Здавалка
Главная | Обратная связь

Е) Резервтік капиталҚаржылық есептің ақша қозғалысының есебі

А) Таза кірістің мөлшері мен ақшаның түсі

В) Ұйымның төлем мүмкіндігі

С) Ұйымның кірісі

D) Актив бағасының дұрыс мөлшері

Е) Жыл бойы ақша қозғалысы

Қаржы факторының бөлінуі

А) Күрделі және жай

В) Уақытша және ұдайы

С) Негізгі және қосымша

D) Негізгі және сыртқы

Е) Сыртқы және ішкі

Қаржылық тұрақтылық қалай көрсетіледі

А) Қиын және оңай

В) Негізгі және ішкі

С) Сыртқы және ішкі

D) Тұрақты және уақытша

Е) Негізгі және қосымша

Қаржылық субъектісінің қағидалары

А) Сенімділік

В) Дәйектілік

С) Ұдайы

D) Үздіксіз

Е) Түсініктілік

Қолданбалы тапсырмаларды құру алгоритмін сипаттауға арналған енгізілген тіл

А) Бағдарламалау тілі Delphi

В) Access

С) Бағдарламалау тілі FoxPro

D) Мәтіндік редатор

Е) 1С:Предприятие

Құжаттардың бірнеше түрі бір тізімде қандай құралдарды көрсетеді

А) Мұрағат

В) Бума

С) Файл

D) Анықтама

Е) Құжаттар журналы

Құрылыс жұмысшыларына еңбек ақы берілді

А) 2410-3350

В) 2930-3350

С) 3350-8410

D) 8410-3350

Е) 3350-29503

Қосымша сумма құжаттары еңбек ақыдан ұсталды

А) Жасалған жұмыс наряды

В) Есеп ведомосы

С) Төлем – есеп ведомосы

D) Төлем- ведомосы

Е) Табель, есеп жұмыс уақыты

Қай есепте ақша қаражаттарының қозғалысы көрсетіледі

А) Таза кіріс

В) Девидент төлеу

С) Жыл бойы ақша қозғалысы

D) Ұйымның салығы

Е) Қаржылық қызметінің қорытындысы мен ақшаның көбейуі

Қай объектісіз мәліметтер қорын құруға болмайды

А) Макроссыз

В) Сұраныссыз

С) Модуьсіз

D) Кестесіз

Е) Формасыз

М

Массивтар қандаи түрлі болады.

A) бір өлшемді және әртүрлі өлшемді
B) сандық және нақты
C) таңбалық немесе файылдық
D) жолдық немесе сандық
E) бір өлшемді және көп өлшемді

Мәлімет қорының МҚ қандай моделінде мәлімет кесте түрінде көрсетіледі.

A) иерархиялық
B) ақпараттық

C) желілік
D) жергілікті
E) реляциялық

МҚ кестесі жазбасын өңдеуде SQL сервермен автоматты түрде шақырылатын процедура

A) тригтер
B) инверсия
C) домен
D) транзаксия
E) проекция

Модуль басы модуль соңы түрінде сипаттаудың формальді шекарасы жоқ модуль.

A) пішін модуль
B) анықтама модулі
C) жүиелік модулі
D) бағдарлама модулі
E) процедра модулі

Модулдердің қолданылуы

A) мәліметтер қорын сақтауға
B) мәліметтер қорын өңдеуге және іріктеуге
C) күрделі бағдарламалық қызметтерді орындауға
D) камандаларды автаматты түрде орындауға
E) мәліметтер қорын енгізуге және көруге

Меншікті қаражат көздеріне жатады.

A) Бюджетке салық бойынша қарыз
B) жабдықтаушылардың қарызы мен резервтер қарызы
C) таратылмаған табыс резервтік капитал мемілекеттік бюджеттен мақсатты қаржыландыру
D) жарғылық капитал
E) а және б жауаптары дурыс

Материалдарға акт рәсімделеді

A) 3- данадан
B) 4-данадан
C) 2-данадан
D) 5-данадан
E) 1-данадан

М1 және М2 жиындары берілген.М1:=[1,2,3,4];M2:=[3,4,1]олар үшін М3:=M1-M2операциясы анықталған.М3 жиыны неге тең.

A) [-2,2,2]
B) [0,2,0,4]
C) [1,2,3]
D) [1,3,4]
E) [2]

М1 және М2 жиындары берілген.М1:=[а,б,с];M2:=[с]олар үшін

М3:=M1*M2операциясы анықталған.М3 жиыны неге тең.

A) [С]
B) [А,С]
C) [А,Б,С,С]
D) [А,Б]
E) [А,Б,С]

Мәліметтер қорының орнықты қаоыпқа ауысуы.

