Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 2 страницаплан бойової підготовки та завдання командування, пов'язані з
використанням озброєння та техніки;

наявність і технічний стан озброєння та техніки;

потреба у ресурсах (моторесурсах) для забезпечення планів
бойової підготовки і господарських заходів;

встановлені річні (місячні) норми витрат ресурсів
(моторесурсів) на техніку;

запас ресурсів (моторесурсів) техніки щодо чергового ремонту;

встановлений ліміт витрат пального, спеціальних рідин та
експлуатаційних матеріалів.

4.3.5. У річних (місячних) планах експлуатації і ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки зазначаються: найменування
техніки, марки машин та їх кількість, заплановані витрати ресурсів
(моторесурсів) щодо груп техніки (машин) і всієї частини
(з'єднання), потреба технічного обслуговування та ремонту, дані
обліку технічних обслуговувань і ремонтів озброєння, бойової та
іншої техніки.

Крім того, у плані зазначаються основні заходи щодо
експлуатації озброєння і техніки, напрями підтримання їх у
постійній бойовій готовності.

4.3.6. На основі місячних планів експлуатації і ремонту
озброєння та техніки розробляються плани - графіки технічного
обслуговування.

4.3.7. Річні й місячні плани експлуатації і ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки уточнюються при зміні планів
бойової підготовки чи інших вихідних даних.

Затверджені річні і місячні плани є основними документами для
витребування запасних частин, приладдя, майна, пального та
мастильних матеріалів і їх витрати у межах встановлених річних
(квартальних) лімітів, а також видачі завдань ремонтним частинам
(підрозділам).

 

4.4. Річний і місячні плани централізованого перевезення
матеріальних засобів гарнізону (з'єднання)

4.4.1. Річний план централізованого перевезення матеріальних
засобів розробляється у гарнізоні (з'єднанні).

Вихідними відомостями для його розробки є:

заходи щодо забезпечення окремих етапів бойової підготовки;

заявки служб і військових частин на перевезення вантажів;

відомості про наявність, технічний стан і можливості
транспорту перевезення;

установлені норми витрат моторесурсів і пального;

нормативи для розрахунків і планування перевезення.

На основі річного плану розробляється план централізованого
перевезення матеріальних засобів на місяць.

4.4.2. План централізованого перевезення матеріальних засобів
розробляється і підписується заступником начальника гарнізону з
питань тилу (заступником командира з'єднання з тилу) і
затверджується начальником гарнізону (командиром з'єднання).

4.4.3. У плані централізованого перевезення матеріальних
засобів зазначається: кому перевозяться вантажі, їх найменування,
кількість і маса, потрібна кількість транспортних засобів по видах
(вантажних автомобілів, авторефрижераторів, хлібних автомобілів,
автоцистерн для пального, причепів і т.д.); від кого виділяється
автотранспорт (від яких військових частин, установ,
військово-навчальних закладів), місце завантаження та час прибуття
автотранспорту, маршрут, відстань, кількість рейсів, строк
виконання перевезення та відповідальний за перевезення.

4.4.4. Витяги з річних і місячних планів централізованого
перевезення разом з графіком виділення експедиторів направляються
військовим частинам для виконання відповідно за 20 і 7 днів до
початку запланованого періоду.

 

4.5. Річний план контрольно-ревізійної роботи з'єднання

4.5.1. Річний план контрольно-ревізійної роботи з'єднання
розробляється заступником командира з'єднання з тилу за участю
інших заступників командира та начальників родів військ і служб,
підписується начальником штабу та заступником командира з'єднання
з тилу і затверджується командиром з'єднання.

4.5.2. У річному плані контрольно-ревізійної роботи
вказуються: завдання контрольно-ревізійної роботи, перелік частин
і служб, у яких передбачено проведення інвентаризації матеріальних
засобів, перевірок господарської діяльності та документальних
ревізій, їх обсяг, час і відповідальні виконавці.

 

4.6. Місячні плани роботи заступників командира та
начальників служб частини (з'єднання)

4.6.1. З метою конкретизації, своєчасного та якісного
виконання заходів, передбачених річними планами, а також виконання
завдань раптового виникнення заступники командира частини
(з'єднання) з тилу, з технічної частини і з озброєння (з
інженерно-авіаційної служби), а також начальники всіх служб
розробляють місячні плани роботи на кожний наступний місяць.

