Здавалка
Главная | Обратная связь

X. сполуки хрому, марганцю та заліза 

1. Скласти електронну формулу хрому, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

2. Навести приклади сполук хрому, в яких хром має різні ступені окислення, назвати ці сполуки.

3. Напишіть формули оксидів і гідроксидів хрому. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

4. Напишіть графічні формули кислот хрому зі ступенем окислення +6. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

5. Закінчити рівняння реакцій:

(NH4)2Cr2O7 ®

MnO2 + KOH + KNO3 ®

Fe2O3 + Na2CO3 ®

6. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображують амфотерні властивості оксиду і гідроксиду хрому (ІІІ).

7. Як гідролізується сульфат хрому (ІІІ)? Скласти рівняння реакції гідролізу у молекулярній та іонній формі (по ступеням).

8. У водному розчині між хроматом і дихроматом існує рівновага:

2CrO42- + 2H+↔ Cr2O72- + H2O

Куди зміститься рівновага при додаванні кислоти або лугу? Яка з солей при цьому утворюється?

9. Як реагує оксид хрому (VI) з концентрованою соляною кислотою? Скласти рівняння реакції.

10. Закінчити рівняння реакцій:

Fe2O3 + KOH + KNO3 ®

Cr(OH)3 + NaOH ® (в розчинах)

Mn2O7 + H2O ®

11. Як одержати хроміт натрію з сульфату хрому (ІІІ)? Складіть відповідні рівняння реакцій: коли утворюються метахроміт, ортохроміт та тетрагідроксохроміт.

12. Складіть відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Cr2O3® CrCl3 ®Cr(OH)3 ® KCrO2 ® K2CrO4

13. Скласти електронну формулу атома марганцю, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

14. Навести приклади сполук марганцю, в яких марганець має різні ступені окислення. Назвати ці сполуки.

15. Напишіть формули оксидів і гідроксидів марганцю. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

16. Напишіть графічні формули кислот марганцю зі ступенем окислення +6, +7. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

17. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображають амфотерні властивості оксиду і гідроксиду марганцю (IV).

18. Закінчити рівняння реакцій:

FeCl2 + K3[Fe(CN)6] ®

Cr(OH)3 + NaOH ® (при сплавлені)

K2MnO4 + Cl2 ®

19. Як гідролізується сульфат марганцю (ІІ)? Скласти рівняння реакції гідролізу у молекулярній та іонній формі (по ступіням).

20. Як взаємодіє оксид марганцю (IV) з розведеною та концентрованою кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

21. Який ступінь окислення має марганець в окислювально-відновних реакціях, якщо він є тільки окислювачем, тільки відновником або тим і іншим. Напишіть відповідні електронні формули для цих станів марганцю.

22. Як одержати кисень з перманганату калію? Скласти рівняння реакції.

23. Скласти відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Mn ® MnSO4 ® K2MnO4 ® KMnO4 ® MnO2

24. Скласти електронну формулу атома заліза, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

25. Напишіть формули оксидів і гідроксидів заліза. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

26. Напишіть графічні формули кислот заліза зі ступенем окислення +3 та +6. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

27. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображають амфотерні властивості оксиду і гідроксиду заліза (IІІ).

28. Як відбувається гідроліз сульфіду заліза (ІІ) та сульфату заліза (ІІІ)? Написати рівняння реакцій гідролізу у молекулярній та іонній формі.

29. Визначити ступінь окислення заліза в сполуках:

KFeO2, Ca3(FeO3)2, Mg3[Fe(OH)6]2, FeSO4, Fe(NO3)3, CaFeO4. Дати назви цим сполукам.

30. До якого класу сполук належить Fe3O4? Скласти графічну формулу цієї сполуки, дати назву та визначити ступінь окислення заліза.

31. Закінчити рівняння реакцій:

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] ®

K2Cr2O7 + NaOH ®

KMnO4 + KNO2 + H2O ®

32. Ферат калію одержують у сильно лужному середовищі при взаємодії оксиду заліза (ІІІ) з нітратом калію. Скласти рівняння цієї окислювально-відновної реакції.

33. Як взаємодіє залізо з розведеними і концентрованими соляною, сірчаною та азотною кислотами? Навести приклади рівнянь реакцій та умови їх перебігу.

34. Скласти відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Fe ® FeCl2 ®Fe(OH)2 ® Fe(OH)3 ® NaFeO2

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.