М1 және М2 жиындары берілген.М1:=[1,2,3,4];M2:=[3,4,1]олар үшін М3:=M1- M2операциясы анықталған.М3 жиыны неге тең.

A) декомпозиция
B) нормалдау
C) транзакция
D) жобалау
E) декомпиляция

Мәліметтер қорындағы ақпараттың артықтығын азайту үрдісі.

A) декомпзиция
B) декомпиляция
C) жобалау
D) транзакция
E) нормалдау

Материалдар бағасы нарықта кіріс баланысының бухалтерлік жазуы.

A) дұрыс жауап жоқ
B) кредиторлық берешек бөлінбеген табыс қосымша төленбеген капитал
C) жарғылық капитал кредиторлық берешек бөлінбеген таьыс қосымша төленбеген капитал
D) жарғылық кпитал резервтік капитал банктағы қаржы қорларының есебі.
E) жарғылық капитал кредиторлық берешек бөлінбеген табыс.

Менеджерге демалыс ақы берілді.

A) 7210-3350
B) 8312-3350
C) 2930-3350
D) 8112-3350
E) 7110-3350

Материалдық қабылдау актісі тіркеледі.

A) 2-дана
B) 4-дана
C) 1-дана
D) 3-дана
E) 5-дана

Мәліметтер қорын құру компанентері қандай бүктемеде орналасқан?

A) insert
B) additional
C) bde
D) standard
E) win 32

МҚ кестесі неден құралады.

A) тізімдер
B) өріс бағандар
C) жазбалар жолдар және бағандар
D) жолдар жазбалар
E) жазбалар жолдар.

МҚ қосымшасын құруға арналған визуалды компанентерді таңда.

A) TDBgrid,TDBedit,TDBimage
B) DBnavigator,TDatasource,Tdbgrid
C) Ttable,Tqurey,Tdataset
D) Tdatasourse,TDB grid,TTabel
E) Tedit,Tquery,Tmemo

МҚ бойынша навигация соңғы жазбаға өту.

A) Tabel1.first
B) Tabel1.prior
C) Tabel1.moveBy(last)
D) Tabel1.last
E) Tabel1.next

МҚ бойынша навигация бірінші жазбаға өту.

A) Tabel1.first
B) Tabel1.prior
C) Tabel1.moveBy(last)
D) Tabel1.last
E) Tabel1.next

Мәліметтер қорында навинациялау үшін қандаи каманда қолданылады.

A)First record.Insert record,next record,last record,
B) First record.prior record,next record,insert record,
C) First record.prior record,insert record,last record,
D) First record.prior record,next record,first record,
E) First record.prior record,next record,last record,]

Мәліметтер қорында жазуларды өшіру үшін қандай каманда қолданылады.

A) insert
B) cansel
C) edit
D) refresh
E) delete

Макет обектісі болып табылады.

A) метамәліметтер
B) қасиеттер
C) процестер
D) пішіндер
E) сурет

Макростар не үшін қолданылады.

A) Мәліметтер қорын сақтауға
B) Мәліметтер қорын енгізуге және көруге
C) мәліметтер қорын құруға
D) күрделі бағдарламалық қызметтерді орындауға
E) камандаларды автаматты түрде орындауға

Материалдарды тіркеу кезінде еңбекақы босатылды.

A) 1310-3350
B) 3350-1300
C) 1300-3350
D) 1310-3310
E) 3350-1310

Материалдық шығындар әлеуметтік қаржыға есеке кірді.

A) ДТ1310
B) ДТ8311
C) ДТ8310
D) ДТ7410
E) ДТ8418

Материалдық емес активтер келіп түсті.

A) 2730-330
B) 2730-6210
C) 2730-6220
D) 2730-6280
E) 2730-6230

Массивтермен орыдалатын негізгі операцияларқандай.

A) индекістердің қосындысын табу.массив элементтеріне мән енгізу
B) массв элементерінің типін анықтау
C) масси элементін қаита қарау
D) массив элементіне мәндер енгізу және шығару ең кіші ең улкен
E) индекс элементер санын есептеу

Мәтін шығару әдісі

A) Textout
B) color
C) text
D) canvas
E) style

Мәтіндік файл қызметші сөзі

A)char
B) string
C) file
D) record
E) text

Мәліметтер қорын құр оператор қандай

A)Drop datebase
B) create database
C) Insert database
D) drop index
E) create index

Мәліметер қорында жазуды іздеу үшін қандаи әдіс қолданылады.

