Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 4 страницавійськовий вантаж перевозився супроводжувачем
вантажовідправника чи вантажоодержувача;

нестача вантажу не перевищує норм природних втрат і граничної
розбіжності визначення маси вантажу.

5.4.9. Право на пред'явлення претензій та позовів до
залізниці (порту, аеропорту) вантажоотримувач має у випадках:

втрати вантажу - за умови надання вантажної квитанції з
відміткою залізничної станції (порту, аеропорту) призначення про
прибуття вантажу, а при неможливості надання такої квитанції -
документа про оплату а при неможливості надання такої квитанції -
документа про оплату вартості вантажу і довідки залізниці (порту,
аеропорту) про відправлення вантажу з відміткою залізничної
станції (порту, аеропорту) призначення про неприбуття вантажу;

нестачі, псування або пошкодження вантажу - за умови надання
накладної та комерційного акта, який було видано залізницею
(портом, аеропортом), або надання накладної з відміткою залізниці
(порту, аеропорту) про складення комерційного акта (у випадку його
втрати), або надання накладної і документів про оскарження відмови
залізниці (порту, аеропорту) у складанні комерційного акта;

прострочення доставки вантажу - при наданні накладної;

затримки видачі вантажу - при наданні накладної і акта.

Накладні, квитанції, акти та інші документи надаються лише в
оригіналі.

5.4.10. За пошкодження вагонів або контейнерів на залізничних
під'їзних коліях при навантаженні або вивантаженні засобами
військової частини (з'єднання) на станції, а також за пошкодження
або втрату знімного військового обладнання чи пристроїв (піддонів,
щитів, печей та ін.), які належать залізниці, вантажовідправник чи
вантажоотримувач сплачує залізниці штраф у розмірі п'ятикратної
вартості пошкоджених (втрачених) частин вагона, контейнера або
знімних пристроїв; вартість визначається на момент їх пошкодження.

Військова частина повинна також відшкодовувати залізниці
(пароплавству) збитки: завдані недовантаженням вагонів,
контейнерів (судна); за пошкодження пересувного состава (судна)
або за наднормативне простоювання його під завантажуванням і
вивантажуванням; за неправильне завантажування, упакування або
неправильне кріплення вантажу при відправленні.

5.4.11. При пошкодженні залізницею пересувного состава, який
належить військовій частині (з'єднанню), залізниця повинна зробити
ремонт за свій рахунок.

При втраті залізницею пересувного состава і контейнерів, які
належать військовій частині (з'єднанню), залізниця, на її вимогу,
повинна надати відповідний пересувний состав (контейнери) для
тимчасового безкоштовного користування, а після трьох місяців -
передати пересувний состав (контейнери) замість втраченого. При
відсутності на залізниці відповідного пересувного состава
(контейнерів), вона зобов'язана відшкодувати вартість втраченого.

5.4.12. При прибутті військових вантажів на станцію (в порт,
аеропорт) призначення, військова частина (з'єднання) повинна:

своєчасно і повністю вивантажити (злити) вантаж з вагона
(цистерни) або контейнера;

очистити вагони або контейнери як з внутрішньої, так і
зовнішньої поверхні.

Вантажоотримувачу забороняється повертати залізницям не
повністю розвантажені або неочищені після вивантажування (злиття)
вагони і контейнери.

Залізниця має право не прийняти неочищені вагони і контейнери
до їх повного очищення від залишків вантажу, а з вантажоотримувача
стягнути штраф за простій вагонів (контейнерів) під очищенням.

5.4.13. При відправленні вантажу у вагонах (контейнерах)
військова частина (з'єднання) повинна:

підготувати вантаж до транспортування з урахуванням його
зберігання;

завантажувати вагони і контейнери не нижче встановлених
технічних норм;

вантажі, на які технічні норми навантаження не встановленні,
вантажити до повного використання габариту відкритого пересувного
состава або до повного використання місткості вагона (контейнера),
але не вище їх вантажопідйомності;

звертати увагу на рівномірне розподілення вантажу та на
надійне кріплення його на пересувному составі, а також на
попереджувальні написи на упаковці;

здійснювати навантаження з дотримуванням Правил навантаження
і технічних умов.

