Здавалка
Главная | Обратная связь

A176 На якому з етапів життєвого циклу товару основними споживачами товару є новатори?А) впровадження

A177 Який з етапів життєвого циклу товару характеризується помітним зменшенням обсягу продажу товару?

Г) спад

A178 Економічно активним населенням є громадяни, які

Д) Правильно вказано в п. п. Б) і В).

2A179 Якщо людина працює неповний робочий день або на чверть ставки (в нашій країні – робітники культури), то це є ознакою:

Б) прихованого безробіття

2A180 Економічно активне населення країни - це:

А) сукупність усіх зайнятих і усіх безробітних

2A181 Первинною називають зайнятість:

В) за основним місцем роботи.

2A182 Під трудовими ресурсами розуміють:

А) економічно активне населення.

2A183 Жінка, яка займається виключно власним домашнім господарством, належить до категорії:

Б) не включається до робочої сили

2A184 Рівень безробіття розраховується як процентне відношення:

Г) чисельності безробітних до чисельності робочої сили;

2A185 Безробіттям називається ситуація в економіці:

Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи;

2A186 Безробітні - це:

А) частина економічно активного населення, яка залишається після віднімання кількості зайнятих

2A187 Природний рівень безробіття - це:

А) сума рівнів фрикційного і структурного безробіття;

Задачі рівня складності B

2B1 Частка промисловості у ВВП умовної країни складає 52%, а частка сільського господарства 48%. Це приклад:

Б) міжгалузевої пропорції

2B2 Припустимо, що громадянин А вирішив продати свій автомобіль, яким він користувався вже 5 років, за 15 тис.грн. Натомість, він планує придбати новий – за 25 тис.грн. Якщо громадянину А вдасться здійснити задумане, то ВВП України в поточному період:

Б) збільшиться на 25 тис.грн.;

2B3 Кожного місяця батьки дають учениці Оксані 100 грн. на її власні потреби. Внаслідок цієї операції ВВП за поточний рік:

Г) не зміниться

2B4 Знайдіть помилкове твердження:

Б) ВВП – це ринкова вартість всіх товарів і послуг, які вироблені в країні за рік;

2B5 ВВП по витратах можна визначити так:

В) чистий експорт + державні видатки + амортизація + споживчі витрати + чисті інвестиції

2B6 Валовий національний продукт – це:

Г) ВВП + доходи, отримані громадянами країни з-за кордону у зв’язку із їхньою участю у виробництві ВВП інших країн - доходи, виплачені громадянам інших країни у зв’язку із їхньою участю у виробництві ВВП даної країни

2B7 Відмінність між ВНП і ВВП полягає в тому, що:

В) ВВП враховує все, що створено громадянами та іноземцями з використанням власних і залученихззовні ресурсів на території країни, але не враховує того, що громадяни країни створюють за її межами

B8 У звітному році результати соціально-економічного розвитку держави були представлені наступними макроекономічними показниками: чисті інвестиції – 29 млн.грош.од., амортизація – 10 млн.грош.од., споживчі витрати – 50 млн.грош.од., державні видатки – 15 млн.грош.од., чистий експорт – (-4) млн.грош.од., непрямі податки – 5 млн.грош.од., трансфертні платежі – 10 млн.грош.од. Виходячи з цього,

Г) ЧНП = 90 млн.грош.од., ВНП = 100 млн.грош.од.;

2B9 Визначте, яким буде ВВП країни, якщо кінцева вартість виготовлених в країні товарів і послуг за рік становить 640 млн.грош.од., а сума ПДВ – 112 млн. грош.од.:

Б) 640 млн.грош.од

2B10 Якщо величина ВВП країни 750 грош.од., споживчі витрати – 420 грош.од., валові інвестиції – 180 грош.од., державні видатки – 120 грош.од., імпорт – 60 грош.од., тоді експорт країни дорівнює:

В) 90 грош.од

2B11 ВВП країни становить 5000 грош.од. Споживчі витрати – 3200 грош.од., державні видатки – 900 грош.од., чистий експорт – 80 грош.од. Визначте величину валових інвестицій (ВІ), обсяг імпорту (І), ЧВП, якщо чисті внутрішні інвестиції – 640 грош.од., а експорт – 110 грош.од.:

Б) ВІ=820 грош.од.; І=30 грош.од.; ЧВП=4820 грош.од.;

2B12 Визначте ВВП країни, якщо відомі наступні дані: державні видатки – 620 млн.грош.од., процент – 50 млн.грош.од., імпорт - 350 млн.грош.од., амортизація – 160 млн.грош.од., зарплата – 180 млн.грош.од., експорт – 420 млн.грош.од., споживчі витрати – 1100 млн.грош.од., чисті внутрішні інвестиції – 750 млн.грош.од.:

А) ВВП = 2700 млн.грош.од.;

2B13 Додана вартість складаєтьс з:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.