4.6.2. Вихідними відомостями для розробки місячних планів
роботи є:

завдання бойової та гуманітарної підготовки на наступний
місяць;

заходи річного господарського плану, річних планів
експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки,
річного плану економічної роботи і річного плану
контрольно-ревізійної роботи, передбачені на наступний місяць;

вказівки начальників служб вищого штабу та безпосереднього
командира (начальника);

наслідки перевірок стану, збереження та експлуатації
озброєння, техніки і майна;

дані про виконання планів робіт минулого місяця;

додаткові заходи, не включені у річні плани, необхідність
виконання яких виникла після затвердження річних планів.

4.6.3. У місячних планах роботи заходи, передбачені річними
планами, деталізуються із зазначенням обсягу чи вартості робіт,
потреби у робочій силі, транспорту, матеріальних засобів та
коштів, джерел для забезпечення цієї потреби та розподіляються
конкретним виконавцям.

Місячні плани узгоджують з начальником штабу, іншими
заступниками командира, а в частині фінансування - з начальником
фінансової служби та затверджуються безпосереднім начальником.

4.6.4. У плани роботи заступників командира частини
(з'єднання) включаються заходи, які виконуються ними особисто чи
проводяться підпорядкованими службами під їх керівництвом, а
також штабом частини (з'єднання) за участю заступників командира.

4.6.5. Начальники служб розробляють місячні плани своїх
служб. У них докладно відображаються роботи, що виконуються цими
службами, питання навчання особового складу та контролю за
діяльністю підпорядкованих служб та підрозділів (частин).

4.6.6. Основним змістом місячних планів є:

забезпечення завдань бойової підготовки та виховної роботи
частини (з'єднання);

заходи щодо витребування, отримання, обліку, зберігання,
видачі та експлуатації матеріальних засобів;

контроль за наявністю, якісним станом та збереженням
матеріальних засобів;

будівництво, удосконалення матеріально-технічної бази;

заходи щодо догляду, збереження, ремонту техніки та інші
питання.

4.6.7. Начальники служб частини (з'єднання) затверджені
місячні плани доводять до кожного виконавця, організують та
контролюють виконання вказаних у планах заходів.

 

4.7. Місячні та добові плани перевезення матеріальних засобів
автомобільним транспортом частини (з'єднання)

4.7.1. Планування перевезення автомобільним транспортом
частини (з'єднання) полягає у визначенні кількості автотранспорту,
необхідного для перевезення матеріальних засобів, та розподілу
його по об'єктах перевезення згідно з прийнятим рішенням. При
цьому враховується терміновість доставки, кількість та маса
вантажу, що перевозиться, відстань перевезення, наявність
придатних до експлуатації автомобілів, причепів та засобів
механізації вантажно-розвантажувальних робіт, стан маршрутів
руху та інші питання.

4.7.2. Планування перевезення автомобільним транспортом у
військовій частині (з'єднанні) проводиться на місяць та добу.

Вихідними відомостями для планування перевезення матеріальних
засобів автомобільним транспортом є:

вказівки командира частини (з'єднання) та вищого в порядку
підпорядкованості заступника командира (командуючого) з тилу;

заходи річного господарського плану;

заявки начальників служб та командирів підрозділів (частин)
на перевезення;

обсяг централізованого перевезення матеріальних засобів
підрозділам та частинам на місяць, передбачений планом;

зведені відомості про наявність, технічний стан,
вантажопідйомність та зайнятість автотранспорту перевезення;

встановлені норми витрат моторесурсів та пального;

стан шляхів та відомості про найбільш раціональні маршрути
руху;

наявність та стан засобів механізації
вантажно-розвантажувальних робіт;

відомість про залучення автотранспорту частини (з'єднання)
для виконання перевезення згідно з планом старшого начальника;

пора року та стан погоди;

нормативи для розрахунків та планування перевезення
автомобільним транспортом.

4.7.3. На основі одержаних вихідних відомостей заступник
командира частини з тилу (начальник організаційно-планового
відділення з'єднання) визначає кількість автомобілів та причепів,
необхідних для перевезення вантажів, і розробляє місячний план
перевезення матеріальних засобів автомобільним транспортом.

Форми місячного та добового планів перевезення матеріальних
засобів наведені у додатках N 3 та N 4.

Плани перевезення матеріальних засобів розробляються та
підписуються у з'єднанні - начальником організаційно-планового
відділення, у частині - заступником командира частини з тилу і
затверджуються, відповідно, заступником командира з'єднання з тилу
та командиром частини.