5.4.14. Приймання за кількістю та якістю матеріальних
засобів, доставлених у військову частину (з'єднання), здійснюється
начальником складу або іншою матеріально-відповідальною особою.

Визначення якісного стану озброєння, технічного майна,
пального, продовольства та інших матеріальних засобів, які
надійшли у військову частину (з*єднання), проводиться згідно з
установленими правилами, положеннями, настановами та інструкціями.

У випадку постачання недоброякісної або некомплектної
продукції викликається представник постачальника для участі в
прийманні матеріальних засобів і складанні акта.

5.4.15. Оформлення видачі матеріальних засобів обліковими
документами здійснюється відповідно до настанов (інструкцій) з
обліку матеріальних засобів у Збройних Силах України.

5.4.16. Видача (відправлення) матеріальних засобів зі складів
військової частини підрозділам та окремим військовослужбовцям
здійснюється за накладними чи роздавальними відомостями, що
виписуються у відповідних службах частини.

Видача матеріальних засобів зі складів військової частини
(з'єднання) за документами невстановленої форми чи усним
розпорядженням категорично забороняється.

Видавання з аптек (ветеринарних аптек) медичного
(ветеринарного) майна разової потреби здійснюється за рецептами і
вимогами.

Отруйні та наркотичні речовини (список "А") видаються тільки
за візою начальника медичної (ветеринарної) служби частини
(з'єднання).

За рецептами цивільних або військових лікарів іншої
військової частини медикаменти, перев'язувальні засоби та інші
витратні матеріали видаються тільки за наявності візи начальника
медичної (ветеринарної) служби своєї частини.

5.4.17. Для кожної військової частини (з'єднання), що має
техніку, експлуатація якої пов'язана з витратами пального,
встановлюється ліміт його витрачання.

5.4.18. Ліміт витрат пального встановлюється:

для з'єднань і окремих військових частин, які знаходяться у
складі оперативного командування - командуючим військами
оперативного командування;

для військових частин (підрозділів), кораблів, які
знаходяться у складі з'єднання (частини) - командиром з'єднання
(частини).

5.4.19. Витрати пального військовими частинами (з'єднаннями)
здійснюються у межах затверджених їм річних та квартальних лімітів
витрат.

Невикористаний ліміт витрат, а також не реалізовані на
1 січня кожного року фонди на пальне скасовуються.

5.4.20. Витрати моторесурсів до отримання ліміту пального
здійснюються у межах фактичних витрат пального в першому кварталі
минулого року.

При отриманні затвердженого річного ліміту витрат пального,
що не забезпечує фактичну потребу за розрахунками, командир
військової частини переглядає заплановані витрати моторесурсів
техніки і силових агрегатів та приводить їх у відповідність з
установленим лімітом.

5.4.21. Відповідальність за витрати пального понад ліміт
несуть командир військової частини (з'єднання), його заступник з
тилу (флагманський інженер-механік), начальник служби пального та
мастильних матеріалів. а також командири підрозділів частини.

5.4.22. Ліміт витрат на мастильні матеріали та спеціальні
рідини не встановлюється. Вони витрачаються згідно із
встановленими експлуатаційними нормами, а для виробничих потреб -
за спеціальними нормами, затвердженими наказами Міністра оборони
України.

5.4.23. Для обчислення потреби пального та контролю за
правильним і економним його витрачанням встановлюються норми
витрат на кілометр пробігу (мотогодина) для кожної марки машини
(двигуна, агрегату) або для виконання окремих видів робіт, а для
кораблів і суден забезпечення - на милю чи годину руху.

