Здавалка
Главная | Обратная связь

А) гроші, матеріальне тіло яких виготовлене з певного металу2A144 Паперові гроші - це:

Б) гроші, які є лише знаками вартості, виготовленими з паперу

2A145 Кредитні гроші - це:

В) гроші, які являють собою боргові зобов’язання суб’єктів економіки і виконують роль знаків вартості в обігу

2A146 Депозитні гроші - це:

Г) які існують у формі записів на банківському рахунку

2A147 Електронні гроші - це:

Д) різновид депозитних грошей, які існують у вигляді електронного запису в пам’яті банківського комп’ютера.

2A148 Гроші, представлені певними споживчими продуктами - це:

В) продуктові гроші

2A149 Гроші, матеріальне тіло яких виготовлене з певного металу - це:

Д) металічні гроші.

2A150 Гроші, які є лише знаками вартості, виготовленими з паперу - це:

Г) паперові гроші; Д) металічні гроші.

2A151 Гроші, які являють собою боргові зобов’язання суб’єктів економіки і виконують роль знаків вартості в обігу - це:

В) кредитні гроші

2A152 Гроші, які існують у формі записів на банківському рахунку - це:

Б) депозитні гроші;

2A153 Зайняті - це частина працездатного населення, яка:

Г) дорівнює чисельності економічно активного населення без безробітних;

2A154 Якшо ціни зростають на протязі року на 20-200%, то така інфля­ція називається

А) помірною

A155 Інфляція - це явище

Б) масового зростання цін.

A156 Інфляція супроводжується

Г) процесом підвишення загального рівня цін

A157 Рівень інфляції

В) показує швидкість зростання цін за певний період

A158 Грошово-кредитна політика здійснюється

Г) Національним банком України

A159 До функцій Національного банку України не належить

А) розрахунково-касове обслуговування населення.

2A160 Вкажіть, що є номінальною вартістю монети:

Г) зазначена на ній сума;

2A161 Зниження загального рівня цін називають:

А) дефляцією.

2A162 Підвищення загального рівня цін це:

В) інфляцією

2A163 Продукт (благо) – це:

Б) продукт праці, призначений для власного споживання;

2A164 Безробітним вважається:

Б) працездатна людина, яка з незалежних від неї причин не має заробітку через відсутність роботи

2A165 Товар – це:

А) товар, призначений для продажу;

2A166 Властивостями товару є:

В) споживна і мінова вартості;

2A167 Споживна вартість товару – це:

Г) корисність товару, здатність задовольняти потреби людей.

2A168 Мінова вартість товару – це:

В) здатність обмінюватися на інший товар

2A169 Суть закону вартості полягає в тому, що цей закон:

А) регулює еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості втіленого в них суспільно необхідного робочого часу.

2A170 Конкурентоспроможність товару – це:

В) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу

2A171 Ціна споживання – це:

А) сума витрат, пов’язаних з експлуатацією товару, і його ціни

2A172 Розрізняють такі етапи життєвого циклу товару:

В) впровадження, зростання, зрілість, спад;

A173 На якому етапі життєвого циклу товару підприємство отримує максимальний прибуток?

Д) правильно вказано у п. Б) і В).

A174 На якому етапі життєвого циклу товару підприємство не отримує прибутки?

Д) правильно вказано у п. А) і Г).

A175 На якому з етапів життєвого циклу товару основними споживачами товару є консерватори?

Г) спад©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.