A)Locate,Applyrange
B) Loocup,Setrange
C) Locate,Loocup
D) Setrange,ApplyRange
E) Locate,Setrange

Мәліметтер қоры бұл

A)Бір форматтағы фаиылдар
B) Бір директориады орналасқан топтық фаил
C) әр түрлі топтық фаил
D) әр түрлі мәліметтер бір фаил жйынындағы набор разиообразных данных содержащихся в одном фаиле
E)Бұл ақпарат сақтаитын фаилдар жиынтығы

Мекеме желісне көп көлемді мәліметтерді жіберу нәтижесінде оларды бір шама уақытқа істен шығару.

A)хакер шабуылдар
B) жасанды шабуылдар
C) вирус шабуылдар
D) барлық жауап дұрыс
E) DOS шабуылдар

Мәліметтер қоры элементтері қаи кестеде сақталады.

A)Баиланыс кестесі
B) Мәліметтер схемасы
C) баиланыс схемасы
D) желілік мәліметтер қоры
E) мәліметтер кестесі

МҚ жазбаларының мазмұнын кесте түрінде шығаруға арналған компаненті көрсет

A) TDB Grid
B) DBText
C) DBImage
D)TDBEdit
E) DBMemo

МҚ-дағы есептелген өріс бұл.....

A)осы өріс мәнінің негізінде есептелінетін өріс
B) қазіргі уақытта қолданушы есептеитін өріс
C) қолданушы есептеитін өріс
D) мұндаи өріс жоқ
E) басқа өрістердің мәндері негізінде есептелінетін өріс

МҚБЖ –де Delete камандасымен не істеуге болады.

A) жазуды өшіруді ерекшелеу
B) өшірілетін фаиылды жеке фаилға орналастыру
C) өшірілген жазуды алмастыру
D) өшірілетін жазуды бос мәнімен алмастыру
E) жазуды физикалық түрде өшіру

Мәліметтер қорын құру компонентері қандай бүктемеде орналасқан.

A) Insert
B) BDE
C) STANDARD
D) WIN32
E) ADDITIONAL

Мәлімет қорына ақпаратты орналастыратын немесе шығарып алатын бағдарламалар кешені

A)ММТ
B) бағдарламалық қамтамассыздандыру
C) SQL
D) МҚБЖ
E) ЖБӨ

Мәлеметтерді бейнелеитін моделдер

A)иерархиялық,желілікбжергілікті
B) иерархиалық,жергілікті,реляциялық
C) иерархиалықбрадиалдық,желілік
D) иерархиалық,радиалдық,иерархиалық
E) желілік,реляциялық,иерархиялық

МҚ арасындағы баиланысты орындау камандасына төмендегілердің құаиыссы жатады.

A)Setrelationto<псевдоним>
B) Set relation to <имя ключа>
C) Set index to<имя фаила>
D) set into<псевдоним>relation to<кілт атауы>
E) Set elation to<кілт атауы>into<псевдоним>

Мәлеметтер қоры кестесінің қаи элементінде сақталады.

A) ұяшықта
B) жолда
C) жазуда
D) бағанда
E) ауданда

Мәтіндік фаил соңына қосу қалаи жүргізіледі.

A) if seek elon ( f)then writeln (f,<ilementer tizimi>)
B) truncate(f)
C) append(f)
D) seek(f filesize)(f))
E) write(f,<ilementer tizimi>)

Мәзір арқылы сыртқы бағдарламаларды іске қосу үшін

A) groupindex
B) checked
C) shortcut
D) break
E) bitmap

 

Н

Негизги куралдарга мыналар жатады?

A) дайын оним

B) шикізат пен матералдар

C) отын

D)аякталмаган өндіріс

E)ғимарат және құрылгылар

Негізгі қорлардың жалға берілуі

A) қаржының және қыска мерзімді

B)ұзак және ағымдағы

C)ұзақ және қысқа мерзімді

D) қаржылық және ағымдағы

E)ағымдағы қаржылық

Негізгі өндірістің жұмысшыларына енбек акы шоты

A) 8111

B) 8113

C) 8114

D) 8110

E) 8112

Нөлге бөлудің кандай өндеуіш уйымдастырады?

A) EDivByZero

B)EConvertError

C)EinOutError

D)EoverFlow

E)EZeroDivide

Негізгі мәзір куру компонентін танда

A)Button

B) PopupMenu

C) Menu

D) Memo

E)MainMenu

NC. Агымдагы каталогта ішкі каталогка .tmp типті барлык файлды калай кошіреміз? ( Е )

A) .tmp файлын ерекшелейміз,F8 басамыз да с: деп тереміз

B) .tmp типті файлды ерекшелейміз,F6 басамыз да с: деп тереміз

C) F8 басамыз, *.tmp деп тереміз©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.