5.4.24. При відсутності постійних або тимчасових норм витрат
на окремі види машин (двигунів, агрегатів, приладів) надалі, до їх
затвердження, пальне, мастильні матеріали та спеціальні рідини
витрачаються згідно із заводськими паспортами на ці машини
(двигуни, агрегати, прилади), а для кораблів - за фактичними
витратами у період державних випробувань згідно з актом державного
приймання кораблів.

5.4.25. Якщо марки машин, які є у військовій частині, штатом
не передбачені, пальне для них видається за нормами, встановленими
для машин, які фактично існують у військовій частині, при умові,
що кількість нештатних машин не перевищує штатну чисельність.

5.4.26. Забороняється видавати та витрачати пальне понад
встановлений ліміт витрат, а також на експлуатацію надштатної
матеріальної частини і на забезпечення наднормативного витрачання
моторесурсів, якщо на це немає дозволу відповідного начальника.
Забороняється заправляти пальним несправні машини, а також ті, які
не мають спідометрів.

 

5.5. Забезпеченість продовольством, медичним та речовим
майном

5.5.1. Відповідальність за зберігання матеріальних засобів на
складах покладається на відповідних начальників служб, начальників
складів (сховищ).

5.5.2. Документами, які підтверджують забезпеченість
військовослужбовця продовольством, речовим та іншим майном, є
атестати, які видаються на ці матеріальні засоби, якщо він
вибуває із складу однієї військової частини в іншу.

5.5.3. Особи офіцерського складу мають право на отримання
речового майна одночасно з присвоєнням їм первинного офіцерського
звання, прапорщики і мічмани - з дня призначення їх наказом
командира частини на посаду, яка підлягає заміщенню прапорщиками і
мічманами, а військовослужбовці, які перебувають на службі за
контрактом - з дня прийняття їх на службу за контрактом наказом
командира військової частини.

Наступні видачі речового майна здійснюються після закінчення
встановлених строків носіння одержаних раніше предметів.

5.5.4. Речове майно офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які перебувають на службі за контрактом,
видається згідно із встановленими Кабінетом Міністрів України
нормами забезпечення у готовому вигляді чи матеріалом з виплатою
грошей на пошиття обмундирування і взуття у встановлених розмірах.

5.5.5. Офіцерський склад, звільнений у запас (відставку),
забезпечується речовим майном, яке йому належить на день
звільнення (видачі підлягають речі, строки носіння яких
закінчилися у місяці звільнення).

Прапорщики, мічмани та військовослужбовці, які перебувають на
службі за контрактом, що звільняються з дійсної військової
служби, дозабезпечуються тільки тими речами, які за строками
носіння повинні їм належати, але не були видані протягом строку
служби, на який вони були зараховані у встановленому порядку.

Інвентарні речі, які носять офіцери, що звільняються у запас
(відставку), а також прапорщики, мічмани та військовослужбовці,
які перебувають на службі за контрактом, здаються ними на склад
частини.

5.5.6. Речове майно, яке видається військовослужбовцям
строкової служби, інвентарні речі, а також майно фонду зборів та
недоторканного запасу підлягають обов'язковому тавруванню у
військових частинах у відповідності з інструкцією на таврування
предметів речового майна.

5.5.7. Всі військовослужбовці Збройних Сил України
забезпечуються медикаментами та іншими предметами витратного
медичного майна безплатно через медичні пункти та лікувальні
установи Збройних Сил України.

5.5.8. Медикаменти та інше витратне майно дозволяється
витрачати за рахунок Міністерства оборони України на членів сімей
військовслужбовців, працівників Збройних Сил України:

якщо вони знаходяться на стаціонарному лікуванні у медичних
пунктах та лікувальних установах Збройних Сил України;

якщо користуються амбулаторною допомогою у медичних пунктах і
лікувальних установах Збройних Сил України при
внутрішньо-амбулаторних процедурах (впорскування, вливання,
накладання пов'язок, гінекологічні процедури та ін.);

при проведенні медичною службою протиепідемічних заходів;

при наданні невідкладної медичної допомоги вдома;

при лікуванні хворих, які страждають гематоцеребральною
дистрофією, фенілкетонурією, ревматизмом, закритою формою
туберкульозу легень, і дітей віком до одного року;

плавскладу кораблів, які знаходяться у морі.

