Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 1 страницахімічного та технічного постачання берегової (плавучої)
бази з'єднання кораблів

 

3.9.6. Начальники частин (служб) боєпостачання,
мінно-торпедного, хімічного та технічного постачання берегової
(плавучої) бази відповідають за забезпечення кораблів і частин
(підрозділів) з'єднання матеріальними засобами за своєю
номенклатурою, за використання та утримання їх у справності.

Вони підпорядковані командиру берегової (плавучої) бази
з'єднання кораблів.

3.9.7. Начальники частин (служб) боєпостачання,
мінно-торпедного, хімічного та технічного постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів, крім виконання обов'язків
відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, також повинні:

організовувати огляд матеріальних засобів, які надходять до
берегової (плавучої) бази, підготовку та видавання їх кораблям і
частинам (підрозділам) з'єднання кораблів;

не рідше одного разу на три місяці проводити перевірку
наявності та стану матеріальних засобів на кораблях, у частинах
(підрозділах) і на складах з'єднання, вносячи про це відповідні
записи у книги (картки) обліку.

 

Начальник медичної частини берегової (плавучої)
бази з'єднання кораблів

3.9.8. Начальник медичної частини берегової (плавучої) бази
з'єднання кораблів відповідає за медичне забезпечення особового
складу з'єднання та виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків начальника медичної служби військової частини,
викладених у пункті 3.2.17 цього Положення.

Крім того, він повинен:

здійснювати лікувально-профілактичні, протиепідемічні заходи
та контролювати виконання санітарно-гігієнічних вимог у з'єднанні
кораблів, брати участь в огляді хворих, які знаходяться у
медичному пункті та направлені у лікувальні установи, періодично
відвідувати їх;

організовувати та проводити санітарно-освітню роботу у
з'єднанні кораблів;

організовувати медичне забезпечення особового складу
берегової (плавучої) бази на заняттях з бойової підготовки та при
проведенні спортивних заходів;

контролювати санітарний стан району розташування берегової
бази, приміщень і служб;

забезпечувати медичним майном кораблі та підрозділи
з'єднання.

Начальник медичної частини берегової (плавучої) бази
з'єднання кораблів підпорядкований командиру бази, а зі
спеціальних питань виконує вказівки флагманського лікаря з'єднання
(начальника медичної служби вищого штабу).

 

Начальник частини постачання паливом берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів

3.9.9. Начальник частини постачання паливом берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів відповідає за забезпечення
кораблів і частин (підрозділів) з'єднання паливом, пальним,
мастильними матеріалами, технічними засобами та майном служби і
виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків начальника служби
пально-мастильних матеріалів військової частини, викладених у
пункті 3.2.3 цього Положення.

Крім того, він повинен:

організовувати роботу складу щодо прийняття, зберігання
палива, пального, мастильних матеріалів, технічного майна та
видачу їх на кораблі і в частини (підрозділам з'єднання);

перевіряти не рідше одного разу на місяць фактичну наявність
пально-мастильних матеріалів на складі у військових частинах
(підрозділах) і на кораблях, вносячи про це відповідні записи у
книги (картки) обліку;

Начальник частини постачання паливом берегової (плавучої)
бази з'єднання кораблів підпорядкований командиру бази, а зі
спеціальних питань виконує вказівки начальника служби постачання
паливом вищого штабу.

 

Начальник частини продовольчого постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів

3.9.10. Начальник частини продовольчого постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів відповідає за продовольчу
службу з'єднання та виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків начальника продовольчої служби військової частини,
викладених у пункті 3.2.4 цього Положення.

Начальник частини продовольчого постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів підпорядкований командиру бази,
а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника продовольчої
служби вищого штабу.

Крім того, він повинен:

організовувати забезпечення кораблів і військових частин
(підрозділів) з'єднання кораблів продовольством, а також
слідкувати за своєчасним поповненням і поновленням запасів
продовольства на складі бази;

керувати роботою їдалень, продовольчих складів, хлібопекарень
(хлібозаводів), холодильника, підсобного господарства, а також
слідкувати за станом і використанням посуду для їдалень,
обладнання та іншого майна продовольчої служби;

забезпечувати доброякісне харчування та забезпечення належною
нормою пайка кожного військовослужбовця; особисто, не рідше одного
разу на місяць, проводити з коками контрольно-показове
приготування їжі;

контролювати організацію харчування особового складу на
кораблях, а також офіцерів, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом,
працівників Збройних Сил України у їдальнях, кав'ярнях і буфетах
військторгу та роботу матроських (солдатських) чайних, брати
участь у складанні меню для їдалень військторгу;

не рідше одного разу на місяць перевіряти фактичну наявність
і якість продовольства та майна на складі берегової (плавучої)
бази та на кораблях, вносячи про це відповідні записи у книги
(картки) обліку.

