової техніки і виконує свої
обов'язки відповідно до обов'язків командира (начальника)
ремонтної роти (майстерні) військової частини, викладених у пункті
3.2.28 цього Положення. Він підпорядкований
командиру авіаційно-технічної частини.

 

Начальник інженерно-аеродромної служби
авіаційно-технічної частини

3.5.22. Начальник інженерно-аеродромної служби
авіаційно-технічної частини підпорядкований командиру
авіаційно-технічної частини, а зі спеціальних питань - начальнику
інженерно-аеродромної служби з'єднання і об'єднання. Він є прямим
начальником всього особового складу аеродромно-експлуатаційної
служби.

На нього покладаються обов'язки коменданта аеродрому.

При розташуванні на аеродромі декількох авіаційно-технічних
частин, наказом старшого авіаційного начальника комендантом
аеродрому призначається один з начальників інженерно-аеродромної
служби цих частин.

Він повинен:

знати у повному обсязі та забезпечувати виконання вимог
керівних документів щодо експлуатації, поточного ремонту і
експлуатаційного утримання аеродромів авіації, проведення заходів,
спрямованих на зниження можливих пошкоджень двигунів сторонніми
предметами та птахами при експлуатації та інших керівних
документів;

знати та вживати заходів щодо укомплектування
аеродромно-експлуатаційної роти особовим складом, технікою і
необхідними фахівцями, контролювати і здійснювати їх навчання та
підвищення рівня технічної підготовки, підтримки високого
коефіцієнта технічної готовності техніки;

знати про наявність і потребу коштів, матеріалів, обладнання
та вживати заходів щодо їх своєчасного поповнення задля
забезпечення постійної експлуатаційної готовності льотного поля,
наземних аеродромних споруд, котельних, теплотрас, систем
опалення, трансформаторних підстанцій і електроліній, інших
інженерних мереж;

вести облік передумов до льотних пригод і передчасного
знімання авіадвигунів із вини особового складу
аеродромно-експлуатаційних підрозділів;

брати участь у роботі комісій по розгляду випадків
передчасного знімання авіаційних двигунів через проникнення у них
сторонніх предметів;

систематично аналізувати недоліки, відмічені при підготовці і
огляді аеродрому перед польотами, розробляти пропозиції,
доповідати командирам авіаційного полку та авіаційно-технічної
частини; вживати заходів, спрямованих на поліпшення стану
аеродрому та недопущення попадання сторонніх предметів у двигуни
літаків з поверхні аеродромів;

забезпечувати накопичення та зберігання встановлених запасів
матеріалів для ремонту, інструментів, інвентарю та техніки,
регулярне проведення тренувань особового складу по відновленню
аеродромних покриттів;

організовувати складання дефектних актів, річних планів -
відомостей робіт, річних календарних і місячних планів поточного
ремонту та експлуатаційного утримання аеродромів, споруд й
інженерних мереж, місячних планів проведення профілактичного
ремонту аеродромів;

забезпечувати своєчасне подання в інженерно-аеродромну службу
об'єднання необхідних заявок, розкладів і звітів про виконання
плану поточного ремонту та експлуатаційного утримання аеродромів
згідно з табелем термінових донесень;

керувати роботами, що виконуються господарським способом, і
здійснювати контроль за роботами, що виконуються підрядним
способом за титульними списками капремонту аеродромів і
аеродромних споруд, та подавати авансові звіти у зазначені строки.

 

Командир аеродромно-експлуатаційної роти

3.5.23. Командир аеродромно-експлуатаційної роти відповідає
за підтримання у справному стані автотракторної, інженерної та
снігозбиральної техніки, її правильну експлуатацію, якісне
обслуговування та ремонт і виконує свої обов'язки згідно з
вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України
( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший пункту
3.5.23 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 )
від 04.08.2009 }

Командир аеродромно-експлуатаційної роти підпорядковується
командиру окремого батальйону авіаційно-технічного забезпечення, а
із спеціальних питань підготовки аеродромів виконує вказівки
начальника інженерно-аеродромної служби батальйону.

Крім того, він повинен:

забезпечувати своєчасну готовність і роботу снігозбиральної
та інженерної техніки та брати безпосередню участь у підготовці
аеродрому і його елементів до експлуатації;

організовувати технічне обслуговування і ремонт техніки роти;

вживати заходів щодо уникнення передумов до льотних та
дорожньо-транспортних пригод з вини особового складу роти;

контролювати правильність оформлення шляхових листків,
ведення книг обліку роботи автотранспорту роти, витрачання
пального і мастильних матеріалів.

