Здавалка
Главная | Обратная связь

Хронологія історії генези капіталізму 

1707 р. – укладення унії між Англією та Шотландією – утворення Великобританії.

1733 р. – А. Дербі винайшов коксову металургію.

1769 р. – Дж. Уатт створив парову машину.

4 липня 1776 року – проголошено США.

1776 р. – опубліковано роботу А. Смітта “Дослідження про причини і природу багатства народів”.

1782 р. – у м. Бірмінгем побудовано першу фабрику з виробництва парових двигунів.

1787 р. – ухвалення Конституції США.

1790 р. – С. Слейтер будує першу текстильну фабрику у США.

1800 р. – створено Французький банк.

1803 p. – уперше побачив світ популярний у Європі “Трактат політичної економії, чи просте викладення способу, яким створюються, розподіляються і споживаються багатства”, автором якого був Ж.Б. Сей.

1807 р. – у Пруссії скасовано кріпосне право.

1807 р. – на р. Клайд побудовано перший пароплав.

1814 р. – Дж. Стефансон побудував перший паровоз.

1817 р. – Д. Рікардо опублікував працю “Початки політичної економії та оподаткування”.

1818 р. – у Франції створено перші ощадні каси.

1819 р. – С. Сісмонді опублікував працю “Нові засади політичної економії, або Про багатство в його відношенні до народонаселення”.

1823 р. – проголошення Дж. Монро Маніфесту “Америка для американців”.

1830 р. – Ж.Б. Сей. Видав підручник “Повний курс практичної політичної економії”.

1840 р. – П. Прудон у Парижі видав наукову працю “Що таке власність”.

1841 р. – опублікована праця Ф. Ліста “Національна система політичної економії, міжнародної торгівлі, торгова політика й німецький митний союз”.

1848 р. – видана праця Дж. С. Міля “Основи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії”.

1854 р. – у Франції створено першу національну облікову контору.

1855 р. – надруковано працю К. Маркса “До критики політичної економії”.

1863 р. – ліквідація плантаторського рабства у США.

1867 р. – опубліковано перший том “Капіталу” Карла Маркса.

1875 р. – завершення періоду вільної конкуренції у світовому господарстві.

1885 р. –опубліковано другий том “Капіталу” Карла Маркса.

1894 р. – опубліковано третій том “Капіталу” Карла Маркса.

Завдання для перевірки знань (тести)

Завдання 1. Промисловий переворот – це (письмово)…

 

Завдання 2. Перша парова машина з’явилася (приведіть у відповідність дати і країни):

а) 1733; а) Англія;

б) 1783; б) Франція;

в) 1820; в) Німеччина;

г) 1769; г) США;

д) 1765; д) Росія.

Завдання 3. Пріоритет у ході промислового перевороту у Франції віддавався:

а) формуванню промислового капіталу;

б) формуванню фінансового капіталу;

в) формуванню кредитної системи.

 

Завдання 4. Промисловий переворот у США розпочи­нається у:

а) мануфактурному виробництві;

б) фабрично-заводському виробництві;

в) кустарному виробництві.

Завдання 5.Доктрина Монро передбачала …

Завдання 6. Які процеси відбувалися у Німеччині в ході промислового перевороту:

а) об’єднання країни;

б) поглиблення митних протиріч;

в) промисловий занепад;

г) господарське піднесення;

Завдання 7. Назвіть теоретичні засади економічних поглядів А. Сміта:

а) егоїзм людини;

б) споживча вартість як мета виробництва;

в) схильність людей до обміну;

г) обіг як джерело багатства;

д) низький рівень заробітної плати;

е) поділ праці;

є) економічний лібералізм;

ж) дія об’єктивних економічних законів;

з) визначення цінності речі її корисністю.

Завдання 8. Назвіть, яку працю А. Сміт визнає за продуктивну:

а) працю в сільському господарстві;

б) працю у сфері матеріального виробництва;

в) працю, що створює цінність;

г) працю у сфері обігу;

д) працю у сфері нематеріального виробництва;

е) працю, що закріплюється в матеріальних цінностях.

 

Завдання 9. Назвіть проблеми, що перебували в центрі економічних досліджень Д. Рікардо:

а) аналіз обмеженості ресурсів;

б) теорія цінності;

в) дослідження потреб людини;

г) розподіл багатства;

д) аналіз якісних характеристик капіталізму.

 

Завдання 10. У визначенні вартості Д. Рікардо дотримується:

а) трудової теорії вартості;

б) теорії витрат;

в) теорії корисності.

 

Завдання 11. Знайдіть відповідність:

1. С. Сісмонді;

2. П. Прудон;

3. К. Робертус;

4. Ф. Ласаль;

 

а) теорія конституйованої вартості;

б) економічний романтизм;

в) справедливий розподіл суспільного продукту;

г) створення виробничих асоціацій;

д) “залізний закон заробітної плати”;

е) ідея створення “народного банку”;

є) заснування критичного напряму в політичній економії;

ж) формування основ теорії абсолютної ренти.

 

Завдання 12. Вкажіть, які з наведених положень відповідають економічним поглядам С. Сісмонді:

а) критика капіталізму;

б) державне втручання в економіку;

в) схильність до традиційних поглядів класичної політекономії;

г) трудова теорія вартості;

д) визначення мети капіталістичного виробництва як споживання;

е) сприйняття абстрактного методу класиків;

є) визнання прогресивності великого капіталістичного виробництва;

ж) критика комуністичних ідей.

 

Завдання 13. Назвіть історичні передумови формування критичного напряму в політичній економії:

а) зростання ролі торгового капіталу;

б) бурхливий розвиток капіталізму;

в) активне втручання держави в економіку;

г) занепад дрібного виробництва;

д) підвищення продуктивності праці;

е) економічні кризи;

є) посилення експлуатації трудящих;

ж) нагромадження капіталу.

Завдання 14. Додаткова вартість, за К. Марксом, створюється:

а) працею, капіталом, землею;

б) неоплаченою працею робітників;

в) постійним капіталом.

Завдання 15. Які причини, за К. Марксом, породжують тенденцію норми прибутку до зниження:

а) переливання капіталів з однієї сфери виробництва в іншу;

б) зростання органічної будови капіталу;

в) зростання цін на предмети споживання;

г) збільшення в структурі капіталу частки постійного капіталу;

д) зростання відносного рівня заробітної плати робітників.

 

Завдання 16. Двигуни внутрішнього згорання винайшли:

а) Отто; в) Бенц;

б) Даймлер; г) Дизель.


Розділ V (ЗМ 5).
Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.