 

Начальник частини речового постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів

3.9.11. Начальник частини речового постачання берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів відповідає за речову службу
з'єднання та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника речової служби військової частини, викладених у пункті
3.2.5 цього Положення.

Начальник частини речового постачання берегової (плавучої)
бази підпорядкований командиру, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальника речової служби вищого штабу.

Крім того, він повинен:

слідкувати за використанням, зберіганням і обліком речового
майна на кораблях, у частинах (підрозділах) і на складах берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів;

керувати роботою майстерні і складу речової служби;

організовувати ремонт речового майна та контролювати видачу
обмундирування, взуття, його припасування, а також таврування
майна при видачі його на кораблі і військовим частинам
(підрозділам);

контролювати якість і строки виконання особистого пошиття
військового обмундирування, дотримання підприємствами військторгу
технічних умов, описів і методик його виготовлення; забезпечувати
своєчасну видачу цим підприємствам матеріалів, знаків розрізнення
і фурнітури для пошиття обмундирування;

надавати допомогу магазину військторгу у визначенні потреби
погонів, емблем та іншої фурнітури, необхідних для продажу
особовому складу, та контролювати їх наявність у магазині;

забезпечувати кімнати (кубрики), куточки побутового
обслуговування підрозділів (кораблів) необхідним інвентарем і
приладдям для гоління, підстригання волосся, дрібного ремонту
обмундирування та взуття, фурнітурою і ремонтними матеріалами;

не рідше одного разу на два місяці перевіряти, згідно з
обліковими даними, стан, категорійність, комплектність і умови
зберігання речового майна на кораблях, у підрозділах, на складах,
вносячи про це відповідні записи у книги (картки) обліку.

 

Начальник фінансової частини берегової (плавучої) бази
з'єднання кораблів

3.9.12. Начальник фінансової частини берегової (плавучої)
бази з'єднання кораблів відповідає за фінансове забезпечення
з'єднання та виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника фінансової служби військової частини, викладених у
пункті 3.2.21 цього Положення.

Начальник фінансової частини берегової (плавучої) бази
підпорядкований командиру бази та виконує вказівки начальника
фінансової служби вищого штабу.

 

Начальник квартирно-експлуатаційної частини
берегової бази з'єднання кораблів

3.9.13. Начальник квартирно-експлуатаційної частини берегової
бази відповідає за утримання у належному стані казармено-житлового
фонду, комунальних споруд, обладнання та квартирного майна
з'єднання і виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків
начальника квартирно-експлуатаційної служби військової частини,
викладених у пунктах 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 цього Положення.

Начальник квартирно-експлуатаційної частини берегової бази
підпорядкований командиру бази, а зі спеціальних питань виконує
вказівки начальника квартирно-експлуатаційної служби вищого штабу.

 

3.10. Обов'язки заступника командира з'єднання з
аеромобільної підготовки та начальника служби аеромобільної
техніки з'єднання з організації та ведення військового
господарства

 

Заступник командира з'єднання з аеромобільної підготовки

 

3.10.1. Заступник командира з'єднання з аеромобільної
підготовки відповідає за забезпечення з'єднання аеромобільною
технікою, її технічно правильне утримання, використання,
зберігання, експлуатацію та ремонт.

Він підпорядкований командиру з'єднання, а із спеціальних
питань виконує вказівки начальника аеромобільної служби вищого
штабу.