 

3.6. Обов'язки посадових осіб кораблів Військово-Морських Сил
України щодо організації та ведення корабельного господарства

3.6.1. Посадові особи кораблів Військово-Морських Сил України
у віданні яких є корабельне господарство, відповідають за це
господарство і виконують свої обов'язки згідно з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і цього
Положення.

{ Пункт 3.6.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Командир корабля

3.6.2. Командир корабля відповідає за корабельне господарство
і виконує свої обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього
Положення.

{ Пункт 3.6.2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Помічник командира корабля (помічник командира
корабля з постачання)

3.6.3. Помічник командира корабля (помічник командира корабля
з постачання) відповідає за стан корабельного господарства у
підлеглих службах, за організацію харчування особового складу і
своєчасне та повне забезпечення корабля матеріальними засобами,
які є в його віданні, виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків заступника командира частини з тилу, викладених у
пункті 3.2.1 цього Положення.

Крім того, він повинен:

керувати діяльністю особового складу служби (команди)
постачання, а також господарськими роботами на кораблі;

не рідше одного разу на три місяці перевіряти наявність,
стан, комплектність і відповідність обліковим даним майна та
продовольства, що знаходиться у коморах та бойових частинах
(службах), вносячи про це відповідні записи у книги (картки)
обліку;

організовувати періодичну перевірку (не рідше двох разів на
рік) і своєчасний ремонт майна, яке є в індивідуальному та
колективному користуванні особового складу бойових частин і служб;

організовувати і контролювати роботу корабельної крамниці,
перевіряти наявність та асортимент товарів у ній, дотримання
правил торгівлі і правильності цін на товари.

Помічник командира корабля (помічник командира корабля з
постачання) зі спеціальних питань виконує вказівки вищого
начальника тилу (з'єднання Військово-Морських Сил України).

Вказівки помічника командира корабля з питань ведення
корабельного господарства обов'язкові для всіх командирів бойових
частин і служб.

 

Командир бойової частини (начальник служби) корабля

3.6.4. Командир бойової частини (начальник служби) корабля
відповідає за своєчасне забезпечення бойової частини (служби)
матеріальними засобами за встановленою номенклатурою і їх
правильне використання.

Він, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

керувати прийманням матеріальних засобів і слідкувати за
їхнім якісним станом та дотриманням правил їх зберігання та їх
витрачання відповідно до норм;

піклуватися про матеріально-побутове забезпечення, збереження
і зміцнення здоров'я підпорядкованого особового складу;

не допускати забруднення моря пальним і іншими відходами.

 

Офіцер з постачання корабля

3.6.5. Офіцер з постачання корабля відповідає за організацію
харчування особового складу корабля, за своєчасне забезпечення
корабля продовольством, речовим і шкіперським майном та за їх
правильне утримання, використання і законне витрачання; виконує
свої обов'язки відповідно до обов'язків начальників продовольчої і
речової служб частини, викладених у пункті 3.2.4 і 3.2.5 цього
Положення.

Крім того, він повинен:

організовувати витребування, отримання, облік, зберігання
шкіперського майна, а також облік і видавання культурно-освітнього
майна;

організовувати торговельно-побутове забезпечення особового
складу корабля;

забезпечувати правильну експлуатацію та ремонт шкіперського
майна;

перевіряти у бойових частинах (службах) не рідше одного разу
на місяць наявність, стан і ведення обліку продовольства, речового
та шкіперського майна, інвентарю та обладнання, вносячи про це
відповідні записи у книги (картки) обліку;

організовувати доброякісне харчування та випікання хліба під
час перебування корабля у морі, а також забезпечувати доведення
належних норм забезпечення до особового складу корабля;

організовувати лазнево-пральне обслуговування особового
складу корабля.

Офіцер з постачання корабля підпорядковується помічнику
командира корабля (помічнику командира корабля з постачання).

 

Начальник медичної служби корабля

3.6.6. Начальник медичної служби корабля відповідає за
медичне забезпечення особового складу корабля і виконує свої
обов'язки відповідно до обов'язків начальника медичної служби
частини, викладених у пункті 3.2.17 цього Положення.

