Здавалка
Главная | Обратная связь

IX. СПОЛУКИ МАГНІЮ, КАЛЬЦІЮ, АЛЮМІНІЮ, КРЕМНІЮ1. З яких природних сполук добувають алюміній в промисловості? Написати рівняння реакцій, які відбуваються при добуванні алюмінію.

2. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

Al→Al2(SO4)3→ Na[Al(OH)4]→Al(NO3)3

3. Які властивості має гідроксид алюмінію? Довести за допомогою рівнянь реакцій.

4. Де використовується алюміній в промисловості? Що таке алюмотермія?

5. Які ви знаєте алюмінати кальцію? Що відбувається при взаємодії алюмінату кальцію з водою?

6. Як добувають оксид кальцію. Його хімічні властивості.

7. Скласти рівняння реакцій в молекулярному та іонному виді: а) алюмінію з розчином лугу; б) алюмінію з соляною кислотою різної концентрації.

8. В який колір забарвлюється лакмус у розчині Al2(SO4)3? Скласти рівняння реакцій гідролізу цієї солі в молекулярному та іонному виді.

9. Написати найважливіші сполуки алюмінію. Де їх використовують?

10. Скласти рівняння реакцій алюмінію з гідроксидами кальцію та натрію.

11. Написати природні сполуки кремнію. Де вони використовуються?

12. Які сполуки називаються силіцидами? Написати рівняння реакцій силіциду магнію з соляною кислотою.

13. Яка сполука кремнію утворюється при розчиненні його в NaOH? Скласти молекулярні і іонні рівняння реакцій.

14. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2

15. Які солі зумовлюють твердість води. Види твердості води. Одиниці виміру твердості води.

16. Який ступінь окислення виявляє кремній в сполуках? Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

Mg2Si→SiH4→SiO2→K2SiO3

В якому випадку відбувається реакція окислення – відновлення?

17. Як реагує алюміній з водою, кислотами та лугами? Написати рівняння реакцій.

18. Які силікати розчинні у воді? Як їх можна добути? Де вони застосовуються?

19. Опишіть хімічні властивості диоксиду кремнію. Його взаємодія з кислотами й лугами. Застосування диоксиду кремнію в будівництві та технології будівельних матеріалів?

20. Які ви знаєте природні алюмосилікати? Напишіть їх формули. Де вони застосовуються?

21. Як отримують рідке скло? Напишіть хімічні реакції промислових методів отримання рідкого скла. Де його застосовують?

22. Які мінерали входять до складу глин? Напишіть їх формули. Які зміни відбуваються при нагріванні каолініту?

23. Як добувають кальцій? Хімічні властивості кальцію.

24. Які зміни відбуваються при нагріванні кварцу? Як ці зміни можуть вплинути на якість виробів, що містять в своєму складі кварц?

25. Методи усунення тимчасової твердості води. Написати рівняння реакцій.

26. Як отримують віконне скло? Який його хімічний склад?

27. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

MgCO3 → MgO → Mg(OH)2

28. Як добувають кремній? Хімічні властивості кремнію.

29. Методи усунення постійної твердості води. Написати рівняння реакцій.

30. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

Mg2Si→SiH4→SiO2

31. Які найпоширеніші природні сполуки алюмінію вам відомі? Напишіть їх формули. Які з них є сировиною для добування алюмінію?

32. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

Mg(OH)2 → MgCl2 → MgOHCl

33. Скласти рівняння реакцій для здійснення таких перетворювань:

SiO2→Na2SiO3→H2SiO3.

34. Як добувають магній? Хімічні властивості магнію.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.