3.10.2. Заступник командира з'єднання з аеромобільної
підготовки, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

здійснювати контроль за експлуатацією та підготовкою до
використання аеромобільної техніки;

організовувати технічне забезпечення аеромобільної техніки,
приладів, автоматичного устаткування та контролювати своєчасність
і якість його виконання;

керувати заходами, спрямованими на підвищення надійності
аеромобільної техніки та приладів; виявляти та вивчати причини
відмов у роботі техніки і приладів та вживати заходів для їх
попередження та усунення;

подавати рекламації на несправну, некомплектну і таку, що не
відповідає вимогам технічної документації, аеромобільну техніку;

систематизувати та узагальнювати досвід з експлуатації і
технічного обслуговування аеромобільної техніки і приладів, а
також вивчати та оцінювати їх конструктивно-експлуатаційні
можливості;

організовувати правильну експлуатацію, своєчасний ремонт і
подальше удосконалення об'єктів навчально-матеріальної бази з
аеромобільної підготовки.

 

Начальник служби аеромобільної техніки з'єднання

3.10.3. Начальник служби аеромобільної техніки з'єднання
безпосередньо відповідає за забезпечення з'єднання аеромобільною
технікою, її правильне утримання, зберігання, експлуатацію та
ремонт, а також за підготовку підпорядкованого особового складу.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з
аеромобільної підготовки, а зі спеціальних питань виконує вказівки
начальника служби аеромобільної техніки вищого штабу.

3.10.4. Начальник служби аеромобільної техніки з'єднання,
крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього
Положення, також повинен:

знати правила підготовки аеромобільної техніки до
десантування, строки та порядок проведення її технічного
обслуговування, технологію ремонту та правил категорування;

організовувати та контролювати правильну експлуатацію,
зберігання, утримання, ремонт і технічне обслуговування
аеромобільної техніки у частинах;

перевіряти не рідше одного разу на три місяці наявність і
якісний стан аеромобільної техніки на складі з'єднання, вносячи
про це відповідні записи у книги (картки) обліку;

керувати роботою складу щодо приймання, зберігання, обліку та
видавання аеромобільної техніки;

планувати та керувати роботою майстерні з ремонту
аеромобільної техніки, забезпечувати частини ремонтними
матеріалами та обладнанням.

 

4. Планування господарської діяльності

 

4.1. Загальні положення

4.1.1. Вся господарська діяльність військової частини
(з'єднання) повинна своєчасно та чітко плануватися.

Планування господарської діяльності - основа управління
військовим (корабельним) господарством для командира частини
(з'єднання), його заступників та штабу.

При плануванні господарської діяльності основна увага
приділяється:

підтримці у постійній бойовій і мобілізаційній готовності
військової частини (з'єднання) та спеціальних споруд;

всебічному та безперервному матеріальному, технічному,
медичному, квартирно-експлуатаційному, фінансовому й іншим видам
забезпечення бойової підготовки частини (з'єднання) і заходам, які
проводяться за планами старших командирів (начальників);

створенню найкращих матеріально-побутових умов особовому
складу, організації правильного використання та утримання
озброєння і техніки;

забезпеченню найбільш економного та доцільного витрачання
(використання) матеріальних засобів і коштів.

4.1.2. Основою для планування господарської діяльності є план
бойової підготовки, вказівки командира частини (з'єднання) та
командирів (начальників) вищого штабу.

Планування господарської діяльності повинно здійснюватись у
тісному зв'язку з фінансовим плануванням, а також з урахуванням
виділених частині (з'єднанню) фондів, лімітів і фактичної потреби
в матеріальних засобах та коштах.

4.1.3. Для керування господарською діяльністю у військовій
частині (з'єднанні) розробляються такі плани:

річний господарський план частини (з'єднання);

річні та місячні плани експлуатації і ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки частини (з'єднання);

річний і місячні плани централізованого перевезення
матеріальних засобів частини (з'єднання);

річний план контрольно-ревізійної роботи з'єднання;

місячні плани роботи заступників командира частини
(з'єднання) та начальників служб;

місячні та добові плани перевезення матеріальних засобів
автомобільним транспортом частини (з'єднання);

плани проведення парко-господарського дня частини;

річний план економічної роботи;

плани щодо забезпечення окремих заходів та інше.

 

4.2. Річний господарський план частини (з'єднання)

4.2.1. Річний господарський план військової частини (додаток
N 1) розробляється на строк з 1 січня по 31 грудня відповідно до
календарного плану основних заходів військової частини
(з'єднання).