4.7.4. Після затвердження місячного та добового планів
перевезення матеріальних засобів їх копії передаються командиру
частини (тилового забезпечення) - для виконання та заступнику
командира з технічної частини - для складання плану експлуатації і
ремонту автомобільної техніки.

Крім того, заступник командира частини з тилу (начальник
організаційно-планового відділення з'єднання) інформує заявників
про порядок та строки виконання перевезення.

4.7.5. Згідно з планом перевезення матеріальних засобів
начальники служб - заявники віддають розпорядження підлеглим про
підготовку до відправки (прийому) матеріальних засобів та
оформлення необхідних облікових документів.

4.7.6. У авіаційно-технічній частині план перевезення
матеріальних засобів автомобільним транспортом розробляється та
підписується начальником штабу частини і затверджується командиром
авіаційно-технічної частини.

 

4.8. Місячні виробничі плани ремонтної частини (підрозділу,
майстерні) з'єднання (частини)

4.8.1. Місячні виробничі плани ремонтної частини (підрозділу,
майстерні) розробляються її командиром (начальником) та
затверджуються відповідним заступником командира з'єднання
(частини) з технічної частини, з озброєння (інженерно-авіаційної
служби) чи начальником роду військ (служби).

У авіаційно-технічній частині виробничий план автомобільної
майстерні розробляється начальником автомобільної та
електрогазової служби і затверджується командиром частини.

4.8.2. У місячному виробничому плані ремонтної частини
(підрозділу, майстерні) вказуються: назва озброєння та техніки, що
підлягають ремонту, їх кількість, характер, обсяг та строки
виконання робіт.

4.8.3. Вихідними відомостями для розробки виробничих планів
є:

витяг із місячних планів експлуатації та ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки з'єднання (частини);

аналіз виконання частиною (підрозділом, майстернею) плану
ремонту у минулому місяці;

норми виробітку, виходячи зі стану виробничого обладнання,
чисельності та кваліфікації особового складу ремонтної частини
(підрозділу, майстерні).

 

4.9. План проведення парко-господарського дня

4.9.1. План проведення парко-господарського дня розробляється
штабом частини разом із заступником командира частини,
начальниками родів військ та служб (додаток N 5).

Вихідними відомостями для розробки плану проведення
парко-господарського дня є:

вказівки командира частини та старших командирів
(начальників);

місячні плани експлуатації та ремонту озброєння, бойової та
іншої техніки, а також строки проведення планових і сезонних
обслуговувань, встановлених відповідними наказами, настановами та
інструкціями;

результати оглядів та перевірок посадовими особами озброєння,
бойової та іншої техніки і фактичної потреби їх обслуговування:

підсумки раніше проведених парко-господарських днів та робіт
з обслуговування озброєння і техніки;

заявки командирів підрозділів на необхідні роботи з ремонту
озброєння та техніки;

умови експлуатації та збереження машин в частині;

заплановані господарські заходи.

4.9.2. У плані проведення парко-господарського дня
зазначаються: назви робіт (заходів) та час їх виконання; у яких
підрозділах проводяться роботи (об'єкти, місця роботи); залучені
сили та засоби (кількість особового складу, виділеного для робіт,
та матеріально-технічне забезпечення намічених заходів); посадові
особи, відповідальні за виконання робіт і контроль за роботою;
відмітка про виконання.

У плані відображаються також створення спеціальних постів та
спеціалізованих бригад, виділених з підрозділів технічного
обслуговування і ремонту, призначених для забезпечення якісного
виконання робіт у парку.

4.9.3. У плані проведення парко-господарського дня
передбачається виконання таких основних заходів:

огляд посадовими особами стану всіх видів озброєння, техніки
та майна;

виконання екіпажами, обслугами, водіями та фахівцями планових
робіт щодо обслуговування озброєння і техніки, а також ліквідації
виявлених на них несправностей;

перевірка стану та обслуговування джерел і споживачів
електроенергії (акумуляторних батарей, генераторів, стартерів,
електроприладів, радіостанцій, контрольно-вимірювальних приладів,
електростанцій та агрегатів живлення, діелектричних засобів
захисту);

перевірка роботи та обслуговування озброєння, стабілізаторів,
боєприпасів, засобів зв'язку, засобів захисту, протипожежного
обладнання, приладів нічного бачення та огляду балонів високого
тиску;

обслуговування засобів евакуації, рухомих ремонтних засобів,
верстатного, силового та іншого обладнання;

перевірка наявності, доукомплектування та обслуговування ЗІП;

