Здавалка
Главная | Обратная связь

Правовий режим рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книгиУперше на законодавчому рівні відносини щодо об'єктів, занесених до Зеленої книги, одержали в

Україні правову регламентацію в Законі України «Про рослинний світ». Відповідно до ст. 31 цього

Закону рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні

угруповання підлягають охороні на всій території України і заносяться до Зеленої книги України.

Порядок ведення Зеленої книги України визначається Положенням про неї, яке затверджується

Кабінетом Міністрів України. Згідно з п. «г» ст. 4 Закону рідкісні і такі, що перебувають під загрозою

зникнення, та типові природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України, належать до

природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення. Занесення природних рослинних

угруповань до Зеленої книги України є одним із засобів забезпечення охорони рослинного світу в

Україні.

Відповідно до п. 1 Положення про Зелену книгу України, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 29 серпня 2002 р., Зелена книга є офіційним державним документом, у якому

зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та

типових природних рослинних угруповань, які підлягають особливій охороні.

Зелена книга становить основу для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та

використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань

спрямовується на збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та умов

місцезростання.

Законодавство передбачає такі заходи охорони природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої

книги:

- установлення їх особливого правового статусу, врахування вимог щодо охорони цих угруповань

під час розроблення нормативно-правових актів;

- створення на місцевостях, де існують угруповання, біосферних заповідників, інших територій та

об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі транскордонних;

- врахування спеціальних вимог щодо їх збереження під час розміщення продуктивних сил,

вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної

документації, проведення екологічної експертизи тощо;

-проведення постійного моніторингу за їх станом та необхідних наукових досліджень;

-запровадження особливих видів режиму збереження;

- проведення відповідної еколого-просвітницької роботи та інформування громадськості про їх

стан.

Визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги,

здійснюється Мінприроди України. На це ж міністерство покладається ведення Зеленої книги, що

фінансується за рахунок державного бюджету. Разом з іншими центральними органами виконавчої

влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування Мінприроди України

організує охорону та відтворення рослинних угруповань, а також забезпечує державний контроль за

дотриманням відповідних вимог.

Мінприроди України забезпечує офіційне видання Зеленої книги не рідше ніж один раз на 10 років та

розповсюдження її примірників; оперативне інформування заінтересованих органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та громадян про зміни, що

вносяться до Зеленої книги. Зараз до Зеленої книги України занесено близько 130 рідкісних і таких, що

зникають, типових рослинних угруповань.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.