4.2.2. В річному господарському плані відображаються усі
аспекти господарської діяльності частини (з'єднання) щодо
всебічного безперервного забезпечення бойової підготовки,
матеріально-побутових і культурних потреб особового складу та
інших заходів практичної діяльності частини (з'єднання),
пов'язаних із затратами праці, витратами матеріальних засобів і
коштів, а також з використанням транспорту.

У річному господарському плані частини (з'єднання), як
правило, вказуються: заходи чи роботи, що підлягають виконанню;
обсяг або вартість робіт; потреба в робочій силі, транспорті,
матеріальних засобах, коштах і джерелах забезпечення цих потреб;
час виконання робіт; відповідальні виконавці.

У річному плані окремо виділяється забезпеченість планових
дій коштами, а при їх недостатності - сума, на яку потрібно
залучити внутрішні резерви.

У кожному розділі (службі) та в цілому за військову частину
(з'єднання) у плані показуються підсумкові дані щодо потреби
робочої сили, матеріальних засобів і коштів.

4.2.3. Річний господарський план розробляється: у частині -
заступником командира частини з тилу, у з'єднанні - начальником
відділу - заступником начальника тилу з'єднання під керівництвом
заступника командира з'єднання з тилу.

У його розробці за роди військ і служб беруть участь
заступники командира, начальники родів військ і служб, а також
командири підрозділів (частин).

Річний господарський план підписується начальником штабу та
заступником командира з тилу і затверджується командиром частини
(з'єднання).

4.2.4. Вихідними даними для розробки річного господарського
плану є:

план бойової підготовки частини (з'єднання);

вказівки командира частини (з'єднання), командирів вищого
штабу, начальників родів військ і служб з питань господарської
діяльності;

дані про бойовий і кількісний склад частини (з'єднання):
штатний, обліковий, призовний, звільнений у запас, призваний на
навчальні збори;

дані про забезпеченість частини (з'єднання) матеріальними
засобами, стан казармено-житлового фонду та інших об'єктів
господарського, технічного та медичного призначення, а також
об'єктів навчально-матеріальної бази бойової підготовки;

орієнтовні відомості про відпускання матеріальних засобів і
коштів, норми витрат моторесурсів (ресурсів) на техніку, ліміти
витрат пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, плани
постачання матеріальних засобів у поточному році;

табелі та норми постачання;

відомості обліку в органах квартирно-експлуатаційної служби
казармено-житлового фонду, комунальних споруд та актів осіннього
і весняного обстеження казармено-житлового фонду;

акти внутрішніх перевірочних та інших комісій про наслідки
перевірки господарської діяльності за поточний рік і акти
документальних ревізій частини (з'єднання);

виписки із затверджених титульних списків на об'єкти нового
будівництва чи капітального ремонту;

відомості про виконання річного господарського плану за
поточний рік;

пропозиції командирів підрозділів (частин), начальників родів
військ, служб та інших посадових осіб частин (з'єднання) щодо
удосконалення матеріально-побутових умов особового складу,
спорудження та удосконалення навчально-матеріальної бази, інших
питань.

4.2.5. Виходячи із завдань, що поставлені перед військовою
частиною (з'єднанням), а також враховуючи місцеві умови, річний
господарчий план може включити такі розділи:

загальні питання військового (корабельного) господарства,
планування та контролю;

план підготовки казармено-житлового, соціально-побутового
фонду, споруд та мереж комунального і спеціального призначення до
експлуатації в зимових умовах;

заходи щодо забезпечення бойової готовності спеціальних
споруд;

заходи служби пального та мастильних матеріалів;

продовольчої служби;

речової служби;

медичної служби;

квартирно-експлуатаційної служби;

бронетанкової служби;

автомобільної служби;

служби ракетно-артилерійського озброєння;

метрологічної служби, служби РХБ захисту;

інженерної служби;

служби зв'язку;

природоохоронні заходи;

заходи щодо торговельно-побутового забезпечення, будівництва,
капітального ремонту та реконструкції матеріально-технічної бази
об'єктів військторгу, торговельно-технологічного, холодильного та
іншого обладнання й інших служб;

інші заходи.

4.2.6. У розділі загальних питань військового господарства,
планування та контролю вказуються господарські заходи та роботи по
забезпеченню військових частин (підрозділів), що потребують при їх
виконанні спільної участі всіх посадових осіб.

Тут також вказуються заходи, що проводяться під керівництвом
командира частини (з'єднання) та його заступників.

