Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИВИДИ ВИБОРІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

 

Верховна Рада України (далі— ВРУ) формується шляхом виборів народних депутатів. Порядок проведення виборів регулюється зако­ном «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 2001 р.

Вибори депутатів можуть бути:

черговими, які проводяться у зв'язку з закінченням конститу­ційного строку повноважень ВРУ і не потребують окремого рішен­ня про їх призначення. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень ВРУ;

позачерговими, які призначаються Президентом України в по­рядку, встановленому Конституцією України;

повторними, які призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією (далі — ЦБК) у разі визнання виборів депутатів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовила­ся від депутатського мандата;

проміжними, які призначаються в одномандатному окрузі ЦВК у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.

Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не прово­дяться.

Право голосу маютьгромадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець на виборах депу­татів має один голос у багатомандатному окрузі та один голос — в одномандатному окрузі. Кожний виборець голосує на виборах осо­бисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голо­су будь-якій іншій особі забороняється.

Не має права голосугромадянин, визнаний судом недієздат­ним. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Депутатом може бути обранийгромадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Проживання в Україні за законом «Про вибори народних депу­татів» означає проживання на території, яка включає; територію в межах державного кордону України, морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а також перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відряд­женні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних органі­заціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само пере­бування громадян України за її межами відповідно до чинних міжна­родних договорів України.

Не може бути включениму виборчий список, висунутим в одно­мандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має су­димість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не пога­шена і не знята у встановленому законом порядку.

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

Виборчим процесом називається здійснення визначеними зако­ном «Про вибори народних депутатів» суб'єктами виборчих процедур.

Виборчий процес включає такі етапи:

— складання списків виборців;

— утворення одномандатних округів;

— утворення виборчих комісій;

— висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатних округах;

— проведення передвиборної агітації;

— голосування;

— підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосу­вання і результатів виборів депутатів;

— реєстрація обраних депутатів.

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням ЦВК результатів виборів депутатів.

Суб'єктами виборчого процесу є:

громадяни України, які мають право голосу (виборці);

виборчі комісії, утворені відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про Центральну ви­борчу комісію»;

кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановле­ному законом;

партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;

органи державної влади та органи місцевого самоврядуван­ня у випадках, передбачених Законом України «Про вибори народних депутатів України»;

офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одноман­датних округах, від іноземних держав і міжнародних організац;й

Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів ЦВК оголошує за 90 днів до дня виборів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.