Здавалка
Главная | Обратная связь

VI. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ 

1. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) NaHCO3 i NaOH; б) K2SiO3 i HCl.

2. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) K2S i HCl; б) FeSO4 i (NH4)2S.

3. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Mg2+ + CO = б) H+ + OH =

4. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) BaCl2 i Na2SO4; б) CrCl3 i KOH.

5. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) KHS i H2SO4; б) CaCl2 i AgNO3.

6. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) BaCO3 і HNO3; б) FeCl3 і KOH.

7. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Cu2+ + S2- = б) SiO + 2H+ =

8. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) Ca(OH)2 і HCl; б) CdSO4 і Na2S.

9. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) H3PO4 і Na2CO3; б) Na2SiO3 і CaCl2.

10. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) AgNO3 і K2CrO4; б) Pb(NO3)2 і KJ.

11. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Ca2+ + CO32- = б) Pb2+ + 2J =

12. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) Cu(OH)2 і HNO3; б) Zn(OH)NO3 і HNO3.

13. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) Na3PO4 і CaCl2; б) K2CO3 і BaCl2.

14. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Fe3+ + 3ОH- = б) Cd2+ + 2OH =

15. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) CaS і HCl; б) Cr(OH)3 і NaOH;.

16. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Zn2+ + S2- = б) Ag+ + Cl =

17. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) між сульфідом натрію і соляною кислотою;

б) між сульфатом заліза (ІІІ) і гідроксидом натрію.

18. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) (NH4)2SO4 і Ba(OH)2; б) KOH і CoCl2

19. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) AlCl3 і AgNO3; б) NaHCO3 і HCl

20. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) Ba(NO3)2 і H2SO4; б) Fe2(SO4)3 і K3PO4

21. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) 2H+ + SiO32- = б) PO43-+ Al3+ =

22. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Pb2+ + 2Cl = б) Ag+ + J =

23. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Cu2+ + S2- = б) Ca(OH)+ + OH- =

24. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Ca2+ + CO = б) 2H+ + CO =

25. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Ni2+ + S2- = б) SO + Pb2+ =

26. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) NiSO4 і K2S; б) Na2SO3 і H2SO4(р).

27. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) K2CO3 i MgCl2; б) Cu(OH)2 і H2SO4.

28. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) HCl i NaOH; б) Pb(NO3)2 i Na2S

29. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) СO + 2H+ = б) Pb2+ + 2Cl =

30. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) BaCl2 і CuSO4; б) Na2CO3 і CaCl2.

31. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) HCl i Fe(OH)2Cl; б) AgNO3 i Na2S

32. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Al3+ + 3OH = б) Ag+ + CN =

33. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, в молекулярному та іонному виді між:

а) BaCl2 i Na2CO3; б) FeCl3 i Na2S

34. Дописати рівняння реакцій в іонному виді і скласти до них рівняння в молекулярному виді:

а) Ca2+ + 2F = б) Zn2+ + 2OH =

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.