До загальних питань належать: заходи щодо підвищення бойової
і мобілізаційної готовності родів військ і служб, пов'язані зі
створенням матеріально-технічної бази; підготовка родів військ і
служб до навчань та забезпечення цих навчань і виходів підрозділів
(частин) на полігони (табори); приймання та обслуговування
молодого поповнення, що прибуває у частину (з'єднання); підготовка
до звільнення у запас солдатів (матросів) і сержантів (старшин);
обслуговування військовозобов'язаних, призваних на навчальні
збори; огляд військового господарства та його окремих об'єктів
згідно з планом військової частини (з'єднання) чи старших
начальників, робота внутрішніх перевірочних комісій; підготовка
навчально-матеріальної бази бойової підготовки та інші питання.

4.2.7. У розділах щодо всіх служб передбачаються заходи,
пов'язані з отриманням і перевезенням матеріальних засобів,
обладнання та упорядкування складів, підготовкою їх до роботи у
весняно-літній чи осінньо-зимовий періоди, забезпечення
матеріальними засобами підрозділів (частин), технічним
обслуговуванням, ремонтом, консервацією, розконсервацією та
переконсервацією техніки і т.д.

Крім того, у розділах по службах відображаються також і
специфічні питання їх роботи:

щодо служби пального та мастильних матеріалів - обладнання
заправного пункту та під'їздів до нього; проведення протипожежних
заходів на території складу; контроль якості та поновлення запасів
пального; збирання та здавання відпрацьованих нафтопродуктів;
очищення резервуарів та інші заходи;

щодо продовольчої служби - заготівля (приймання у
постачальників) картоплі, овочів, сіна, соломи; підготовка та
ремонт овочесховища і холодильного господарства; заготівля льоду
та накопичення його в льодовнику; закладання картоплі та овочів на
зберігання, квашення капусти, перебирання картоплі та овочів і
очищення овочесховищ;

щодо ведення та розвитку підсобного господарства -
будівництво та ремонт тваринницьких приміщень, теплиць і парників,
садіння картоплі, овочів і кормових культур на підсобному городі,
догляд за посівами та збирання урожаю, вирощування, відгодівля і
забій тварин, використовування продукції підсобного господарства
на планове забезпечення та посилення харчування особового складу
тощо; ремонт та перевірка засобів вимірювання, ремонт продовольчої
тари, здавання зворотної тари постачальникам та ін.;

щодо речової служби - видавання в підрозділи (частини)
речового майна для сезонної зміни за строками носіння та його
таврування; дообладнання кімнат побутового обслуговування,
поповнення їх матеріалами та приладдям; підготовка до роботи
обладнання майстерні з ремонту речового майна, сушок для
просушування обмундирування та взуття, а також лазнево-прального
обладнання; хімічна чистка обмундирування та іншого майна;
приймання майна від підрозділів після масової видачі; вилучення з
користування лиж та іншого спортінвентарю, організація їх ремонту,
зберігання та інші заходи;

щодо спеціальних споруд - будівництво та ремонт спеціальних
споруд, ремонт інженерних систем і спеціального технічного
обладнання;

щодо квартирно-експлуатаційної служби - будівництво та ремонт
казармено-житлового фонду та комунальних споруд, ремонт
казарменого інвентарю та меблів, заготівля будівельних матеріалів,
перевірка та ремонт системи опалення, водопостачання, каналізації
та енергозабезпечення; заготівля і організація збереження палива;
протипожежна підготовка об'єктів до літнього та зимового періодів,
заготівля протипожежного інвентарю, ремонт пожежних водоймищ і
під'їзних колій до них, озеленення територій військових містечок
та ін.;

щодо природоохоронних споруд - обладнання заправних пунктів
пально-мастильних матеріалів піддонами для попередження проливів
нафтопродуктів, бетонування території заправних пунктів зі
зливними лотками і нафтозатримувачами, дефектоскопія і
випробування резервуарів та спорудження оглядових колодязів;
обладнання підсобних господарств системами очистки та утилізації
твердих і рідких відходів тваринництва, біотермічними ямами,
скотомогильниками для загиблих тварин;

щодо технічних служб (бронетанкова, автомобільна,
ракетно-артилерійського озброєння, інженерна, хімічна, зв'язку) -
обладнання, благоустрій і удосконалення полігонів, парків,
майстерень, пунктів технічного обслуговування та інші заходи;

щодо торговельно-побутового забезпечення - будівництво нових,
капітальний та поточний ремонт існуючих об'єктів військторгу,
складів і фруктоовочесховищ, необхідних за нормативами частини
(з'єднання), за рахунок коштів Міністерства оборони України;
укомплектування цих підприємств торговельно-технічним,
холодильним, тепловим, механічним та іншим обладнанням.

