Здавалка
Главная | Обратная связь

IV. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК1. Дати визначення оксидів і їх класифікацію.

2. Добування та хімічні властивості кислотних оксидів.

3. Написати рівняння реакцій, які описують способи добування амфотерних оксидів, а також їх хімічних властивостей.

4. Написати рівняння реакцій добування основних оксидів та їх хімічні властивості.

5. Класифікація кислот. Написати рівняння реакцій добування кислот та їх хімічні властивості.

6. Як класифікують такі кислоти: Н2S, Н24, Н2СгО4, Н3РО4? Навести їх графічні формули.

7. Навести класифікацію основ. Способи добування.

8. Які з наведених основ взаємодіють між собою: Zn(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Cu(ОН)2? Написати рівняння реакцій.

9. Написати рівняння реакцій, які відображають хімічні властивості амфотерних основ.

10. Як змінюються хімічні властивості оксидів елементів третього періоду періодичної системи з найбільшим ступенем окислення? Навести приклади.

11. Написати рівняння реакцій, які описують такі перетворення:

Zn →ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2

12. Які солі називаються основними? Наведіть приклади їх одержання.

13. Які солі називаються середніми? Наведіть приклади їх одержання.

14. Які солі називаються кислими? Наведіть приклади їх одержання.

15. Написати рівняння реакцій, які описують такі перетворення:

CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3

16. Які із наведених нижче сполук будуть взаємодіяти з NаОН? Напишіть рівняння реакцій.

MgO, N2O3, Cr2O3, H3PO4, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3

17. Написати рівняння реакцій, які описують такі перетворення:

Fe → FeCl2 → Fe(OH)3 → FeOH(NO3)2 → Fe(NO3)3

18. Класифікація основ. Хімічні властивості амфотерних основ.

19. Навести графічні формули таких солей: СаСl2, МgСО3, Са(НСО3)2, (СuОН)24 , Сu(НSО4)2.

20. Одержати і назвати за міжнародною номенклатурою такі солі: FеSО4 , Nа2НРО4, АlС13, Аl(ОН)2Сl.

21. Одержати і назвати за міжнародною номенклатурою такі солі: Fе2(SО4)3, Na3РО4 , NaН2РО4, АlОНС12.

22. Назвати і навести графічні формули таких кислот:

Н3РО3 , НРО3 , H2SiО3 , HMnО4 .

23. Які з наведених хімічних сполук можуть взаємодіяти між собою: Аl і Са(ОH)2; Fе2О3 і Н2SO4; Zn(ОH)2 і Аl(ОН)3; K2О і H3PO4; FеО і NaОН; Сu(ОН)2 і Н24 (надлишок)? Написати рівняння можливих реакцій.

24. Закінчити рівняння реакцій і назвати за міжнародною номенклатурою одержані хімічні сполуки:

ZnSО4 + NаОН = Cu(ОH)2(надлишок) + HCl =

Fe(OH)3 + H2SO4 = Na2CO3 + H2SO3 =

25. Написати реакції отримання вказаних солей і навести їх графічні формули: MgOHCl, Ba(NO3)2, (CaOH)2SO4, CaHPO4

26. Закінчити рівняння реакцій:

CaO + N2O5 = Ba(OH)2 + SO2 =

CuSO4 + KOH = CaCl2 + K3PO4 =

27. Здійснити перетворення і дати характеристику хімічним властивостям підкреслених речовин:

Cu → Cu(NO3)2 → CuOHNO3 Cu(OH)2

28. З якими з наведених сполук MgO, N2O3, Cu2O, H3PO4, Cu(OH)2, Al(OH)3 буде взаємодіяти NaOН?

29. Які з оксидів, що виражаються формулами CaO, Al2O3, CO, N2O3, K2O реагуватимуть з водою за звичайних умов і що в результаті цього утвориться? Написати рівняння можливих реакцій.

30. Чи можуть оксиди реагувати з солями? Відповідь підтвердить за допомогою рівнянь реакцій.

31. Здійснити перетворення і дати характеристику хімічним властивостям підкреслених речовин:

Na → NaOH → NaHSO4 → Na2SO4

32. Здійснити перетворення і дати характеристику хімічним властивостям підкреслених речовин:

Mg → MgO → MgCl2 → MgOHCl

33. Здійснити перетворення і дати характеристику хімічним властивостям підкреслених речовин:

Fe → Fe(NO3)3 Fe(OH)3 → FeOH(NO3)2 → Fe(NO3)3

34. Здійснити перетворення і дати характеристику хімічним властивостям підкреслених речовин:

Al → AlCl3 Al(OH)3 → Na3AlO3

 

 

V. РОЗЧИНИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.