Здавалка
Главная | Обратная связь

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ1. Обчисліть масову частку хлориду калію, якщо відомо, що 10 г його розчинено у 200 г води.

2. Чому дорівнює молярна частка хлориду натрію, якщо відомо, що 20 г його розчинено у 160 мл води?

3. Обчисліть масову частку хлориду кальцію, якщо відомо, що 10 г
його містяться в 190 г розчину.

4. Обчисліть молярну концентрацію розчину за умови, що 21,2 г карбонату натрію містяться в 500 мл розчину.

5. Обчисліть молярну концентрацію розчину, якщо 36 г глюкози С6Н12О6 розчинили у 500 г води.

6. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента сірчаної кислоти, якщо 2,45 г її містяться в 200 мл розчину.

7. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента хлороводневої кислоти, якщо 3,65 г її містяться в 500 мл розчину.

8. Обчисліть масову частку хлориду магнію, якщо відомо, що 20 г його розчинено в 500 г води.

9. Скільки потрібно взяти хлориду натрію, щоб приготувати 100 мл розчину з концентрацією 0,1 моль/л?

10. Скільки потрібно взяти фосфату амонію, щоб приготувати 50 г розчину 2% - ї концентрації?

11. Скільки необхідно взяти сульфату міді CuSO4•5Н2О щоб приготувати 100 мл розчину 0,05 молярної концентрації в розрахунку на безводну сіль?

12. Скільки грамів 20%-ї сірчаної кислоти треба взяти, щоб приготувати з неї 150 мл розчину 0,05 молярної концентрації?

13. Скільки необхідно взяти глюкози С6Н12О6 щоб приготувати 200 мл 0,5 молярного її розчину?

14. 20 г гідроксиду натрію розчинено в 150 г води. Обчисліть ма­сову концентрацію розчину.

15. 10,6 г карбонату натрію розчинено в 50 г води. Обчисліть молярну концентрацію еквіваленту розчину.

16. 0,74 г гідроксиду кальцію містяться в 500 мл розчину. Обчис­літь молярну концентрацію розчину.

17. Скільки необхідно взяти карбонату натрію, щоб приготувати 5 кг розчину 10% масової концентрації?

18. Скільки гідроксиду натрію треба взяти, щоб приготувати 500 г 20%-го розчину?

19. Скільки сульфату натрію Na2SO4•10H2O треба взяти, щоб приготувати 500 мл розчину 0,01 молярної концентрації (зважаючи на безводну сіль).

20. Скільки необхідно взяти метасилікату натрію Na2SiO3•9H2O щоб приготувати 100 г 1%-го розчину (в розрахунку на безводну сіль).

21. Скільки метасилікату натрію Na2SiO3•9H2O необхідно взяти щоб приготувати 300 мл розчину 0,1 молярної концентрації (в розрахунку на безводну сіль).

22. Скільки карбонату натрію необхідно взяти, щоб приготувати 250 мл розчину 0,1 молярної концентрації еквівалента?

23. Скільки гідроксилу калію міститься в 500 мл розчину 0,2 молярної концентрації?

24. Скільки карбонату калію міститься в 200 мл 0,5 молярного розчину?

25. Скільки сірчаної кислоти міститься в 400 мл розчину 0,25 молярної концентрації еквівалента?

26. Яку масу NаNО3 потрібно розчинити в 400 г води для одержання 20% розчину?

27. З 700 г 60% сірчаної кислоти випарували 200 г води. Чому дорівнює масова частка кислоти у цьому розчині?

28. Визначте масу NH4NO3, яку необхідно взяти для приготування 700 г 15%-го розчину.

29. Скільки грамів Na2CO3 потрібно взяти для приготування 900 г 12% розчину?

30. Яка буде молярність розчину, якщо в 500 мл води розчинити 60 г CuSO4 ?

31. В 300г розчину знаходиться 35 г MgSO4. Визначити молярність розчину.

32. Скільки грамів нітрату натрію знаходиться в 400 мл 1М розчину?

33. Визначити молярну концентрацію еквівалента розчину Ca(NO3)2, який одержали при розчиненні 27 г солі в 400 г води.

34. З 800 г 40% ортофосфорної кислоти випарували 120 г води. Чому дорівнює масова частка розчину?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.