Здавалка
Главная | Обратная связь

Д) входять елементи, перелічені в п.п. Б), В)2B14 ВВП України у 1991 році склав 295,4 млрд.крб., а кількість зайнятих в економіці – 25 млн.чол. Тоді, продуктивність праці в економіці становила:

А) 11816 чол.; Б) 11816 крб.; В) 7385 крб.; Г) 295,4 крб.; Д) немає правильної відповіді.

2B15 ВВП України у 1992 році склав 254,9 млрд.крб., а кількість зайнятих в економіці – 24 млн.чол. Тоді, продуктивність праці в економіці становила:

Б) 10621 крб.; .

2B16 ВВП України у 1991 році склав 295,4 млрд.крб., а у 1992 році – 254,9 млрд.крб. Кількість зайнятих в економіці у 1991 році – 25 млн.чол., у 1992 – 24 млн.чол. Тоді, у 1992 році в порівнянні з 1991 продуктивність праці:

В) зменшилась на 1195 крб.;

2B17 ВНП умовної країни у 2000 році дорівнював 520 млрд.гр.од. Сума непрямих податків становила 40 млрд.гр.од., а амортизаційні відрахування 63 млрд.гр.од. Тоді ЧНП країни дорівнюватиме:

Б) 457 млрд.гр.од.

2B18 За наступними даними розрахуйте валовий національний про­дукт (ВНП) у млрд. грн.:

- споживчі витрати ................................................................. 256

- державні закупівлі ................................................................ 84

- чисті інвестиції…………....................................................... 33

- чистий експорт ...................................................................... 17

- амортизація…………………………………………………..20

- імпорт…….…………………………………………………..25

Б) 410 млрд.грн.;

2B19 За наступними даними обчисліть національний дохід (НД) у млрд. грн.:

- рента...........................................................................…........ 5

- прибуток..........................................................................… 13

- процент ............................................................................…18

- зарплата ..........................................................................….39

- непрямі податки……………………………………..……..6

А) 75 млрд.грн.;

2B20 За наступними даними розрахуйте валовий національний продукт (ВНП) методом потоку доходів в млрд. грн.:

- амортизація........................................................................... 80

- рента...................................................................................... 54

- прибуток................................................................................ 62

- процент ................................................................................. 36

- зарплата ............................................................................... 128

- непрямі податки .................................................................... 45

А) 405 млрд.грн

2B21 За наступними даними розрахуйте чистий національний продукт (ЧНП) в млрд. грн.:

- амортизація........................................................................... 80

- рента...................................................................................... 54

- прибуток................................................................................ 62

- процент ................................................................................. 36

- зарплата ............................................................................... 128

- непрямі податки .................................................................... 45

Б) 325 млрд.грн

2B22 За наступними даними розрахуйте національний дохід (НД) в млрд. грн.:

- амортизація........................................................................... 80

- рента...................................................................................... 54

- прибуток................................................................................ 62

- процент ................................................................................. 36

- зарплата ............................................................................... 128

- непрямі податки .................................................................... 45

А) 405 млрд.грн.; Б) 325 млрд.грн.; В) 280 млрд.грн. Г) 360 млрд.грн.; Д) вірна відповідь відсутня.

2B23 Номінальний валовий національний продукт дорівнює 2500 млн. гри­вень, реальний ВНП становить 2250 млн. гривень. Чому дорівнює індекс цін, на який був скорегований номінальний ВНП?

В)111,11%;

2B24 Номінальний ВНП дорівнює 500 млрд. грн., індекс цін стано­вить 200%. Розрахуйте, чому дорівнює реальний ВНП.

А) 250 млрд.грн

B25 Номінальний валовий національний продукт дорівнює 4800 млн.гр.од., реальний ВНП становить 2550 млн.гр.од. Чому дорівнює індекс цін, на який був скорегований номінальний ВНП?

В)188,24%;

2B26 Номінальний ВНП дорівнює 390 млрд.гр.од., індекс цін стано­вить 130%. Розрахуйте, чому дорівнює реальний ВНП.

А) 390 млрд.гр.од.; Б) 300 млрд.гр.од.; В) 507 млрд.гр.од.; Г) 897 млрд.гр.од.; Д) немає вірної відповіді.

B27 Номінальний валовий національний продукт дорівнює 2000 млн.гр.од., реальний ВНП становить 1480 млн.гр.од. Чому дорівнює індекс цін, на який був скорегований номінальний ВНП?

Б) 135,14%; .

2B28 Номінальний ВНП дорівнює 3500 млрд.гр.од., індекс цін становить 250%. Розрахуйте, чому дорівнює реальний ВНП.

В) 1400 млрд.гр.од.; .

B29 Головне статистичне управління країни на основі даних із регіонів обчислило ВВП країни за 2001 р. у розмірі 720 млрд. гр. од. Після цього надійшли запізнілі поправки ще з одного регіону країни про наступні операції:1) за понаднормову працю сталевари отримали додатково 20 тис. гр. од. зарплати; 2) колективне підприємство КУС обміняло автомобіль на два комп'ютери, вартістю 10 тис. гр. од.; 3) прибуток консервного заводу зріс на 22 тис. гр. од. за рахунок зменшення його товарних запасів. На яку суму стат. управлінню потрібно змінити показник ВВП за 2001 рік, враховуючи наступні дані?

А) збільшити на 20 тис.грн.;

2B30 Головне статистичне управління країни на основі даних із регіонів обчислило ВВП країни за 2001 р. у розмірі 720 млрд. гр. од. Після цього надійшли запізнілі поправки ше з одного регіону країни про наступні операції: 1) вкладники банку "АКВА" отримали додатково 12 тис. гр. од. доходу; 2) студенти коледжу отримали 6 тис. гр. од. стипендії; 3) прибуток меблевої фабрики зріс на 30 тис. гр. од. за раху­нок зменшення її тованих запасів. Отже, показник ВВП за 2001 рік, враховуючи наступні дані, необхідно:

А) збільшити на 12 тис.грн.;

2B31 На Одеському нафтопереробному заводі (НПЗ) працюють українські робітники та інженери та російські менеджери. Виробничі фонди заводу належать Росії. Діяльність НПЗ:

Б) збільшує валовий національний продукт (ВНП) Росії і ВВП України;

2B32 Вкажіть, який вид витрат не ввійде до складу ВВП України поточного року:

В) колекціонер придбав у іншого колекціонера старовинну марку за 3000 грн.;

2B33 Вкажіть, який вид витрат не ввійде до складу ВВП України поточного року:

Г) Ваш товариш придбав потриманий автомобіль за 25 тис. грн.;

B34 Визначте , до якого типу ринкових структур відноситься фірма “Арго”, якщо Ви зібрались відпочити в Карпатах і вияснили, що такі тури організовує лише ця фірма. Крім того , у місті є ще фірма “Вояж”, яка організовує тури на Кримський півострів.

Б) діє на олігополістичному ринку туристичних послуг;

2B35 Формою власності підприємства, пакет акцій якого розподіляється таким чином: 30% належить колективу, 45% - державі, 25% –продано на ринку іншим фізичним та юридичним особам, буде:

; Б) акціонерна

2B36 Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 1 тис. грн, якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 25%, а ставка банківського відсотка - 20%.

Г) 1250 грн.;

2B37 Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 500 грн, якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 10%, а ставка банківського відсотка - 5%.

В) 1000 грн.;

2B38 Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 300 грн, якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 20%, а ставка банківського відсотка - 10%.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.