обслуговування вантажно-розвантажувальних механізмів, засобів
освітлення та сигналізації;

ремонт та обладнання під'їзних шляхів, огорожі, елементів
парку, прибирання території парку та паркових приміщень;

огляд та дообладнання навчально-матеріальної бази (класів,
полігонів, стрільбищ, автодромів, танкодромів та інших об'єктів);

перевірка наявності та якості пального у баках машин і на
складах, справності засобів зберігання та перекачування пального;

ремонт меблів, обладнання та спорядження казарми,
солдатського обмундирування та взуття;

прибирання та благоустрій території військового містечка,
приміщень казарм, об'єктів навчально-матеріальної бази, їдалень,
складів, майстерень, лазень, об'єктів підсобного господарства,
очищення від снігу території частини та інші роботи.

4.9.4. Всі заходи парко-господарського дня групуються у плані
за розділами. Такими розділами можуть бути: організаційні та
соціально-психологічні заходи; перевірка, обслуговування та ремонт
озброєння, техніки і майна; обладнання та удосконалення
навчально-матеріальної бази бойової підготовки; господарські
роботи; прибирання робочих місць та підбиття підсумків
парко-господарського дня.

 

Розроблений та підписаний начальником штабу план проведення
чергового парко-господарського дня затверджується командиром
частини.

Витяги із затвердженого плану доводяться штабом частини до
заступників командира, начальників родів військ та служб частини і
командирів підрозділів.

4.9.5. На підставі витягів з плану проведення
парко-господарського дня частини командири батальйонів
(дивізіонів) та рот (батарей) складають плани проведення
парко-господарського дня в своїх підрозділах.

Екіпажам, обслузі та водіям їхні безпосередні командири
ставлять конкретні завдання напередодні проведення
парко-господарського дня.

 

4.10. Річний план економічної роботи частини (з'єднання)

4.10.1. З метою виконання заходів по економії матеріальних
засобів і коштів, а також повного використання можливостей
військового (корабельного) господарства в частині (з'єднанні)
всіма службами розробляється річний план економічної роботи
(додаток N 6).

4.10.2. Вихідними даними для його розробки є:

план бойової і гуманітарної підготовки;

річний господарський план;

плани експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої
техніки;

заходи щодо обладнання та удосконалення
навчально-матеріальної бази бойової підготовки;

план перевезення матеріальних засобів;

річний фінансовий кошторис військової частини;

кошторис грошового фонду військової частини та кошторис
підсобного господарства.

4.10.3. Річний план економічної роботи з'єднання
розробляється на основі річних планів економічної роботи
військових частин та заходів, які проводяться службами з'єднання.

 

4.11. Плани забезпечення окремих заходів частини (з'єднання)

4.11.1. У частині (з'єднанні) розробляються також плани
забезпечення окремих етапів бойової та виховної роботи, виконання
найбільш важливих господарських заходів, які мають періодичний або
сезонний (разовий) характер, а також деяких робіт, включених у
річний господарський план, але які потребують виконання більш
детальних обгрунтованих розрахунків.

Ці плани можуть стосуватися тільки однієї служби або
охоплювати роботу декількох служб.

4.11.2. Часткові плани, що стосуються роботи однієї служби,
розробляються начальником даної служби та затверджуються його
безпосереднім начальником.

Плани, що охоплюють роботу декількох служб, підпорядкованих
різним начальникам, а також плани робіт, пов'язаних з залученням
особового складу підрозділів, розробляються відповідними
заступниками командира частини (з'єднання), підписуються
начальником штабу та затверджуються командиром частини
(з'єднання).

4.11.3. У частині (з'єднанні) можуть розроблятися такі плани
забезпечення заходів: обладнання (дообладнання)
навчально-матеріальної бази бойової підготовки та виховної роботи;
прийому та забезпечення молодого поповнення; забезпечення солдатів
(матросів) та сержантів (старшин), звільнених у запас; підготовки
до виходу в навчальні центри (табори); матеріального, технічного,
медичного та інших видів забезпечення на навчанні; підготовки
військового господарства до роботи у зимових умовах; забезпечення
заготівлі картоплі, овочів, палива та інших матеріальних засобів;
будівельних і ремонтних робіт, які виконуються господарським
способом, та інші плани.

4.11.4. У часткових планах, як правило, зазначаються: назва
заходів, обсяги робіт та строки їх виконання; потреба у
матеріальних засобах та коштах, транспорті і робочій силі, а також
за рахунок яких джерел ці потреби забезпечуються; особи,
відповідальні за виконання намічених заходів.

