Здавалка
Главная | Обратная связь

ЖАНРОВЕ ВТІЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСИ ЛУГАНЩИНИ)Актуальність дослідження.У розвинених європейських країнах журналістське розслідування давно стало невід’ємною складовою демократичного суспільства. З одного боку журналісти повідомляють суспільство про проблеми, які викликають гострий інтерес, про причини їх появи. З іншого боку кожне якісне журналістське розслідування має викликати резонанс. Таким чином розслідувальна журналістика набуває статусу „стабілізатора”.

Україна не так давно стала на шлях демократії, але на її теренах вже робляться перші кроки як в журналістиці загалом, так і в розслідувальній журналістиці зокрема. Журналістське розслідування в класичному його варіанті не є досить поширеним. Вивчення регіональних журналістських розслідувань розкриває нові боки української розслідувальної журналістики.

Мета статті –проаналізувати публікації, які найбільше відповідають критеріям журналістського розслідування.

Основними завданнями наукового пошуку є: 1) визначення поняття „журналістське розслідування”; 3) аналіз жанрів журналістського розслідування; 4) з’ясування проблем і тематики журналістських розслідувань Луганщини.

Об’єктомдослідженняє журналістські розслідування за 2008 – 2009 роки в обласних та регіональних ЗМІ Луганщини.

Предметомдослідженняє жанрове втілення журналістського розслідування в пресі Луганщини, проблематика розслідувань.

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці Олександра Тертичного [7], Олександра Глушко [2], Марини Шостак [3], Жака Мурікана [4]; роботи наукових колективів, такі як „Журналістське розслідування: навчальний посібник для початківців” за загальною редакцією Олександра Хоменка [1], „Основы ведения журналистского расследования” [8], „Журналістські розслідування на Луганщині (2008-2009): звіт за результатами громадського моніторингу” [6], „Журналістське розслідування: Матеріали семінару” [5].

Науковці по різному трактують поняття журналістське розслідування. Американський журналіст, заступник редактора-розпорядника газети „Ньюсдей” Роберт Грін дає таке визначення: „Це журналістський матеріал, побудований, як правило, на власній роботі та ініціативі, на важливу тему, яку окремі особи та організації воліли б залишити у таємниці. Три головних елементи: журналіст провадить розслідування, якого ще ніхто не провадив; тема матеріалу досить важлива для читача чи глядача; інші намагаються приховати порушені у розслідуванні факти від громадськості” [1, c. 8].О. Глушко пояснює, що журналістське розслідування – це жанр аналітичної публіцистики, мета якого виявити потаємні пружини гострих суспільних проблем, справжні причини існування яких старанно приховуються від широкої громадськості владними, політичними та іншими впливовими колами. Факти, вчинки і поведінка людей, колізії, що виникають між ними – є складовими, на підставі яких журналіст вибудовує власну концепцію досліджуваного явища, його природу та умови існування. За формою реалізації авторського задуму журналістське розслідування – складний, синтетичний жанр, у якому можуть бути використані елементи проблемної статті, памфлету, нарису, фейлетону, репортажу, рецензії, а також документи, листування, протоколи, угоди, архівні, статистичні дані [2].

Таким чином, журналістське розслідування можна вважати найскладнішим жанром журналістики. До його проведення необхідно готуватися заздалегідь.

Журналістське розслідування як окремий жанр має свої підвиди. Різні дослідники по-різному визначають їх.

Автор розвідки „Журналістське розслідування” Марина Шостак [3] за формою авторської реалізації матеріалу поділяє журналістське розслідування на такі три своєрідні жанрові підвиди: розслідування-репортаж, розслідування-панораму й розслідування-статтю. Аналізуючи природу журналістського розслідування, Жак Мурікан [4] розрізняє такі його форми: розслідування навколо події; розслідування навколо пригод, тобто наближене до поліцейського; розслідування журнального типу, яке може базуватися „лише на схожості певних подій”; дослідницькі розслідування, за яких нерідко „робота відбувається” в атмосфері напруження, ворожості й дезінформації; розслідування-портрет, коли журналістові доводиться вивчати характер, вчинки, поведінку певної особистості; а також розслідування-документ або есе – це коли автор, витративши чимало часу і коштів на вивчення якоїсь проблеми, видає свій твір окремою книгою.

На думку французького теоретика сучасних мас-медіа Брюно Пфейфера, оптимальні жанри журналістського розслідування – це розслідування на актуальні теми, об'єктом яких є в основному місцеві або регіональні події та розслідування на людські теми (про особу, про таємничі факти, зокрема кримінал, про роботу окремих установ тощо). [5, с. 16].

Журналістське розслідування можна провести на будь-яку тему. Але існує коло питань, яке постійно турбує суспільство – це політика, економіка, прояви корупції, екологічні та соціально-побутові події та злочини, історичні таємниці.