В усіх інших випадках члени сімей військовослужбовців,
працівники Збройних Сил України купують медикаменти та інше
медичне майно в цивільних аптеках.

5.5.9. У гарнізонах, поблизу яких нема цивільних аптек,
членам сімей військовослужбовців, працівникам Збройних Сил України
дозволяється видавати медикаменти та інше витратне медичне майно
за плату з аптек військових частин (з'єднань), за діючими цінами,
встановленими згідно з законодавством.

Перелік гарнізонів, у яких дозволяється видавати членам сімей
військовослужбовців і працівникам Збройних Сил України медикаменти
та інше витратне медичне майно за плату, оголошується наказом
командуючого військами оперативного командування.

5.5.10. Військово-будівельні загони, які підпорядковані
Головному управлінню капітального будівництва та розквартирування
військ Міністерства оборони України, купують інвентарне медичне
майно за оптовими цінами через склади військових округів за
місцем роботи з оплатою його вартості безпосередньо загонами.
Заявки військовобудівельних загонів на табельне медичне майно
подаються і задовольняються військово-медичними відділами
військових округів за місцем роботи загонів.

Витратне медичне майно загонам видається безкоштовно.
Розрахунки за відпущене витратне медичне майно здійснюються
централізовано.

5.5.11. Якщо звертаються військовослужбовці-будівельники
військово-будівельних загонів у медичні пункти військових частин,
на базі яких чи для яких виконуються будівельні роботи, медичне
майно видається за рецептами (і для виконання призначень)
безкоштовно.

5.5.12. Ветеринарне майно (медикаменти, перев'язочні засоби
та ін.) для ветеринарного обслуговування тварин військових частин
відпускається безкоштовно; військовим сільскогосподарським
підприємствам, які утримуються на господарському розрахунку
(самоокупності), ветеринарне майно відпускається за плату, а
біологічні препарати, дезінфекційні, дезінсекційні та
дератизаційні засоби для проведення протиепізоотичних заходів -
безкоштовно.

5.5.13. Для військових частин інших відомств і міністерств
все ветеринарне майно, за необхідності, відпускається за плату.

5.5.14. Медикаменти і перев'язочні матеріали, які
застосовуються безпосередньо в установах військово-ветеринарної
служби для надання невідкладної допомоги при важких захворюваннях,
що загрожують життю тварин, а також біологічні препарати,
дезінфекційні засоби і медикаменти для проведення
протиепізоотичних заходів проти гострих інфекційних хвороб
відпускаються безкоштовно.

5.5.15. Зберігання матеріальних засобів при їх утриманні на
складах військових частин (з'єднань) забезпечується:

правильним улаштуванням, обладнанням, утриманням та
використанням складських приміщень і сховищ;

ретельним контролем кількості та якості матеріальних засобів,
що надійшли на зберігання у військову частину;

високим рівнем професійної підготовки
матеріально-відповідальних осіб і суворим дотриманням ними
встановлених вимог нормативних актів;

правильним розташуванням та складанням матеріальних засобів
при їх зберіганні;

створенням нормальних умов зберігання для кожного виду
матеріальних засобів;

регулярним проведенням профілактичних заходів боротьби з
комірними шкідниками;

постійним спостереженням за технічним та якісним станом
матеріальних засобів;

належною організацією загального і протипожежного захисту
складів, а також дотримання у них правил пожежної безпеки.

5.5.16. Для зберігання матеріальних засобів у військових
частинах (з'єднаннях) використовуються сховища і укриття.

Усі сховища повинні бути сухими, світлими та чистими, а їх
розміри - забезпечувати встановлений настановами та інструкціями
порядок розміщення матеріальних засобів і належний доступ до них
для огляду і повсякденної роботи.

