Здавалка
Главная | Обратная связь

E) есеп калькуляцияӨндірістегі өнім процесінің жұмысы

A) басқалары
B) Өндірістегі өнімнің түрлері

C) Жұмыс қызметкерлері

D) Негізгі қосымша

E) Негізгі дайын

Өндірістің бір өніміндегі кіріс накладнойы

A) автотранспорт
B) Ауыл-шаруашылығы

C) Сауда-саттық

D) Тамақтану қоғамы

E) Құрылыста

Өнімнің толық өткен тазартылған өнімі

A) тауарлар
B) Басты өнім

C) Дайын өнім

D) Негізгі өнім

E) Қорлар

Өріске қатысты қандай тұжырым дұрыс емес

A) Өрістерді жоюға және қайтуға анықтауға мүмкіндік жоқ
B) Өрістер мұрагерден мұрағаттанады

C) Мұрагерде жаңа өрістер қосуға мүмкін

D) Бұл мәлімет әр класта ерекше

E) Өріс әр түрлі көшірмеде бір тұжырымда әр түрлі класста

Өндірістегі қойманың жылдық өнімі тіркеледі

A) Демалыс ақыға бұйрық
B) Шот-фактура

C) Накладной

D) Сенімділік

E) Қабылдау өткізу қоймасы

Өнімнің өзіндік құн калькуляция шығыны

A) Жоспалы емес калькуляциясы
B) Жоба калькуляциясы

C) Жоспар калькуляциясы

D) есеп калькуляциясы

E) Нормалы калькуляциясы

Өндірістегі өнім процесінің жұмысы

A) Жұмыс қызметкерлері
B) Негізгі қосымша

C) басқалары

D) Негізгі дайын

E) Өндірістегі өнімнің түрлері

Өндірістің бір өнімдегі кіріс накладнойы

A) автотрапспорт
B) Сауда-саттық

C) Тамақтану қоғамы

D) Ауыл шаруашылығы

E) Құрылыста

Өнімнің өзіндік құны мен материалдар мына әдіспен есептеледі

A) индентификация мен орта баға
B) Өнімнің өзіндік құны мен бағасы

C) ФИФО арнайы индентификация мен орта баға

D) Сол уақыттағы өзіндік құнмен арнайы инденфикация мен орта баға

E) ЛИФО

Өшірілген обьектілер уақытша сақталатын бума

A) Жедел
B) Портфель

C) Блокнот

D) Уақытша

E) Себет(корзина)

Өндірістегі қосымша жұмысшыларға ақша келіп түсті

A) 3350-8312
B) 8112-3350

C) 8312-3350

D) 8110-3350

E) 8311-3350

Өндіріс процесінде кәсіпорын қаражаты неге айналады

A) Дайын өнімнен жаңа ақшаға
B) Материалдықтан ақшаға

C) В және С жауаптары дұрыс

D) Ақша формасынын материалдыққа

E) Материалдық формадан дайын өнімге

П

Program pechat; var x: integer;begin x:=2; Writeln(‘x+1’)end.

A) x+1

B) ‘x+1’, 3

C) 3

D) 0

E) 5

Пернетақтадан берілгендерді енгізу қандай процедура көмегімен жүргізіледі?

A) input

B) write

C) rewrite

D) print

E) read

Процедурада айнымалылар параметрі мына түрде беріледі:

A) var<параметр типі>:<параметр аты>

B) var<фактылы параметр аты>:<параметр типі>

C) <фактылы параметр аты>:<фактылы параметр типі>

D) <параметр аты>:<параметр типі>

E) var <параметр аты>:<параметр типі>

Парақтың екі жақты баспаға жіберу (двусторонная)

A) Microsoft Office батырмасы. Баспаға жіберу

B) Microsoft Office батырмасы. Баспаға жіберу. Екіжақты баспаға жіберу

C) Баспаға жіберу батырмасы. Басып шығару, барлық құжат

D) Баспаға жіберу, Тез басып шығару

E) Microsoft Office батырмасы. Баспаға жіберу. Жұп немесе тақ беттер

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin

ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex);end; Оқиға өңдеушісіне қандай әрекет орындалады?

A) тізім жолдарының саны анықталады

B) бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі

C) тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады

D) тізімнің соңына жаңа жол қосылады

E) белгіленген жолдар өшіріледі

Рrocedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin

ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);end; Оқиға өңдеушісіне қандай әрекет орындалады?

A) тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады

B) тізім жолдарының саны анықталады

C) белгіленген жолдар өшіріледі

D) тізімнің соңына жаңа жол қосылады

E) бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі

Пернетақтадан мәліметтерді енгізу қандай процедура көмегімен орындалады?

A) input

B) write

C) rewrite

D) print

E) read

С

String Grid компонентідегі бағаналар санын өзгертуге арналған қасиет

A) Cells

B) FixedCols

C) FixedRows

D) RowCount

E) ColCount

SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі жазуға өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді?

A) Update

B) Select

C) Append

D) Insert

E) Delete

Сұраныстар тілінің мәліметтер көзі ретінде ......қабылданады

A) жол

B) компонент

C) терезе

D) пішін

E) кестелер

Сауда кәсіпорында есеп объектісінің кәрсеткіштері

A) сауда жеңілдігі

B) таратылған тауарлар кірісі

C) қорлар

D) тауарды бағалау

E) тауарлар

Соңғышартты циклді бейнелеу үшін қандай қызметші сөз қолданылады?

A) while

B) case

C) repeat

D) if

E) for

Саймандық тақтаны бейнелейтін компонент?

A) PageControl

B) ScrollBar

C) StatusBar

D) TrackBar

E) ToolBar

Саймандық тақтадағы батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қолданылатын команда

A) Edit

B) Control

C) Position

D) New Button

E) New Separator

Субъектінің есептік саясаты ХҚЕС

A) кіріс түрлері

B) қаржы құралдары

C) негізгі құралдар мен мат.емес активтер

D) кредиторлық пен дебиторлық берешек

E) аудит талдау қаржылық есебі

Сыртқы экономика қызметтерінің түрлері

A) көп және біреу

B) жинақтау және қолдау

C) бір рет пен басшылық

D) мемлекеттік жеке меншік

E) бастапқы және бөлшек

Санды сандық бейнеден жолдық бейнеге түрлендіру үшін қандай стандарттық процедура қолданылады?

A) copy

B) insert

C) var

D) str

E) pos

Canvas.RecTangle(10, 10,250, 120);

A) боялған төртбұрыш сызады

B) тіктөртбұрыштың ішін (10,10) нүктесінен бастап (250, 120) нүктесіне дейіін

C) тіктөртбұрыш салады және оны штрихтайды

D) штрих үлгісін және түсін орнатады

E) (10, 10) нүктесінен бастап (250, 120) нүктесіне дейін тіктөртбұрыш сызады

Secondary Indexes қасиеті нені іске асырады?

A) басқа кестлердегі өріс мәнән таңдау

B) кесет тілі

C) өріске енгізілген мәліметтің дұрыстығын тексереді

D) сілтеме бүтіндігі©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.