Здавалка
Главная | Обратная связь

Хронологія історії генези капіталізму 

1492 р. – відкриття Колумбом Америки.

1495 р. – відкриття подвійного запису в бухгалтерії італійцем Лукою Паччолі.

1498 р. – Васко да Гама відкриває шлях до Індії навколо Африки.

1509–1546 рр. – життя та діяльність Жака Кальвіна.

1517 р. – проголошення “95” тез Мартіном Лютером.

1554–1612 рр. – Вільям Стаффорд започатковує економічну течію – меркантилізм.

1581 р. – утворення Голландії.

1609 р. – створення Амстердамського банку.

1649 р. – проголошено республіку в Англії та покарано смертю короля Карла I.

1651 р. – ухвалення Навігаційного акта Кромвеля в Англії.

1661 р. – Стокгольмський банк випустив перший банківський квиток.

1690–1698 рр. – фінансова криза у Англії та ручне карбування грошей з утриманням металу менше 80 відсотків.

1694–1774 рр. – Франсуа Кене створює економічну школу фізіократів.

1707 р. – укладення унії між Англією та Шотландією – утво­рення Великобританії.

1733 р. – А. Дербі винайшов коксову металургію.

1769 р. – Дж. Уатт створив парову машину.

4 липня 1776 року – проголошено США.

1776 р. – опубліковано роботу А. Смітта “Дослідження про причини і природу багатства народів”.

1782 р. – у м. Бірмінгем побудовано першу фабрику з вироб­ництва парових двигунів.

1787 р. – ухвалення Конституції США.

14 липня 1789 року – взяття народом Бастилії.

26 серпня 1789 року – прийняття Декларації прав людини і громадянина у Франції.

Завдання для перевірки знань (тести)

 

Завдання 1. Визначте основні передумови формування індус­тріального суспільства (письмово):

Завдання 2.Мануфактура – це (письмово).

 

Завдання 3. Батьківщиною мануфактурного виробництва є:

а) Англія; г) Іспанія;

б) Франція; д) Італія.

в) Голландія;

 

Завдання 4.“ Революція цін “ – це …

Завдання 5. До основних наслідків географічних відкриттів слід віднести:

а) формування колоніальної системи;

б) “революція цін “;

в) розвиток місцевих народів;

г) первинне нагромадження;

д) швидкий розвиток с/г.

Завдання 6. До основних завоювань першої хвилі буржуазних революцій у Європі слід віднести:

а) свободу торгівлі;

б) зростання феодальної ренти;

в) свободу підприємництва;

г) недоторканість приватної власності.

Завдання 7. “Навігаційний акт“ було прийнято:

а) 1640 р.; в) 1660 р.;

б) 1651 р.; г) 1609 р.

Завдання 8. Джентрі – це …

Завдання № 9. Автором терміна “політична економія” є:

а) Аристотель;

б) Фома Аквінський;

в) А. Монкретьєн;

г) А. Сміт;

д) К. Маркс.

 

Завдання 10. Згідно з меркантилістською концепцією джерелом грошового багатства є:

а) зростання закордонних інвестицій;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) перевищення експорту над імпортом.

 

Завдання 11. Предметом вивчення меркантилізму є:

а) сфера обігу;

б) сфера виробництва;

в) сфера обігу і виробництва одночасно.

Завдання 12. Визначте історичні умови виникнення меркан­тилізму:

а) бурхливий розвиток капіталізму, прискорений промисловим переворотом;

б) формування світового ринку;

в) посилення циклічного характеру розвитку капіталістичної економіки;

г) розклад феодалізму та зародження капіталізму;

д) первісне нагромадження капіталу;

е) розгортання науково-технічної революції.

 

Завдання 13. У ході Великої французької революції дворянство:

а) розорилося; в) було знищене;

б) зміцнило свої позиції; г) емігрувало.

Завдання 14. Назвіть головні засади класичної школи політичної економії:

а) державне регулювання економіки;

б) дослідження сфери обігу;

в) визнання дії об’єктивних економічних законів;

г) проголошення економічного лібералізму;

д) дослідження сфери виробництва;

е) визнання сфери обігу джерелом багатства;

є) розгляд проблеми цінності переважно з позицій трудової теорії.

 

Завдання 15. Назвіть прихильників фізіократизму:

а) В. Петті; д) Ф. Кене;

б) Дюпон де Немур; е) Ж. Тюрго;

в) Мірабо; ж) П. Буагільбер;

г) А. Сміт; з) Мерсьє де Ла Рів’єр.

Завдання № 15.США було проголошено:

а) 1640 р.; в) 1783 р.;

б) 1776 р.; г) 1787 р.


Розділ IV (ЗМ 4)
Розвиток ринкового господарства
в період становлення національних держав (друга половина
ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.)

Тема 4.1. Особливості промислового перевороту
у провідних країнах світу

План

1. Передумови промислової революції.

2. Перетворення Англії у “майстерню світу”.

3. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеч­чині, США.

 

План семінарського заняття по темі
Особливості промислового перевороту
у провідних країнах світу

 

1. Передумови промислової революції.

2. Перетворення Англії у “майстерню світу”.

3. Хронологія та особливості промислового перевороту у Франції.

4. Хронологія та особливості промислового перевороту у Німеччині.

5. Хронологія та особливості промислового перевороту у США.

6. “Прусський” та “американський” шляхи розвитку капіталіз­му в сільському господарстві.

 


Перелік запитань до самостійної роботи студентів

(самостійна робота у вигляді конспекту)

 

1. “Прусський” та “американський” шляхи розвитку капіталіз­му в сільському господарстві.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.