На наш погляд, найбільш доцільну класифікацію пропонує російський дослідник О. Тертичний. Він виділив такі види журналістських розслідувань:

- розслідування політичних злочинів;

- розслідування економічних злочинів;

- розслідування корупції;

- розслідування злочинів у сфері екології;

- розслідування історичних таємниць;

- розслідування соціально-побутових злочинів.

Ця класифікація найбільш повно відображає об’єкт дійсності, який розслідує журналіст. Саме її ми візьмемо за основу своєї роботи.

Специфіка регіональних ЗМІ зумовлює те, що журналіст пише „усе про все”. Тобто не у всіх редакціях журналіст постійно задіяний в одній сфері життя, наприклад, в політиці чи в культурі. Таким чином йому постійно треба міняти сферу спеціалізації. З одного боку журналіст стає всебічно освіченим – і це добре, а з іншого він не має змого глибше писати про ту чи іншу тему. А однією із специфік журналістського розслідування є саме довготривала робота над однією темою.

У Луганську жанр журналістського розслідування не є поширеним. На це впливає декілька факторів, які унеможливлюють проведення якісного розслідування. „По-перше, журналісти в умовах обмеженого часу та браку відповідного фінансування не можуть присвячувати належної уваги системному вивченню виключно однієї суспільної проблеми. По-друге, редакційна політика переважної більшості луганських медіа не передбачає прямої підтримки журналістських розслідувань з огляду на фінансову та часову витратність їх проведення. По-третє, на сьогодні не відпрацьовані механізми захисту прав журналістів-інвестигейторів” [6, с. 6].

Ці момент стають перешкодою для проведення якісного журналістського розслідування і тій невеличкій когорті луганських журналістів, які не бояться говорити про проблеми нашої області в голос.

Для того, щоб виявити і систематизувати журналістські розслідування Луганщини, Східним центром громадських ініціатив був проведен моніторинг Луганських ЗМІ, за результатами якого було відібрано ТОП-10 журналістських розслідувань з обласних ЗМІ, ТОП-5 зі ЗМІ районного значення та ТОП-3 журналістських розслідувань електронних ЗМІ. Ці журналістські розслідування ми і будемо досліджувати.

Розслідування політичних злочинів та історичних таємниць у пресі Луганщини не було знайдено, але ми можемо говорити про негаразди в сфері політики. Тому відібрані журналістські розслідування ми поділила на п’ять груп (Додаток А):

· розслідування в сфері екології;

· розслідування корупції;

· розслідування соціально-побутових негараздів;

· розслідування економічних злочинів;

· розслідування в політичній сфері.

Дамо визначення кожному з видів розслідування.

Розслідування в сфері екології. О. Тертичний дуже влучно пояснює, що таке „екологічний злочин” [7] : „Цим поняттям можна охарактеризувати дії людей, результатом яких стає руйнування середовища, яке дає людству можливість нормально існувати”. Також він зазначає, що „журналістика – один з важливих засобів протидії людства екологічному самогубству.

Розслідування корупції. Основна роль ЗМІ в боротьбі з корупцією – розкривати суспільству факти і таємні механізми корупції за допомогою журналістських розслідувань, при цьому позбавляти її сприятливих умов розвитку, і давати суспільству надію, що покарання – хоча б, гласність – невідворотно. Для повноцінної і всебічної боротьби з корупцією ЗМІ повинні стати самостійною і сильною „четвертою владою” [8, с. 75].

Розслідування на тему корупції є найбільш складними, бо „факти корупції є неочевидними, важко визначити жертву корупції, корупціонери добре озброєні для самозахисту” [1, с. 65].

Журналіст повинен добре розумітися на предметі розслідування. Треба вивчити законодавчу базу: яким чином законодавство трактує корупцію, які шляхи запобігання її, які є обмеження на доступ до інформації. В Україні базовим з регулювання цих та інших питань є Закон України „Про боротьбу з корупцією”. Також на території нашої держави діють такі міжнародно-правові договори, як Цивільна Конвенція про боротьбу з корупцією від 16.03.2005. Була ратифікована Кримінальна Конвенція про боротьбу з корупцією від 18.10.2006, але вона ще не набула чинності.

Як бачимо, проводити розслідування корупції справа не з легких. Для того щоб розслідування справді було якісним, журналіст повинен обов’язково розкрити ряд питань: „1) виявити конкретних учасників корупційного діяння; 2) описати його механізм; 3) з’ясувати мотиви, які спонукали учасників кримінальної ситуації здійснити злочин; 4) виявити соціальні причини корупції; 5) спрогнозувати можливі наслідки розвитку кримінальної ситуації” [7].

