Здавалка
Главная | Обратная связь

Д) правильно вказано в п.п. А) і Г).2A57 Екстенсивний тип розвитку суспільного виробництва передбачає зростання обсягів випуску продукції за рахунок:

Б) додаткового залучення робочої сили

2A58 Для того, щоб збільшити виробництво пшениці, фермер Онищенко на 10 га розширив посівні площі та додатково найняв 5 робітників. Це приклад:

Б) екстенсивного типу виробництва

2A59 Інвестиції – це:

А) частина доходів підприємств, спрямованих на розширення виробництва;

2A60 Інвестиції здійснюються за рахунок:

В) заощаджень

2A61 Економічні коливання – це:

; Б) періодичні зміни обсягів виробництва, рівня зайнятості, доходів економічних агентів;

2A62 Тривалість всіх економічних циклів однакова і становить:

Д) немає правильної відповіді.

2A63 Розрізняють такі фази економічного циклу:

Г) спад(криза), депресія, пожвавлення і піднесення.

2A64 Діловий цикл починається з:

Б) кризи

2A65 На фазі спаду виробництва відбувається:

А) збільшення безробіття

2A66 У період економічного пожвавлення:

А) збільшується зайнятість населення;

2A67 Спад – це фаза економічного циклу, в якій:

Г) обсяги виробництва скорочуються, зростає безробіття, зменшується зарплата.

2A68 Для спаду, як фази економічного циклу не характерно:

Б) скорочення товарних запасів на складах фірм;

2A69 Депресія – це:

Б) досягнення нижньої точки спаду

2A70 Пожвавлення – це одна з фаз економічного циклу, для якої характерно:

Г) нарощування обсягів виробництва і рівня зайнятості до межі, з якої розпочався спад;

2A71 Піднесення – це:

А) перехід до виробництва, що перевищує докризовий рівень

2A72 Які з перелічених явищ властиві спаду:

Д) правильно вказано в пунктах А) і Г).

2A73 Основною причиною кризи (спаду) є:

А) перевищення обсягу національного виробництва над сукупними видатками

A74 Що не є умовою конкуренції?

Б) значний контроль над цінами;

2A75 Конкуренція –це:

В) боротьба між фірмами за один і той же сегмент ринку

2A76 Суперництво між виробниками певної галузі за найвигідніші умови виробництва і продажу продукції, отримання максимального прибутку –це:

В) внутрішньогалузева конкуренція.

2A77 Чесна конкуренція передбачає:

Б) зниження собівартості продукції і поліпшення її якості;

2A78 Із нищенаведеного виділіть форми цінової конкуренції:

Д) правильно вказано у Б) і Г).

2A79 Із нищенаведеного виділіть форми нецінової конкуренції:

Д) правильно вказано у А) і В).

2A80 До методів нечесної конкуренції відносять:

Д) правильно вказано у Б) і В).

2A81 Наявність дуже великої кількості незалежних виробників притаманно:

А) досконалій конкуренції

2A82 Визначіть характерні ознаки досконалої конкуренції:

Б) відсутня нецінова конкуренція

A83 Яка ознака характеризує тільки досконалу конкуренцію?

В) фірма не може впливати на ціну;

A84 Який товарний ринок найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції?

Д) цінних паперів.

2A85 Олігополія –це така структура ринку, в якій:

В) декілька фірм-конкурентів виробляють значну частку конкретного продукту.

A86 Як називається ринкова структура, в якій домінує кілька фірм, а входження нових виробників на ринок ускладнене?

Б) олігополія

2A87 Натуральне господарство – це:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.