5.5.17. Двері, вікна, дахи та стіни складських приміщень
повинні бути справними і забезпечувати захист, у тому числі і від
атмосферних опадів.

Вікна у складських приміщеннях повинні бути обладнані
гратами, а деякі, крім того,- суцільними зовнішніми чи внутрішніми
віконницями.

5.5.18. Для зручності складання, зберігання та видачі
матеріальних засобів і забезпечення схову складські приміщення
обладнуються стелажами, полицями, ящиками, шафами, піддонами,
контейнерами, настилами, столами, засобами механізації та іншими
пристосуваннями для догляду за матеріальними засобами, їх
сортування та відпускання.

5.5.19. Склади повинні знаходитись у постійній готовності для
видачі та приймання матеріальних засобів у строки, встановлені
спеціальними розпорядженнями.

З цією метою проводяться такі роботи:

для скорочення часу вантажно-розвантажувальних робіт
забезпечується їх повна механізація та виділяється потрібна
кількість особового складу;

забезпечується належний фронт вантажно-розвантажувальних
робіт шляхом обладнання достатньої кількості дверних та віконних
прорізів;

матеріальні засоби складаються на піддони та в контейнери
комплектно по підрозділах військової частини (з'єднання)
відповідно до черги їх завантажування (розвантажування);

робляться нахилені естакади з напрямними для переміщення на
роликах пакетів, піддонів, контейнерів, а також бочок та інших
ємкостей з пальним до місць їх завантаження (розвантаження) на
автотранспорт;

облаштовуються місця для зберігання матеріальних засобів,
завантажених у причепи;

асфальтуються площадки перед складами та споруджуються
під'їзні шляхи до них.

5.5.20. Розробка та вдосконалення технологічних схем
вантажно-розвантажувальних робіт на складах військової частини
(з'єднання) з застосуванням піддонів та контейнерів повинні
здійснюватись з урахуванням існуючого типажу та наявності на
складі вантажно-розвантажувальних механізмів і впровадження
передових методів роботи.

 

5.6. Порядок здавання матеріальних засобів на склади
військових округів (оперативних командувань, Центру) та
передавання їх іншим військовим частинам (з'єднанням)

5.6.1. Військові частини (з'єднання) за вказівкою відповідних
управлінь (служб, відділів) військових округів (оперативних
командувань) можуть здавати матеріальні засоби на склади
військових округів (оперативних командувань, Центру), а також
квартирно-експлуатаційним частинам районів (гарнізонів) і складам
відділів матеріальних фондів військових округів (оперативних
командувань) у випадках;

розформування військової частини (з'єднання);

зняття зазначених матеріальних засобів з постачання;

наявності у частині (з'єднанні) зайвих матеріальних засобів;

сезонної заміни майна.

Оформлення здавання матеріальних засобів здійснюється
відповідно до настанов щодо обліку матеріальних засобів у Збройних
Силах України.

5.6.2. Передача матеріальних засобів з однієї військової
частини в іншу здійснюється:

у межах одного і того ж з'єднання - на підставі наказу
(розпорядження) командира з'єднання та оформляється накладною
(чековою вимогою) чи актом технічного стану;

у військову частину іншого з'єднання - за нарядами
(розпорядженнями) відповідних управлінь (служб, відділів)
військових округів (оперативних командувань).

Передача матеріальних засобів з однієї авіаційно-технічної
частини в іншу в усіх випадках здійснюється за нарядами
(розпорядженнями) старших постачальних органів.

5.6.3. Передача казармено-житлового фонду, комунальних споруд
і квартирного майна військовою частиною (з'єднанням) іншим
частинам (з'єднанням) здійснюється через КЕЧ району (гарнізону) за
актами і описами із зазначенням у них стану будівель, споруд,
території і майна, що передаються.

Передача військовою частиною (з'єднанням) окремих приміщень
без дозволу начальника гарнізону (старшого морського начальника) і
оформлення у КЕЧ району (гарнізону) забороняється.