План повинен мати графу для поміток про виконання заходів
(робіт).

4.11.5. Виконання планів здійснюється виконавцями робіт, а
контроль за своєчасністю, повнотою та якістю робіт - їх
безпосередніми начальниками.

Кожний начальник, який затверджує план на наступний період,
зобов'язаний перевірити виконання планів минулого періоду.

Якщо намічені заходи з якоїсь причини не виконуються,
виконавець повинен доповісти про це своєму безпосередньому
начальнику та отримати від нього необхідну допомогу.

 

5. Організація матеріального, технічного, медичного,
ветеринарного, торговельно-побутового,
квартирно-експлуатаційного та фінансового
забезпечення військових частин (з'єднань)

 

5.1. Порядок забезпечення військових частин (з'єднань)
матеріальними засобами

5.1.1. Забезпечення військових частин і з'єднань
матеріальними засобами (крім квартирного майна) здійснюється за
схемою: постачальні управління Центру - військовий округ
(оперативне командування, Військово-Морські Сили) - об'єднання
(флотилія) - з'єднання (військово-морська база, з'єднання) -
військова частина (корабель) - підрозділи (бойові частини,
служби) - солдат (матрос).

Забезпечення пальним, продовольством здійснюється за схемою:
постачальне управління Центру - військовий округ (оперативне
командування) - склад - частина за територіальним принципом.

5.1.2. Забезпечення військових частин квартирним майном
здійснюється за схемою - постачальне управління Центру -
оперативне командування - квартирно-експлуатаційна частина району
(гарнізону) - військова частина.

Забезпечення кораблів (військових частин Військово-Морських
Сил) квартирним майном здійснюється за схемою: постачальне
управління Центру - ВМС (морська інженерна служба флоту) -
військово-морська база (морська інженерна служба бази) - з'єднання
(берегова чи плавуча база) - корабель (військова частина).

Забезпечення твердим паливом у Військово-Морських Силах
України здійснюється за схемою: постачальне управління Центру -
ВМС (паливний відділ, відділ тилу флоту) - військово-морська база
(паливний відділ бази) - з'єднання (берегова чи плавуча база) -
корабель (військова частина).

5.1.3. Порядок забезпечення військових частин (з'єднань)
спеціальними видами палива визначається окремими положеннями.

5.1.4. Забезпечення арсеналів, складів, баз та інших установ
центрального підпорядкування матеріальними засобами (крім
виробничих матеріалів та устаткування, належного їм за табелями
і нормами, здійснюється військовими округами*, Військово-Морськими
Силами, на території яких вони дислокуються, нарівні з частинами
(з'єднаннями), які входять у склад військових округів,
Військово-Морських Сил України.

_______________
* Під військовими округами надалі треба розуміти оперативні
командування.

 

Виробничими матеріалами та устаткуванням ці арсенали, склади,
бази та інші установи забезпечуються постачальними управліннями
Міністерства оборони України.

5.1.5. Військові частини (підрозділи), підпорядковані
військовим округам, за розпорядженням управлінь (служб, відділів)
військових округів можуть прикріплятися на забезпечення до однієї
з найближчих військових частин, які ведуть самостійно військове
господарство. У цьому випадку відповідні управління (служби,
відділи) військових округів повинні визначати потребу в
матеріальних засобах і здійснювати їх видачу військовим частинам,
враховуючи потреби прикріплених до неї частин (підрозділів).

5.1.6. Право зарахування на забезпечення підрозділів, окремих
команд і військовослужбовців, що прибувають у гарнізон, в одну
із військових частин, надається начальнику тилу гарнізону.

5.1.7. Військові частини, окремі батальйони, які входять у
склад з'єднань, наказом командира з'єднання можуть прикріплятись
на всі види забезпечення до найближчої частини з'єднання, яка веде
самостійно військове господарство.

У цих випадках господарчий апарат прикріплених на
забезпечення частин використовується на роботі у частинах, до яких
вони прикріплені.

5.1.8. При переведенні військових частин (з'єднань) з одного
військового округу в інший відповідні управління (служби, відділи)
військових округів повинні видавати цим частинам (з'єднанням)
атестати, які будуть основними документами, що дають право
зарахування на забезпечення на новому місці дислокації. Частинам,
які вибувають, але стоять на забезпеченні у з'єднаннях чи при
інших частинах, атестати видаються цими з'єднаннями (частинами).
Копії атестатів надсилаються у відповідні управління (служби,
відділи) військових округів.