Крім того, він зобов'язаний:

здійснювати лікувально-профілактичні і протиепідемічні
заходи, контролювати виконання санітарно-гігієнічних вимог на
кораблі та ефективність роботи систем забезпечення побуту
(кондиціювання, вентиляцію, водоопріснювальні установки);

організовувати отримання, зберігання. правильну експлуатацію
і облік медикаментів та медичного майна на кораблі.

Начальник медичної служби корабля підпорядкований командиру
корабля, а зі спеціальних питань виконує вказівки флагманського
лікаря з'єднання (начальника медичної служби вищого штабу).

 

Старший баталер (баталер) служби постачання корабля

3.6.7. Старший баталер (баталер) служби постачання корабля
відповідає за витребування, отримання, облік, правильне утримання,
зберігання та витрачання продовольства, речового і шкіперського
майна.

За відсутності офіцера з постачання старший баталер несе
також відповідальність за організацію доброякісного та своєчасного
харчування особового складу корабля. Він підпорядкований помічнику
командира корабля (помічнику командира корабля з постачання) або
офіцеру з постачання корабля.

3.6.8. Старший баталер (баталер) служби постачання корабля
повинен:

організовувати своєчасне отримання і видачу особовому складу
корабля належних матеріальних засобів згідно з нормами постачання;

брати участь у складанні розкладки продуктів, керувати
роботою камбуза і забезпечувати доброякісне харчування, доведення
до особового складу належних норм пайка;

не рідше одного разу на місяць перевіряти фактичну наявність
продовольства, речового та шкіперського майна на складах корабля і
товарів у корабельній крамниці;

вести облік і звітність щодо продовольства, столово-кухонного
посуду та інвентарю.

 

3.7. Обов'язки заступника командира частини з аеромобільної
підготовки і начальника служби аеромобільної техніки частини щодо
організації і ведення військового господарства

 

Заступник командира частини з аеромобільної підготовки

3.7.1. Заступник командира частини з аеромобільної підготовки
відповідає за забезпечення частини аеромобільною технікою, її
технічно правильне утримання, зберігання, експлуатацію і ремонт.
Він підпорядкований командиру частини, а зі спеціальних питань
виконує вказівки заступника командира з'єднання з аеромобільної
підготовки.

3.7.2. Заступник командира частини з аеромобільної
підготовки, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

організовувати обслуговування аеромобільної техніки та
утримання її у постійній готовності до використання;

планувати та своєчасно проводити технічні огляди
аеромобільної техніки і регламентні роботи з парашутними приладами
та автоматичними пристроями;

перевіряти не рідше одного разу на три місяці на складі
частини та у підрозділах наявність, якісний стан і готовність до
застосування аеромобільної техніки, вносячи про це відповідні
записи у книги (картки) обліку;

організовувати збирання аеромобільної техніки після
десантування, доставку у розташування частини і приведення її у
готовність до застосування;

постійно удосконалювати та правильно експлуатувати
навчально-матеріальну базу з аеромобільної підготовки.

 

Начальник служби аеромобільної техніки частини

3.7.3. Начальник служби аеромобільної техніки відповідає за
своєчасне і повне забезпечення частини аеромобільною технікою, її
правильне утримання, зберігання, експлуатацію та ремонт.

Він підпорядкований заступнику командира частини з
аеромобільної підготовки, а зі спеціальних питань виконує вказівки
начальника служби аеромобільної техніки з'єднання.

3.7.4. Начальник служби аеромобільної техніки частини, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
також повинен:

організовувати правильну експлуатацію, зберігання та
утримання аеромобільної техніки у підрозділах;

знати обладнання та тактично-технічні дані аеромобільної
техніки, правила її застосування, укладання, десантування,
категорування і ремонту;

керувати роботою складу частини щодо приймання, зберігання,
обліку та видачі аеромобільної техніки;

не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти наявність,
умови зберігання та стан обліку аеромобільної техніки у
підрозділах і на складі частини, її категорійність і
комплектність, вносячи про це відповідні записи у книги (картки)
обліку;

планувати та керувати роботою майстерні з ремонту
аеромобільної техніки, забезпечувати її ремонтними матеріалами та
устаткуванням, перевіряти якість ремонту, витрати матеріалів і
дотримання правил зберігання техніки, що ремонтується;

планувати і здійснювати в установлені строки просушування,
переконсервацію, огляд та технічне обслуговування аеромобільної
техніки.