5.6.4. Передача підсобного господарства, а також його
продукції з однієї військової частини в іншу (повністю чи
частково) може бути здійснена тільки за наказом старшого командира
(начальника) із зазначенням, кому та що має бути передано.

Передача спеціальних споруд здійснюється аналогічно до
порядку, викладеного в пункті 5.6.2 цього Положення, з дозволу
командуючих видами Збройних Сил військових округів (оперативних
командувань), начальників центральних управлінь, у віданні яких
знаходяться спеціальні споруди.

5.6.5. Майно, яке передається з однієї військової частини в
іншу, має бути справним, комплектним, а при потребі і
законсервованим.

Якщо на майно, яке передається, заведено паспорти
(формуляри), то вони обов'язково передаються разом з майном. При
цьому паспорти (формуляри) повинні бути заповнені на дату
передачі.

5.6.6. Матеріальні засоби, які передаються іншим частинам чи
здаються на склади, повинні бути розсортовані за марками (групами,
видами, категоріями), приведені у порядок і, якщо вони підлягають
упакуванню, то упаковані.

Справне майно пакується окремо від несправного.

Комплектне майно комплектується та забезпечується паспортами
(формулярами).

Відповідальність за справність і комплектність військового
майна, що передається (здається), несе командир військової частини
і начальник відповідної служби.

5.6.7. Військові частини (з'єднання), що відправляють техніку
на ремонтні заводи, бази, майстерні та на склади, забезпечують її
пальним у кількостях, необхідних для проїзду до місця призначення.
Залишок пального після здачі техніки у ремонт заводу (базі,
майстерні, складу) передається за накладною.

Відремонтована техніка заправляється пальним на заводі до
повної ємкості наливних баків. Передача цього пального з технікою
оформляється чековою вимогою. Ремонтний завод (база, майстерня,
склад) один раз на квартал подає звіт про отримане пальне та про
його видачу на відремонтовану (видану) техніку в управління
(службу, відділ) пального та мастильних матеріалів оперативного
командування і на підставі цього звіту. заводу (базі, майстерні,
складу) відновлюються витрати пального.

5.6.8. Озброєння та техніка, змонтовані на автомобільному чи
танковому шасі, направляються у ремонтні органи чи на бази
(склади) зберігання тільки з технічно справними та комплектними
базовими машинами. Відповідальність за справність цього зразка
базових машин несе начальник роду військ (служб), якому вони
підпорядковані.

Готовність озброєння до відправки у ремонт перевіряє комісія,
призначена наказом командира з'єднання. Наслідки роботи комісії
оформлюються актом технічного стану базової машини чи базового
шасі та актом технічного стану змонтованого на ній озброєння.

 

5.7. Укладення договорів та угод про постачання, послуги та
розрахунки по них

5.7.1. Господарські взаємовідносини військової частини
(з'єднання) з підприємствами, незалежно від форм власності, та
фізичними особами щодо поставок та послуг оформляються договорами
(угодами).

5.7.2. Договори (угоди) на поставки і послуги, передбачені
планами господарської діяльності військової частини (з'єднання),
можуть бути укладені при наявності коштів на їх оплату за цінами,
встановленими угодою сторін на основі складеної постачальником та
перевіреної замовником калькуляції.

5.7.3. Проект договору (угоди) та всі додатки до нього
розробляються відповідними начальниками служб частини (з'єднання)
та подаються для підписання командиру частини (з'єднання).

5.7.4. До підписання усі договори (угоди) повинні попередньо
перевірятись начальником фінансової служби військової частини
(з'єднання) і юрисконсультом на відповідність їх чинному
законодавству, встановленим цінам та забезпеченості коштами.

Без візування начальника фінансової служби, юрисконсульта
(при його наявності) та без реєстрації, договори (угоди)
командиром частини (з'єднання) на підпис не приймаються.