В атестатах на будь-який вид матеріальних засобів, що
вибувають з військовою частиною (з'єднанням), записується
кількість цих засобів, які наявні на день вибуття.

Перед вибуттям військової частини (з'єднання) вона
дозабезпечується усім належним до встановлених норм, а стосовно
речового майна - до кінця того півріччя, в якому вони вибувають.

5.1.9. Військова частина (з'єднання), що прибуває у склад
військового округу, повинна подати у відповідні управління, служби
(відділи) атестати про забезпечення матеріальними засобами, які
були видані управліннями (службами, відділами) військового округу
з колишнього місця її дислокації. Щодо квартирного забезпечення -
у квартирно-експлуатаційну частину району (гарнізону) за новим
місцем дислокації.

Начальники управлінь (служб, відділів) військового округу при
зарахуванні на забезпечення повинні перевірити у штабі наявність
наказу (директиви) про включення цієї частини (з'єднання) до
складу військового округу чи зарахування її тільки на тимчасове
забезпечення.

5.1.10. Основою для зарахування на забезпечення військових
частин і з'єднань, які передислоковуються (перебазовуються) з
одного пункту в інший, є:

наказ (директива) командування про передислокацію
(перебазування);

атестати, видані вищим, в порядку підпорядкованості, органом
з колишнього місця дислокації (базування);

копії останніх звітів, завірених вищими органами.

Основою для зарахування на забезпечення підрозділів, окремих
команд та окремих військовослужбовців є атестат і документ про
відрядження.

5.1.11. Заново сформовані частини зараховуються на усі види
забезпечення на основі директиви командування про їх формування та
атестатів, які видаються тими, хто займається формуванням.

5.1.12. При переміщенні військової частини (з'єднання) у
межах одного військового округу атестати про забезпечення
матеріальними засобами видаються:

військовим частинам - при вибуванні її до складу іншого
з'єднання чи при знятті з забезпечення у з'єднанні та прикріпленні
на забезпечення до складів військових округів (територіальних
центрів забезпечення пальним);

авіаційним чи іншим частинам ВПС, військ ППО та авіації ВМС -
при знятті їх з забезпечення у авіаційно-технічних частинах;

береговим частинам (з'єднанням), які вибувають з однієї
військово-морської бази на іншу у межах флоту.

5.1.13. Військові частини (підрозділи), команди, які
перевозяться у складі ешелонів, забезпечуються продовольством
через військово-продовольчі пункти на залізницях.

Перед відправкою ешелони комплектуються польовими кухнями та
іншим майном за встановленими нормами, а також запасом
продовольства на період руху і вивантаження на 3 доби.

При перебуванні ешелону у дорозі менше трьох діб підрозділам
(командам) польові кухні не видаються.

Особовий склад у цьому випадку забезпечується сухим пайком чи
гарячою їжею через їдальні військово-продовольчих пунктів.

При перевезенні повітряним транспортом військовослужбовці
забезпечуються сухим пайком чи продовольчо-дорожніми коштами.

5.1.14. Гаряча їжа в ешелоні з кухнями готується за єдиною
розкладкою, складеною заступником начальника військового ешелону з
постачання разом з лікарем та затвердженою начальником ешелону.

Їжа повинна готуватись з урахуванням тривалої зупинки
ешелону. Дані про такі зупинки начальник ешелону отримує від
військових комендантів і начальників станцій.

Видача гарячої їжі в ешелоні проводиться не менше двох разів
на добу.

Для запобігання пожежі категорично забороняється використання
рідкого палива утопках польових кухонь військових ешелонів.

5.1.15. Ешелонам, які не мають польових кухонь, гаряча їжа
видається не менше одного разу на добу через їдальні
військово-продовольчих пунктів.

У цьому випадку на приготування гарячої їжі витрачається 50%
добової норми пайка, а замість другої частини пайка особовому
складу ешелону видається сухий пайок із розрахунку один пайок на
двох військовослужбовців.

Для отримання гарячої їжі (продовольства) під час руху
начальник ешелону подає через військових комендантів заявки з
урахуванням отримання її у пунктах забезпечення (не пізніше ніж за
60 годин до прибуття ешелону). В заявці вказується номер ешелону
та кількість необхідних обідів (продовольства).

5.1.16. Видача ешелонові гарячої їжі військово-продовольчими
пунктами може здійснюватися:

у їдальнях військово-продовольчих пунктів;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.