Здавалка
Главная | Обратная связь

Які приклади видоутворення у природних умовах вам відоміОсновні способи видоутворення.

Основні способи видоутворення.

1. Алопатричне видоутворення (географічне) - новий вид виникає з
одної групи чи груп суміжних популяцій, розташованих на периферії
ареалу вихідного виду.

а) при алопатричному видоутворенні нові види можуть виникнути
шляхом фрагментації, розпаду ареалу широко розповсюдженого виду.

б) інший спосіб алопатричного видоутворення - при розселенні
вихідного виду, в процесі чого більш віддалені від центру розселення
природні популяції, інтенсивно перетворюючись в нових умовах, стають
родоначальниками видів.

В основі алопатричного видоутворення лежать і інші форми просторової ізоляції. Цей тип видоутворення відносно повільний, відбувається на протязі сотен тисячолітть.

2. Симпатричне видоутворення - новий вид виникає всередині ареалу
вихідного виду.

а) при швидкій зміні каріотипу

б) шляхом гібридизації з наступним подвоєннням числа хромосом —
алополіплоїдія (гібридне видоутворення).

в) винекнення нових форм в результаті сезонної ізоляції.

Для симпатричного видоутворення характерним є винекнення нових видів морфологічно близьких до вихідного.

3. Філетичне видоутворення - новий вид виникає шляхом поступових
змін одного й того ж виду у часі, без дивергенції вихідних форм. При
філетичному видоутворенні, вид в якому змінюючись в черзі поколінь,
перетворюється новий вид, який можна виділити, співставляються
морфологічні характеристики цих груп.

В чистому вигляді філетична еволюція можлива лише як ізольована та спрощена видозміна еволюційного процесу на одному відрізку життя виду

Симпатричне видоутворення у природі: молюски Аральського моря


143. 145 Хромосомне видоутворення. Наведіть приклади Які приклади хромосомного видоутворення у лабораторних умовах вам відомі.

Симпатричне видоутворення. При видоутворенні симпатричним шляхом новий вид виникає усередині ареалу початкового виду.

Перший спосіб симпатричного видоутворення — виникнення нового виду при швидкій зміні каріотипу, наприклад при автополіплоїдії. Відомі групи близьких видів (зазвичай рослин) з кратними числами хромосом. Так, наприклад, в роді хризантеми всі форми мають число хромосом, кратне 9, 18, 27, 36, 45..., 90. У тютюну і картоплі основне, результатне, число хромосом рівне 12, але є форми з 24, 48, 72 хромосомами. У таких випадках можна припустити, що видоутворення йшло шляхом автополіплоїдії — за допомогою подвоєння, потроєння, учетверення і т.д. основного набору хромосом предкових видів. Процеси поліплоїдії часто добре відтворюються в експерименті за допомогою затримки розбіжності хромосом в результаті дії, наприклад, колхіцином.

Відомо, що поліплоїди можуть виникати і в природних умовах.

Виниклі поліплоїдні особини можуть давати життєздатне потомство лише при схрещуванні з особинами, що несуть те ж число хромосом (або при самозапиленні). Протягом небагатьох поколінь в тому випадку, якщо поліплоїдні форми успішно проходять «контроль» природного відбору і виявляються краще початковою диплоїдною, вони можуть розповсюдитися і співіснувати спільно з породжуючим їх видом або, що буває частішим, просто витіснити його.

Поліплоїдні форми, як правило, більші і здатні існувати в суворіших фізико-географічних умовах. Саме тому у високогір’ях і в Арктиці число поліплоїдних видів рослин різко збільшено. Серед тварин поліплоїдія при видоутворенні грає незрівнянно меншу роль, чим у рослин, і у всіх випадках пов'язана з партеногенетичним способом розмноження (наприклад, у голкошкірих, членистоногих, аннелід і інших безхребетних) .

Другий спосіб симпатричного видоутворення — шляхом гібридизації з подальшим подвоєнням числа хромосом — аллополіплоїдія

Достатньо вивченим способом симпатричного видоутворення є виникнення нових форм в результаті сезонної ізоляції. Відоме існування яскраво виражених сезонних рас у рослин, наприклад у погремка, ранньоквітнучі і пізньоцвітучі форми якого повністю репродуктивно ізольовані один від одного, і, якщо умова відбору зберігається, лише питання часу — коли ці форми придбають ранг нового виду. Аналогічне положення з яровими і озимими расами прохідних риб; можливо, що ці форми вже є різними видами, дуже схожими морфологічно, але ізольованими генетично (види-двійники).

Особливість симпатричного шляху видоутворення — виникнення нового вигляду, морфофізиологічно близьких до початкового виду. Так, при поліплоїдії збільшуються розміри, але загальна зовнішність рослин зберігається, як правило, незмінною; при хромосомних перебудовах спостерігається та ж картина; при екологічній (сезонній) ізоляції виникаючі форми також зазвичай виявляються морфологічно слабо помітними. Лише у разі гібридогенного виникнення видів з'являється нова видова форма, відмінна від кожного з батьківських видів (але також що має ознаки, характерні для двох початкових видів).

Хромосомне видоутворення

Робертсонівський процес - процес злиття двох акроцентричних хромосом в одну метацентричну або дисоціація метацентрика на два акроцентрика.

У сліпушат Ellobius talpinus зустрічаються 16 різних каріоморф з набором хромосом від 2п=54 до 2п=32

У пшениці зустрічаються форми з числом хромосом 2п=14, 28, 42, що утворились в результаті процесу поліплоідізації
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.