 

3.8. Обов'язки посадових осіб з'єднання щодо організації та
ведення військового господарства

 

Заступник командира з'єднання з тилу і підпорядковані йому
посадові особи

Заступник командира з'єднання з тилу

3.8.1. Заступник командира з'єднання з тилу відповідає: за
своєчасне та повне забезпечення частин матеріальними засобами і
коштами у підпорядкованих службах, їх зберігання і законні
витрати; за підвезення частинам усіх видів матеріальних засобів;
за медичне, ветеринарне і торговельно-побутове забезпечення; за
організацію експлуатації, зберігання, ремонту та обліку техніки і
майна у підпорядкованих службах; за правильне використання,
експлуатацію та утримання казармено-житлового фонду, комунальних
споруд, під'їзних автомобільних і залізничних колій та земельних
ділянок, за інженерно-аеродромне та аеродромно-технічне
забезпечення (у з'єднанні ППО і ВПС); за організацію протипожежної
охорони об'єктів господарського, технічного та медичного
призначення з'єднання і виконання необхідних заходів безпеки на
ремонтно-будівельних та господарських роботах; за організацію
контрольно-ревізійної роботи; за підготовку особового складу
підпорядкованих служб і тилових частин (підрозділів).

Він підпорядкований командиру з'єднання, а зі спеціальних
питань виконує вказівки начальника тилу вищого штабу.

Заступник командира з'єднання з тилу є основним організатором
військового (корабельного) господарства, і його вказівки з
загальних питань планування господарської діяльності, підвезення
матеріальних засобів, медичної, ветеринарної,
торговельно-побутової, квартирно-експлуатаційної забезпеченості і
протипожежної охорони обов'язкові для всіх начальників родів
військ, командирів частин і начальників служб з'єднання.

3.8.2. Заступник командира з'єднання з тилу, крім виконання
обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, також
повинен:

керувати службовою діяльністю і підготовкою особового складу
підпорядкованих служб і тилових частин (підрозділів) з'єднання і
частин;

здійснювати контроль за організацією харчування у частинах і
доведенням належних норм забезпечення до кожного
військовослужбовця;

знати наявність, технічний стан і можливості автотранспорту
щодо перевезення і організовувати перевезення матеріальних засобів
на склади частини і з'єднання, щоквартально підбивати підсумки
роботи автотранспорту;

перевіряти не рідше одного разу на півроку утримання та
поповнення майна недоторканного запасу у підпорядкованих службах;

здійснювати контроль за якістю, правильним використанням і
витратами пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин;

організовувати та контролювати своєчасність видачі особовому
складу обмундирування і взуття, їх припасування та ремонт, а також
проявляти постійне піклування про зовнішній вигляд особового
складу;

перевіряти експлуатацію та організовувати ремонт
казармено-житлового фонду і комунальних споруд, казармового
інвентарю, меблів, утримання під'їзних автомобільних і залізничних
колій та території, відведеної під розквартирування частин
з'єднання;

організовувати і здійснювати контроль за своєчасністю
проведення лікувально-профілактичних, протиепідемічних,
протиепізоотичних заходів;

знати економічний стан району розташування з'єднання та
вивчати його з метою найкращого використання місцевих ресурсів;

керувати розробкою індивідуального плану підготовки тилу
з'єднання у навчальному році, річного господарського плану
з'єднання, плану перевезення та інших планів, а також подавати
пропозиції щодо ремонту техніки тилу для внесення у річні і
місячні плани ремонту техніки з'єднання та здійснювати контроль за
виконанням цих пропозицій;

керувати розробкою річного плану контрольно-ревізійної роботи
з'єднання та організовувати його виконання у підпорядкованих
службах;

брати участь у доборі та розміщенні офіцерів, прапорщиків і
молодших спеціалістів у підпорядкованих службах тилу та у тилових
частинах з'єднання;

разом з органами військової торгівлі забезпечувати
торговельно-побутове обслуговування військовослужбовців, членів їх
сімей, працівників з'єднання, через підпорядкованих посадових осіб
здійснювати контроль за дотриманням правил торгівлі, культурою
обслуговування та санітарним станом підприємств військової
торгівлі;

зараховувати за вказівкою начальника гарнізону на
забезпечення команди, які прибувають до гарнізону у відрядження;

керувати роботою житлової комісії з'єднання (гарнізону) та
подавати на затвердження командиру з'єднання пропозиції щодо
забезпечення квартирами офіцерів, прапорщиків і
військовослужбовців, які служать за контрактом;

забезпечувати виконання частинами з'єднання заходів щодо
захисту навколишнього природного середовища.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.