Специфічні питання господарської діяльності у річному
господарському плані можуть бути викладені ще й по інших службах.
У числі інших заходів вказані спільні господарські роботи, які не
включені у перераховані вище розділи, але вимагають для свого
виконання матеріальних засобів і коштів (затрат) або виділення
робочої сили і транспорту.

До них належать: збирання та здавання чорного і кольорового
металобрухту та дорогоцінних металів, обладнання спортивних
містечок, інші заходи.

4.2.8. У річний господарський план з'єднання включаються:
роботи та заходи, покладені на тил з'єднання, а також ті, які
виконуються частинами в інтересах всього з'єднання під спільним
керівництвом командира з'єднання, його заступника, начальників
родів військ і служб з'єднання чи проводяться в частинах і
з'єднанні у строки, встановлені командиром з'єднання чи старшими
командирами (начальниками).

Витяги з річного господарського плану з'єднання надсилаються
в підпорядковані частини.

4.2.9. Річний господарський план частини (з'єднання),
відповідно до змін обставин та нових даних, що надходять з вищого
штабу і служб, протягом року коригується.

Уточнені заходи відображаються у місячних планах робіт
заступників командира, начальників родів військ і служб частини
(з'єднання).

4.2.10. У військових частинах, які знаходяться на
забезпеченні в інших частинах, річний господарський план може і не
складатись.

4.2.11. У авіаційно-технічній частині річний господарський
план розробляється начальником штабу разом із заступниками
командира частини та начальниками служб.

У річний господарський план авіаційно-технічної частини, крім
викладених вище розділів, також включаються:

заходи щодо експлуатаційного утримання аеродромів, ремонт
окремих елементів аеродромів і аеродромних споруд;

підготовка аеродромів до осінньо-зимової та весняно-літньої
експлуатації, обладнання та підготовка до зими парку аеродромних
машин і механізмів та інші заходи;

заходи щодо автомобільної і електрогазової служби -
обладнання та підготовка до зими автомобільного парку, огляди
автомобільної і електрогазової техніки, переведення машин на
зимову та літню експлуатацію, перевірка стану техніки, що
зберігається на консервації і т.д.;

заходи щодо служб авіаційно-технічної, авіаційного озброєння,
ракет і боєприпасів - обладнання та ремонт складських приміщень,
консервації та переконсервації озброєння і майна, що зберігається
на складах частин, та інші заходи.

Річний господарський план авіаційно-технічної частини
підписується начальником штабу та затверджується командиром
частини.

 

4.3. Річний і місячні плани експлуатації, ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки

4.3.1. Річні плани експлуатації і ремонту озброєння, бойової
та іншої техніки розробляються у військовій частині за місяць до
початку запланованого року, а місячні - за 5 днів до початку
запланованого місяця.

На основі річного плану частин за 15 днів до початку року у
з'єднанні розробляються зведені річні плани експлуатації і ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки.

4.3.2. Річні та місячні плани експлуатації і ремонту
озброєння та боєприпасів частини (з'єднання) розробляються
начальником служби ракетно-артилерійського озброєння чи
заступником командира з озброєння (інженерно-авіаційної служби)
частини (з'єднання), підписуються начальником штабу та начальником
служби ракетно-артилерійського озброєння чи заступником командира
з озброєння (інженерно-авіаційної служби) і затверджуються
командиром частини (з'єднання).

4.3.3. Річні і місячні плани експлуатації і ремонту бойової
та іншої техніки розробляються під керівництвом заступника
командира частини (з'єднання) з озброєння (інженерно-авіаційної
служби) за участю інших заступників командира, начальників родів
військ і служб, підписуються начальником штабу та заступником
командира з озброєння (інженерно-авіаційної служби),
затверджуються командиром частини (з'єднання).

4.3.4. Основними вихідними відомостями для розробки планів
експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки є:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.