Майно, щодо якого укладено договір (угоду), повинно
відповідати державним стандартам, зразкам, технічним умовам або
кресленням замовника.

Підписані командиром військової частини (з'єднання) договори
(угоди), пов'язані з витратами коштів, подаються у фінансову
службу військової частини (з'єднання), а копії їх - відповідним
службам, до компетенції яких належить предмет договору.

 

5.8. Заготівля матеріальних засобів з місцевих ресурсів

5.8.1. Військова частина (з'єднання) здійснює самостійні
заготівлі тих матеріальних засобів, які не видаються натурою у
порядку централізованого постачання або заготівля яких в окремих
випадках доручається частині (з'єднанню).

5.8.2. Перелік матеріальних засобів, що підлягають
самостійній заготівлі військовими частинами (з'єднаннями),
затверджується постачальними управліннями Міністерства оборони
України.

5.8.3. В окремих випадках, якщо частина (з'єднання),
враховуючи місцеві умови, не має можливості здійснити заготівлю,
яка їй доручена, вона повинна у строки, вказані відповідними
управліннями (службами, відділами) військового округу
(оперативного командування), подати донесення про неможливість
заготівлі та заявки на виділення цих матеріальних засобів натурою.

5.8.4. Матеріальні засоби, заготовлені військовою частиною
(з'єднанням), повинні бути своєчасно обліковані, показані у
звітності та зараховані довольчим органом на добовий рахунок цих
частин (з'єднань).

5.8.5. При заготівлі продовольства, у тому числі картоплі,
овочів і сіна, будівельних та інших матеріалів з місцевих
ресурсів, як виняток, дозволяється направляти військовослужбовців
транспорт для виконання роботи в організації та підприємства
незалежно від форм власності, надавати інші послуги, якщо це не
буде позначатись на боєздатності частини (з'єднання) і буде
відповідати чинному законодавству України. У таких випадках з
підприємствами, організаціями та установами укладаються договори
(угоди), а одержані матеріальні засоби та кошти зараховуються на
особовий та розрахунковий рахунок військової частини і
витрачаються військовою частиною встановленим порядком.

5.8.6. Підрозділи (взводи, роти, батальйони), які розташовані
окремо від військової частини, можуть самостійно заготовляти
продукцію, для чого їм цільовим призначенням виділяються потрібні
кошти.

5.8.7. Про витрати коштів, які виділені на заготівлю,
командир підрозділу складає звіт з доданням до нього рахунків та
інших документів, що підтверджують витрату коштів.

Звіт подається начальнику служби військової частини
(з'єднання), за розпорядженням якого виконувалась заготівля, і
після його затвердження є основою для оприбуткування матеріальних
засобів та для списування витрачених коштів.

 

5.9. Охорона навколишнього природного середовища

5.9.1. Заходи щодо охорони природного середовища мають
здійснюватись у всіх військових частинах, установах,
військово-навчальних закладах, організаціях і на підприємствах
Міністерства оборони України (надалі - у військах), виходячи з
конкретних умов у кожному військовому гарнізоні (містечку), згідно
з чинним природоохоронним законодавством України.

5.9.2. Для належної організації природоохоронної діяльності в
кожній військовій частині (підприємстві) повинні виконуватись такі
загальні для всіх заходи:

щорічно наказом по військовій частині (підприємству)
призначається комісія (нештатний інспектор) з питань охорони
природного середовища, яка здійснює контроль виконання вимог
природоохоронного законодавства і не рідше одного разу на квартал
проводить аналіз виконання природоохоронних заходів, намічає
заходи щодо усунення виявлених порушень природоохоронного
законодавства у військах;

проводиться інвентаризація всіх можливих (потенційних) джерел
забруднення навколишнього природного середовища і оформляється
журнал обліку цих джерел із зазначенням виду та кількості викидів,
скидів забруднюючих речовин, а також заходи, які проводяться і
плануються щодо зниження їх впливу на природне середовище;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.