Саме ці питання повинні бути тим скелетом, на який буде нарощуватися всі факти, цифри, свідчення.

Розслідування соціально-побутових негараздів. Олександер Тертичний зазначає, що такий тип злочинів здійснюється на ґрунті людських взаємин в буденному житті, поза виконанням службових обов’язків та професійної діяльності [7]. Як приклади, науковець сюди відносить самогубства, вбивства членів родини і таке інше.

На наш погляд, цю категорію треба розширити, дати більш об’ємне визначення саме цього виду журналістського розслідування. Дуже важливе тут навіть формулювання. Якщо перекладати дослівно з російської мови у О.Тертичного ця категорія є, саме, соціально – побутовим злочином. Ми більш схильна називати цей вид - розслідування соціально – побутових негараздів.

Треба розуміти, що побут - це сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Тому ця сфера може охоплювати людські взаємини не тільки в сім'ї, а й на роботі. Що ми маємо на увазі, це можуть бути взаємини, наприклад, між громадою або приватною особою і комунальним підприємством, місцевою владою, приватними підприємцем і тому подібне. Приводом суперечок може бути не виконання обов’язків тією чи іншою стороною, незаконні дії.

Таким чином, розслідування соціально – побутових негараздів – це розслідування на ґрунті людських взаємин у побуті, що призводить до конфліктних ситуацій, які стають приводом для злочину; або ж навпаки злочин призводить до виникнення суперечок.

Розслідування економічних злочинів. Розслідування цього типу „тісно пов’язане з поняттям росту економіки, рентабельності підприємств. Усі дії тих чи інших осіб, які призводять до зниження цього росту, можна вважати економічним злочином” [7]. Це може бити зниження росту економіки цілої країни. А з чого складається економіка цілої країни? Авжеж з економіки окремих інфраструктур – це може бути економіка області, регіону або ж окремого міста.

Розслідування в політичній сфері.Такого виду розслідування науковці не виділяють. У своїй типології О.Тертичний виділяє такий вид розслідування, як розслідування політичних злочинів. У розряді предметів політичного розслідування опиняються явища, дії, події, які представляють собою порушення законів, злочини, які пов’язані з боротьбою за владу (підтасовка результатів голосування під час виборів, укладання міжнародних договорів і угод, які завдають збитку країні) [7].

Але у нас в країні вийшло так, що боротьба, можливо і не явна, відбувається постійно – між опозицією і владою, між різними партіями, між окремими депутатами. Звісно ж така боротьба має місце і під час передвиборчої кампанії. Тому ми вважаємо доцільним виділити як окремий вид - розслідування в політичній сфері.

Висновок.За підсумками проведеної нами роботи, ми виявила, що у ЗМІ Луганщини не так вже й багато журналістських розслідувань. Усього нами було опрацьовано 24 розслідування: 5 в сфері екології; 12 розслідувань корупції; 3 розслідування соціально-побутових негараздів; 2 розслідування економічних злочинів та 2 розслідування в політичній сфері.

У відсотковому співвідношенні (Додаток Б): розслідування корупції займає 50% усіх розслідувань; розслідування в сфері екології – 20,8; розслідування соціально – побутових негараздів – 12,5%; останнє місце поділили розслідування економічних злочинів – 8,3 та розслідування в політичній сфері – 8,3.

Виходить, що найбільше в нашому регіоні проводяться розслідування фактів корупції. З погляду на те, що це є дуже важким видом розслідування, а Луганські журналісти все ж беруться його проводити – це дуже добре. Але невтішним залишається факт, що корупція у нас в регіоні процвітає.

Література

1. Хоменюк О. С., Бурмагін О. О., Іванова К. Б., Рибка Є. М., Томіленко С. А. Журналістське розслідування : навчальний посібник для початківців/ За заг. ред.. О. Хоменюка. – Мелітополь, 2008. – 182 с. 2. Глушко О. К. Журналістське розслідування: Історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. К. Глушко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Арістей, 2006. – 144 с. 3. Шостак Марина. Журналистское расследование // Журналист. - 1998. – № 9–10. 4. Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Мурікан Ж. – К. : ІМІ, 2003. 5. Журналістське розслідування: Матеріали семінару. – К. : ІМІ, 2003. 6. Журналістські розслідування на Луганщині (2008-2009): звіт за результатами громадського моніторингу / Східноукраїнський центр громадських ініціатив; За заг. ред. Ю. В. Ращупкіної та В. В. Щербаченка. – Луганськ: Видавництво „Янтар”, 2010. – 120 с. 7. Тертычный А. А. Расследовательская журналистика: Учебное пособие для ВУЗов. / А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2002. 8. Основы ведения журналистского расследования, Алматы – 2005.

ДОДАТОК А©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.