Здавалка
Главная | Обратная связь

Д) елементи, перелічені в пунктах А), В), Г).2A32 Які з нижчеперелічених елементів не входять у ВВП:

Д) немає правильної відповіді.

2A33 Які операції не змінюють величину ВВП:

Г) купівля-продаж побутової техніки, яка була у використанні

2A34 Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це:

Б) сукупна ринкова вартість створених кінцевих продуктів, які розподіляються і використовуються в національному господарстві впродовж року

2A35 Чистий експорт – це:

А) різниця між експортом та імпортом

2A36 При розрахунку ВВП методом кінцевого використання до сукупних витрат не включають:

Д) елементи, перелічені в п.п. Б) і Г).

2A37 Валовий національний продукт характеризує:

А) сукупну ринкову вартість товарів і послуг, створених за певний період вітчизняними підприємствами в країні і за її межами

2A38 ВВП визначений у поточних (фактичних) цінах, називається:

А) номінальним

2A39 ВНП, розрахований за виробництвом, показує внесок кожного виробника і національного виробництва в цілому і розраховується за:

Г) доданою вартістю

2A40 Особистий дохід – це:

Г) дохід, який залишається у домогосподарств після сплати податків

2A41 Національне багатство – це:

Д) правильно вказано в пунктах А) і В).

2A42 Система національних рахунків використовується для того, щоб визначити:

Г) рівень і якість життя населення

2A43 Визначаючи обсяг ВВП, економісти не враховують:

Г) результати праці по утриманню домашнього господарства;

2A44 На ВНП не впливають:

Б) доходи від купівлі-продажу цінних паперів

A45 Які з наведених показників враховуються при розрахунку ВНП країни поточного року?

Д) показники, наведені в п.п. Б) і Г).

A46 Які з наведених показників враховуються при розрахунку ВНП країни поточного року?

Б) дохід перукаря

2A47 Чистий національний продукт розраховується як:

А) ВНП мінус амортизаційні відрахування.

2A48 Економічна ефективність передбачає:

Г) Застосування таких способів господарювання, які забезпечують найкращі результати від використання ресурсів.

A49 Який ринок найбільше відповідає умовам монополістичної конкуренції?

Б) роздрібна торгівля

2A50 Із вищенаведених причин виділіть ті, які зумовлюють існування монополії:

Д) правильно вказано у А) і Г).

2A51 Природний рівень безробіття - це ситуація, коли в країні існує тільки:

Г) структурне і фрикційне безробіття

2A52 Економічне зростання характеризується:

Г) збільшенням реального ВВП

2A53 Екстенсивний тип економічного зростання передбачає розширення обсягів виробництва за рахунок:

А) використання додаткових ресурсів

2A54 Інтенсивний тип розвитку передбачає:

В) збільшення обсягів виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці;

2A55 Інтенсивний тип економічного зростання не передбачає:

В) додаткового залучення капіталу

2A56 Інтенсивний тип розвитку суспільного виробництва передбачає зростання обсягів випуску продукції за рахунок:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.